Mecanismul de soluționare a sesizărilor pentru Proiectul RAPID / A RAPID projekt panaszkezelési mechanizmusa

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a inițiat implementarea Proiectului “Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural în România” (denumit Proiectul RAPID) – cu finanțare de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a căror activități se găsesc descrise în documentul anexat. Implementarea se realizează prin Unitatea de Management al Proiectului “Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural în România”

Eventuale propuneri, observații sau sesizări cu privire la activitățile Proiectului RAPID, precum sunt acestea descrise în documentul anexat sau ca urmare a implementării, se pot trimite astfel:

  • La nivelul Unitatii de Management al Proiectului

Se pot depune la adresa de mail nitrati@mmediu.ro  / telefon 031.433.40.20 / fax 021.408.95.40 sau prin poștă la adresa Calea Plevnei nr. 46 – 48, Corp E, etaj 1, camera 10, destinatar UMP RAPID – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

  • La nivel local

Părțile interesate sau persoanele afectate pot depune plângerile/sugestiile/propunerile la sediul administrației locale/Primăriei. În toate localitățile care vor avea beneficiari de granturi cu lucrări de construcție, o cutie/condică de reclamații va fi afișată și ținută la Primărie, împreună cu un anunț public care descrie investiția și încurajează orice persoană interesată să depună sugestii, plângeri, întrebări, feedback sau propuneri legate de gestionarea generală și implementarea proiectului, precum și pentru investiția respectivă și activitățile specifice site-ului. Același anunț public va fi afișat și pe șantier, în cazul lucrărilor de construire.

Anexă – Anexa Acordului de Împrumut


A Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium kezdeményezte „A szennyezés megelőzése és csökkentése a romániai vidéki területeken” projekt (úgynevezett RAPID projekt) megvalósítását – a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank finanszírozásával, amelynek – tevékenységeit a mellékelt dokumentum ismerteti. A megvalósítást a „Szennyezés megelőzése és csökkentése a vidéki területeken Romániában” projekt Menedzsment Osztálya végzi.

A RAPID Projekt – a csatolt dokumentumban leírt, illetve megvalósított – tevékenységeivel kapcsolatos esetleges javaslatokat, észrevételeket, bejelentéseket az alábbi módokon lehet közölni:

  • A Projektmenedzsment Osztály szintjén

Beküldhetők a nitrati@mmediu.ro e-mail címre / telefon 031.433.40.20 / fax 021.408.95.40 vagy postai úton az alábbi címre: Calea Plevnei nr. 46 – 48, Corp E, etaj 1, camera 10, címzett: UMP RAPID – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

  • Helyileg

Az érdekelt felek vagy érintettek panaszaikat/észrevételeiket/javaslataikat a helyi önkormányzathoz/polgármesteri hivatalhoz nyújthatják be. Minden olyan településen, ahol építkezési támogatásban részesülnek, a városházán egy panaszdobozt és egy nyilvános hirdetést helyeznek ki, amely leírja a beruházást és arra biztat minden érdeklődőt, hogy a projekt irányításával és végrehajtásával, valamint az adott beruházási és helyszínspecifikus tevékenységekkel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket, panaszokat, kérdéseket vagy visszajelzéseket nyújtson be. Ugyanez a nyilvános hirdetés ki lesz függesztve az építkezési munkák helyszínén is.

Melléklet – Kölcsönszerződés melléklete