Mecanismul de soluționare a sesizărilor pentru Proiectul RAPID / A RAPID projekt panaszkezelési mechanizmusa

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a inițiat implementarea Proiectului “Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural în România” (denumit Proiectul RAPID) – cu finanțare de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a căror activități se găsesc descrise în documentul anexat. Implementarea se realizează prin Unitatea de Management al Proiectului “Prevenirea și Reducerea Poluării din […]

Consultant Individual pentru furnizarea de servicii de consultanță pentru Administrația Națională “Apele Române” pentru realizarea unui Protocol general de validare/verificare a metodelor de analiză utilizate în laboratoarele de calitatea apei în afara domeniilor de aplicare așa cum sunt ele definite în standardele de metodă utilizate, 1 post în cadru INPCP – AF

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adițională”, finanțat de Banca Mondială, şi intenţionează să selecteze o persoană pentru ocuparea unui post de Consultant Individual pentru furnizarea de servicii de consultanță pentru Administrația Națională “Apele Române” pentru realizarea unui Protocol general de validare/verificare a metodelor de analiză […]

Project Assessment Expert (Individual Consultant) – 1 position, INPCP – AF

The Ministry of Environment, Waters and Forests (MEWF)  through the Project Management Unit (PMU) responsible for the implementation of Integrated Nutrient Pollution Control Project seeks contracting specialized consultancy services of an Individual Consultant – Project Assessment Expert – consultancy for the preparation of the borrower`s implementation completion and result report of the Integrated Nutrient Pollution […]

Consultant Individual pentru susținerea de sesiuni de instruire pentru personalul Administrației Naționale ”Apele Române” în ceea ce privește Analiza metalelor grele din resursa de apă de suprafață și subterană și asigurarea validității rezultatelor obținute – 1 post, în cadrul INPCP

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adițională”, finanțat de Banca Mondială, şi intenţionează să selecteze o persoana pentru ocuparea unui post de Consultant Individual pentru susținerea de sesiuni de instruire pentru personalul Administrației Naționale ”Apele Române” în ceea ce privește Analiza metalelor grele din resursa de apă de […]

Cerere de ofertă pentru achiziția de servicii de arhivare fizică și arhivare electronică (19/SH/2023)

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”- Finanţare Adiţională, proiect finanţat de Banca Mondială şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţia de servicii de arhivare fizică și arhivare electronică. Termenul limită de depunere a ofertelor este 01 August 2023, ora 15:00. Rezultat procedură selecţie: Contract-Award_19_SH_2023 […]

Project Management Expert – management consultancy for program implementation (1 individual consultant) – INPCP-AF

The Ministry of Environment, Waters and Forests (MEWF) through the Project Management Unit (PMU) responsible for the implementation of Integrated Nutrient Pollution Control Project seeks contracting specialized consultancy services of an Individual Consultant – Project Management Expert to develop an efficient internal management control mechanism of the Rural Pollution Prevention and Reduction Project (RAPID) Project […]