Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți - Finanțarea Adițională

Decizia luată în anul 2013 de a alinia întreg teritoriul țării cu prevederile Directivei Cadru privind Apele și a Directivei Nitrați a ridicat o serie de provocări Ministerului Apelor și Pădurilor (MAP) și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Guvernul României (GR) a considerat că asistența continuă a Băncii este critică pentru dezvoltarea capacității la nivel național de a face față acestor provocări și, totodată, va completa și facilita utilizarea altor resurse.

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) și alte fonduri guvernamentale sunt disponibile pentru a sprijini o serie de activități care vor contribui direct sau indirect la reducerea generală a poluării cu nitrați. Cu toate acestea, criteriile de eligibilitate stabilite în cadrul PNDR 2014-2020 exclud în mare parte fermierii de subzistență, de dimensiuni mici, gospodăriile și infrastructura comunală dedicata managementului deșeurilor de origine animalieră și Codului de Bune Practici Agricole (CBPA). Prin urmare, pentru a asigura implementarea Directivei Nitrați a UE în cazul micilor gospodării si ferme, Finanțarea Adițională va sprijini extinderea la nivel național a activităților demarate în cadrul PI acoperind toate regiounile agro-climatice din țară cu investiții în circa 100 de comune foarte expuse la poluarea cu nitrați, din toate cele 11 bazine hidrografice din România.

România a primit un împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi un Grant de la Fondul Global de Mediu pentru a sprijini implementarea Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (Proiectul) în localităţile selectate ca vulnerabile sau potenţial vulnerabile la poluarea cu nutrienţi (ZVN). Proiectul original s-a încheiat pe 31 mai 2017.

Începând din 2016, România a primit de la Banca Mondială un nou împrumut (Finanţarea Adiţională) astfel încât Proiectul să continue implementarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea cerinţelor Directivei Nitraţi a UE, având în vedere provocările continue la nivel national referitoare la poluarea cu nutrienţi, cu care se confruntă România, şi pe baza experienţei de success înregistrate de Proiectul original. Finanţarea Adiţională (FA) a intrat în vigoare în aprilie 2017. Obiectivul de dezvoltare al Proiectului pe parcursul celei de-a doua faze (FA) este de a sprijini Guvernul României în indeplinirea ceriţelor Directivei Nitraţi a UE la nivel national.

Pentru atingerea acestui obiectiv, Proiectul va implementa o gamă largă de intervenţii, grupate în următoarele componente:

[mai mult...]

Componenta 1

Investiții în comunitățile locale pentru reducerea poluării cu nutrienți (Cost total: US$ 93,90 MIL., din care Finanțare Adițională de EUR 35 MIL./US$38.20 MIL.)

Mai mult

Componenta 2

Întărirea capacității instituționale și de reglementare (Cost total: US$ 14.00 MIL. din care Finanțare Adițională de EUR 5.5 MIL./US$ 6.00 MIL.)

Mai mult

Componenta 3

Strategia de conștientizare publică şi sprijin pentru informare (Cost total: US$ 7.52 MIL., din care Finanțare Adițională de EUR 3,5 MIL./US$ 3.82 MIL.)

Mai mult

Componenta 4

Managementul proiectului (Cost total: US$ 10.57 MIL. din care Finanțare Adițională de EUR 4 MIL./US$ 4.37 MIL.)

Mai mult

CONSULTĂRI PUBLICE

Consultări publice pentru planurile de management social şi de mediu elaborate pentru obiectivele de investiţii realizate în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

HELP-DESK APEL 1

Informații și suport pentru aplicanții la Apelul nr. MAP/01/03.04.2018, aferent fazei de depunere a Formularelor de Aplicare, în cadrul Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”

Plan de management al mediului pentru Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”

Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” publică spre informare varianta revizuită a Planului de management al mediului şi a Ghidului de mediu pentru Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.

