Consultare publică – Puieşti, judeţul Buzău

“CONSTRUIREA UNOR PLATFORME COMUNAE DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD, COMUNA PUIEŞTI, T19 MAZĂRIŞTE, T62 LACUL POPII, JUDEȚUL BUZĂU“

Obiectivul de investiţii „Construirea unor platforme comunae de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Puieşti, T19 Mazărişte, T62 Lacul Popii, județul Buzău” va fi realizat în comuna Puieşti, aflată în extremitatea nord – estică a judeţului Buzău, la 15 km est de Râmnicu-Sărat.

Consultarea publică pentru planul de management social şi de mediu elaborat pentru obiectivul de investiţii „Construirea unor platforme comunae de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Puieşti, T19 Mazărişte, T62 Lacul Popii, județul Buzău” a fost organizată de Primăria Puieşti, în data de de 08.08.2018.

Planul de management social şi de mediu al obiectivului de investiţii „Construirea unor platforme comunae de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Puieşti, T19 Mazărişte, T62 Lacul Popii, județul Buzău””poate fi consultat aici şi pe pagina de internet a Primariei Puieşti.

Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării:

  • În atenţia Primăriei Puieşti: Primăria Puieşti, Comuna Puieşti, jud. Buzău, e-mail: secretar@primariapuiesti-bz.ro fax: 0238576106
  • În atenţia UMP INPC: Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 10, tel: 031 433 4020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro persoana de contact, Andreea Cazacioc, specialist politici asiguratorii andreea.cazacioc@mmediu.ro

Consultați PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL ŞI DE MEDIU

Transmiteți un mesaj: