Consultări publice – Prisăcani, județul Iași

„STAŢIE DE COMPOSTARE A GUNOIULUI DE GRAJD ŞI AMBALARE COMPOST ÎN COMUNA PRISĂCANI, JUDEŢUL IAŞI”  

Obiectivul de investiţii „Staţie de compostare a gunoiului de grajd şi ambalare compost în comuna Prisăcani, judeţul Iaşi” va fi realizat în comuna Prisăcani, aflată în extremitatea de est a judeţului Iaşi, la graniţa cu raionul Ungheni din Republica Moldova, pe malul drept al Prutului.

Consultarea publică pentru planul de management social şi de mediu elaborat pentru obiectivul de investiţii „Staţie de compostare a gunoiului de grajd şi ambalare compost în comuna Prisăcani, judeţul Iaşi” a fost organizată de Primăria Prisăcani, în data de de 29.06.2018.

Planul de management social şi de mediu al obiectivului de investiţii „Staţie de compostare a gunoiului de grajd şi ambalare compost în comuna Prisăcani, judeţul Iaşi” poate fi consultat aici şi pe pagina de internet a Primariei Prisăcani.

Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării:

  • În atenţia Primăriei Prisăcani: Primăria Prisăcani, Comuna Prisăcani, jud. Iaşi, e-mail: prisacani@is.e-adm.ro fax: 0232295999, tel: 0232295858
  • În atenţia UMP INPC: Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 10, tel: 0314334020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro persoana de contact, Andreea Cazacioc, specialist politici asiguratorii andreea.cazacioc@mmediu.ro

Consultați PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL ȘI DE MEDIU

Transmiteți un mesaj: