Consultare publică – Jegălia, județul Călărași

CONSTRUIREA UNUI SISTEM DE COMPOSTARE, AMBALARE/PELETIZARE IN COMUNA JEGALIA, JUDETUL CALARAŞI”

Obiectivul de investiţii „Construirea unui sistem de compostare, ambalare/peletizare in comuna Jegălia, judetul Calaraşi” va fi realizat în comuna Jegălia, judetul Calaraşi,  aflata in partea sud-estica a judeţului, pe malul drept al Braţului Borcea.

Consultarea publică pentru planul de management social şi de mediu elaborat pentru obiectivul de investiţii „Construirea unui sistem de compostare, ambalare/peletizare in comuna Jegalia, judetul Calaraşi” a fost organizată de Primăria Jegălia, în data de 25.09.2018.

Planul de management social şi de mediu al obiectivului de investiţii „Construirea unui sistem de compostare, ambalare/peletizare in comuna Jegălia, judetul Calaraşi” poate fi consultat aici şi pe pagina de internet a Primariei Jegălia.

Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării:

  • În atenţia Primăriei Jegălia: Primăria Jegalia, Sat Jegalia, Comuna Jegalia, jud. Calarasi, Soseaua Calarasi- Fetesti, nr. 40, e-mail: primariajegalia@yahoo.com, fax: 0242342138

În atenţia UMP INPC: Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 10, tel: 0314334020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro persoana de contact, Andreea Cazacioc, specialist politici asiguratorii andreea.cazacioc@mmediu.ro

 

Consultați PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL ŞI DE MEDIU

Transmiteți un mesaj: