Consultări publice pentru planurile de management social şi de mediu elaborate pentru obiectivele de investiţii realizate în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

România a primit un împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi un Grant de la Fondul Global de Mediu pentru a sprijini implementarea Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” în localităţile selectate ca vulnerabile sau potenţial vulnerabile la poluarea cu nutrienţi (ZVN). În continuarea acestui Proiect, România a primit o Finanțare Adițională (AF) pentru ca Proiectul să finanțeze costurile asociate implementării activităților proiectului inițial la nivel național, având în vedere provocările continue cu care România se confruntă în ceea ce privește poluarea cu nutrienți la nivel național, dar și având în vedere lecțiile învățate în cadrul Proiectului inițial. Finanţarea Adiţională a Proiectului a intrat în vigoare pe 13 aprilie 2017 şi a fost ratificată de către România prin Legea nr. 46/03.04.2017. Data de închidere a proiectului este 31 martie 2022.

Pentru atingerea acestui obiectiv, prin Proiect vor fi implementate investiţii la nivelul comunităţilor locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi. Această componentă va sprijini investiţiile şi practicile de management concrete pentru reducerea poluării cu nutrienţi din agricultură, creşterea animalelor şi activităţi umane, respectiv pentru sisteme de colectare şi compostare a gunoiului de grajd şi managementul gunoiului de grajd, în peste 80 de comune care prezintă un risc ridicat la poluarea cu nitraţi, din toate cele 11 bazine hidrografice ale României.

Pe toată durata implementării investiţiilor, Pentru a se asigura că proiectele pe care le finanţează sunt durabile şi adecvate din punct de vedere al protecţiei mediului, precum şi pentru îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor prin promovarea integrării aspectelor sociale şi de protecţie a mediului, Banca Mondială utilizează un cadru de politici sociale şi de mediu[1], care stabilesc cerinţele pentru enităţile împrumutate, necesare pentru identificarea şi stabilirea riscurilor sociale şi a tipurilor de impact asociate proiectelor susţinute de Banca Mondială.

Politicile operaţionale ale Băncii Mondiale sunt următoarele:

  1. Evaluarea de mediu (ОР 4.01)
  2. Habitate naturale (ОР 4.04)
  3. Managementul dăunătorilor (ОР 4.09)
  4. Resurse fizice culturale (ОР 4.11)
  5. Păduri (ОР 4.36)
  6. Siguranţa barajelor (ОР 4.37)
  7. Strămutarea involuntară (ОР 4.12)
  8. Populaţii autohtone (ОР 4.10)
  9. Proiecte realizate pe căi navigabile internaţionale (ОР 7.50)
  10. Proiecte realizate în zone disputate (ОР 7.60)

+1. Accesul la informaţie

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, implementat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este clasificat în Categoria B – evaluare parţială şi iniţial a declanşat doar două politici asiguratorii: OP 4.01 (evaluare de mediu) şi OP 7.50 (proiecte realizate pe căi navigabile internaţionale). În ceea ce priveşte sub-proiectele selectate pentru finanţare care sunt amplasate în apropiere de sau în arii naturale protejate (situri Natura 2000), politica operaţională OP 4.04 (Habitate naturale) a fost declanşată în etapa iniţială de implementare a finanţării adiţionale.

Pe baza cadrului de politici sociale şi de mediu, pentru fiecare investiţie care este urmează a fi realizată, a fost elaborat un plan de management social şi de mediu (PMSM), analizat şi aprobat de Banca Mondială. Acest document analizează condiţiile existente în zona de implementare a proiectului, pentru a determina impactul acestuia asupra condiţiilor sociale şi de mediu, şi pentru a propune în consecinţă, măsuri adecvate de minimizare a acestora. Măsurile de diminuare a impactului proiectului sunt monitorizate şi raportate, atât pe perioada derulării lucrărilor de construcţie, cât şi în perioada de exploatare a investiţiei.

Având în vedere că derularea consultărilor publice pentru planurile de management social şi de mediu elaborate pentru investiţiile finanţate în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” a avut loc la nivelul fiecărei comune în anul 2018 este necesară organizarea unei noi consultări publice pe această temă, înainte de începerea lucrărilor de construcţie.

[1] https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework

 

Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii până la data de 22.11.2021, folosind formularul de contact disponibil pentru fiecare dintre consultarile publice afișate mai jos:

Mizil, județul Prahova

 


ARHIVĂ CONSULTĂRI


Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii până la data de 31.07.2021, folosind formularul de contact disponibil pentru fiecare dintre consultarile publice afișate mai jos:

Cornești, județul Cluj

Jegălia, județul Călărași

Schitu, județul Giurgiu

Semlac, județul Arad

Stănești, județul Giurgiu

Valea Nucarilor, județul Tulcea

 

Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii până la data de 05.07.2021, folosind formularul de contact disponibil pentru fiecare dintre consultarile publice afișate mai jos:

Alexandru Vlahuță, județul Vaslui

Zorleni, județul Vaslui

 

Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii până la data de 16.04.2021, folosind formularul de contact disponibil pentru fiecare dintre consultarile publice afișate mai jos:

Dăbâca, județul Cluj

Drăgușeni, județul Iași

Luna, județul Cluj

Recea Cristur, județul Cluj

Timișești, județul Neamț

 

Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii până la data de 15.02.2021, folosind formularul de contact disponibil pentru fiecare dintre consultarile publice afișate mai jos:

Colibași, județul Giurgiu

Dobrosloveni, județul Olt

Gogoșari, județul Giurgiu

Parva, județul Bistrița Năsăud

Prisăcani, județul Iași

Saraiu, județul Constanța

Șotânga, județul Dâmbovița

Tîrgușor, județul Constanța

Unguraș, județul Cluj

Vadu Pășii, județul Buzău

Valea Mărului, județul Galați

Vetrișoaia, județul Vaslui


Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii până la data de 06.11.2020, folosind formularul de contact disponibil pentru fiecare dintre consultarile publice afișate mai jos:

Comuna Brastavăţu, judeţul Olt

Comuna Călăţele, judeţul Cluj

Comuna Ciceu, judeţul Harghita

Comuna Deveselu, judeţul Olt

Comuna Hoceni, judeţul Vaslui

Comuna Jibert, judeţul Braşov

Comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa

Comuna Peştişani, judeţul Gorj

Comuna Puieşti, judeţul Buzău

Comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi

Comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna

Comuna Smeeni, judeţul Buzău

Comuna Tăureni, judeţul Mureş


Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii până la data de 09.08.2020, folosind formularul de contact disponibil pentru fiecare dintre consultarile publice afișate mai jos:

Comuna Bichiș, județul Mureș

Comuna Bistreț, județul Dolj

Comuna Dumbrăveni, județul Suceava

Comuna Fărtățești, județul Vâlcea

Comuna Horodnic de Sus, județul Suceava

Comuna Ipatele, județul Iași

Comuna Rociu, județul Argeș

Comuna Slătioara, județul Vâlcea

Comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița Năsăud

Comuna Turburea, județul Gorj

 

Paragraph

România a primit un împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi un Grant de la Fondul Global de Mediu pentru a sprijini implementarea Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” în localităţile selectate ca vulnerabile sau potenţial vulnerabile la poluarea cu nutrienţi (ZVN). În continuarea acestui Proiect, România a primit o Finanțare Adițională (AF) pentru ca Proiectul să finanțeze costurile asociate implementării activităților proiectului inițial la nivel național, având în vedere provocările continue cu care România se confruntă în ceea ce privește poluarea cu nutrienți la nivel național, dar și având în vedere lecțiile învățate în cadrul Proiectului inițial. Finanţarea Adiţională a Proiectului a intrat în vigoare pe 13 aprilie 2017 şi a fost ratificată de către România prin Legea nr. 46/03.04.2017. Data de închidere a proiectului este 31 martie 2022.