Lista Subproiectelor aprobate la finanțare în cadrul Tranșei nr. 5 din Apelul MAP/01/03.04.2018 – Domeniul de Intervenție DI1 în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți"

3 aprilie 2019

Lista Subproiectelor aprobate la finanțare în cadrul Tranșei nr. 4 din Apelul MAP/01/03.04.2018 – Domeniul de Intervenție DI1 în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți"

3 aprilie 2019

Lista Subproiectelor aprobate la finanțare în cadrul Tranșei nr. 3 din Apelul MAP/01/03.04.2018 – Domeniul de Intervenție DI1 în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți".

22 februarie 2019

ADDENDUM nr. 6 la Apelul nr. MAP/01/03.04.2018

22 februarie 2019 - Addendum aferent fazei de depunere a Formularelor de Aplicare, Domeniul de Intervenţie DI1, în cadrul Programului Competitiv de Finanțare "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți".

ADDENDUM nr. 5 la Apelul nr. MAP/01/03.04.2018

31 ianuarie 2019 - Ministerul Apelor și Pădurilor a aprobat PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE DOAR PENTRU ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PÂNĂ LA DATA DE 18.03.2019, ora 17,00.

Rezultatele soluționării contestațiilor la faza de depunere a Formularelor de Aplicare - etapa de verificare a documentelor obligatorii, Domeniul de Intervenție DI1, din cadrul Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”.

4 decembrie 2018

ADDENDUM nr. 4 la Apelul nr. MAP/01/03.04.2018

28 noiembrie 2018 - Ministerul Apelor și Pădurilor a aprobat PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE DOAR PENTRU ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PÂNĂ LA DATA DE 31.01.2019, ora 17,00 .

ADDENDUM NR. 3 LA APELUL DE SUBPROIECTE MAP/01/03.04.2018

30 octombrie 2018 - Ministerul Apelor și Pădurilor a aprobat PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE DOAR PENTRU ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PÂNĂ LA DATA DE 29.11.2018, ora 17,00 . Termenul limită pentru depunerea Formularelor de Aplicare rămâne data de 31.10.2018, ora 17,00.

REZULTATE EVALUARE TRANSA 2 DE SUBPROIECTE - APEL MAP/01/03.04.2018, DOMENIUL DE INTERVENTIE DI1

23 octombrie 2018

Addendum nr. 2 la Apelul nr. MAP/01/03.04.2018 aferent fazei de depunere a Formularelor de Aplicare pentru DI1

26 septembrie 2018 - Ministerul Apelor și Pădurilor a aprobat PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE a subproiectelor pentru primului apel de subproiecte, faza de Formulare de Aplicare, Domeniul de Intervenție DI1, în cadrul Programul Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”

REZULTATE EVALUARE TRANSA 1 DE 12 SUBPROIECTE - APEL MAP/01/03.04.2018, DOMENIUL DE INTERVENTIE DI1

29 august 2018

REZULTATE EVALUARE SUBPROIECTE APEL MAP/01/03.04.2018, DOMENIUL DE INTERVENTIE DI2

20 august 2018

Addendum la Apelul nr. MAP/01/03.04.2018 aferent fazei de depunere a Formularelor de Aplicare

15 iunie 2018

LISTA NOTELOR CONCEPTUALE APROBATE CU FINANȚARE - APELUL 1

3 aprilie 2018

Apel nr. MAP/01/03.04.2018 aferent fazei de depunere a Formularelor de Aplicare

3 aprilie 2018

Lista integrală în formă consolidată cu Notele Conceptuale pentru platforme comunale aprobate cu finanțare și aprobate fără finanțare, DI 1 – Platforme comunale de depozitare și managementul gunoiului de grajd

27 martie 2018

Lista cu rezultatele analizei contestațiilor la evaluarea Notelor Conceptuale, DI 1 – Platforme comunale de depozitare și managementul gunoiului de grajd

27 martie 2018

IINVESTIȚII LA NIVELUL COMUNITĂȚILOR LOCALE PENTRU REDUCEREA POLUĂRII CU NUTRIENȚI

Program competitiv de finanțare

REZULTATE EVALUARE NOTE CONCEPTUALE - Apel 1/2017 - 3 IANUARIE 2018

IINVESTIȚII LA NIVELUL COMUNITĂȚILOR LOCALE PENTRU REDUCEREA POLUĂRII CU NUTRIENȚI

Program competitiv de finanțare