Consultare publică – Dumbrăveni, județul Suceava

CONSTRUIRE PLATFORMĂ COMUNALĂ DE DEPOZITARE ŞI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA DUMBRĂVENI, JUDEȚUL SUCEAVA”

Obiectivul de investiţii „Construire platformă comunală de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna dumbrăveni, județul Suceava” va fi realizat în comuna Dumbrăveni.

Consultarea publică pentru planul de management social şi de mediu elaborat pentru obiectivul de investiţii „Construire platformă comunală de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna dumbrăveni, județul Suceava” a fost organizată de Primăria Dumbrăveni, în data de 18.07.2018.

Planul de management social şi de mediu al obiectivului de investiţii „Construire platformă comunală de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Dumbrăveni, județul Suceava”  poate fi consultat aici şi pe pagina de internet a Primariei Dumbrăveni.

Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării:

  • În atenţia Primăriei Dumbrăveni: email: primariadumbraveni@yahoo.com , fax: 0230245048, prin poştă, la adresa: Primăria Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, str. Calea Națională, nr. 2179, jud. Suceava.
  • În atenţia UMP INPC: Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 10, tel: 031 433 4020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro persoana de contact, Andreea Cazacioc, specialist politici asiguratorii andreea.cazacioc@mmediu.ro

Consultați PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL ŞI DE MEDIU

Transmiteți un mesaj: