Addendum la Apelul nr. MAP/01/03.04.2018

Ministerul Apelor și Pădurilor vă informează că pentru Apelul de subproiecte cu nr. MAP/01/03.04.2018, publicat în data de 03.04.2018, aferent fazei de depunere a Formularelor de Aplicare în cadrul Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”, s-a aprobat un addendum.

 

Descărcați documentul:

Addendum_Apel 1Formulare Aplicare_ 3 Aprilie 2018 – publicat în data de 16 iunie 2018

 

 

Apel nr. MAP/01/03.04.2018, aferent fazei de depunere a Formularelor de Aplicare, în cadrul Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”

Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (UMP-INPC), responsabilă pentru implementarea Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” pentru perioada de finanțare adițională 2017-2022, vă informează că în data de 03.04.2018, Ministerul Apelor și Pădurilor a lansat apelul de subproiecte cu nr. MAP/01/03.04.2018, aferent fazei de depunere a Formularelor de Aplicare, în cadrul Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”.

Prezentul Apel este adresat solicitanților ale căror Note Conceptuale au fost aprobate cu finanțare în urma evaluării Notelor Conceptuale depuse la Apelul nr. MAP/01/24.04.2017, precum și solicitanților care vizează Domeniul de Intervenție DI2 doar pentru achiziţionare de echipamente pentru îmbunatatirea amenajărilor existente destinate depozitării gunoiului de grajd şi/sau compostării acestuia. Listele Notelor Conceptuale aprobate cu finanțare, aferente Apelului nr. MAP/01/24.04.2017, sunt disponibile la adresa www.apepaduri.gov.ro și adresa www.inpcp.ro.

 

Documente de descărcat:

Apel 1Formulare Aplicare_ 3 Aprilie 2018NM

Lista NC aprobate apel 1

 

Publicat astăzi, 3 aprilie 2018