Consultare publică – Valea Nucarilor, județul Tulcea

CONSTRUIREA UNEI PLATFORME DE DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A GUNOIULUI DE GRAJD, SAT IAZURILE, COMUNA VALEA NUCARILOR, JUD. TULCEA”

Obiectivul de investiţii „Construirea unei platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, sat Iazurile, comuna Valea Nucarilor, jud. Tulcea” va fi realizat în comuna Valea Nucarilor, aflată în partea centrala a judeţului Tulcea.

Consultarea publică pentru planul de management social şi de mediu elaborat pentru obiectivul de investiţii „Construirea unei platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, sat Iazurile, comuna Valea Nucarilor, jud. Tulcea” a fost organizată de Primăria Valea Nucarilor, în data de 09.08.2018.

Planul de management social şi de mediu al obiectivului de investiţii „Construirea unei platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, sat Iazurile, comuna Valea Nucarilor, jud. Tulcea” poate fi consultat aici şi pe pagina de internet a Primariei Valea Nucarilor.

Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării:

  • În atenţia Primăriei Valea Nucarilor: Primăria Valea Nucarilor, Comuna Valea Nucarilor, jud. Tulcea, e-mail: primaria@valeanucarilor.ro, fax: 0240549202
  • În atenţia UMP INPC: Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 10, tel: 0314334020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro persoana de contact, Andreea Cazacioc, specialist politici asiguratorii andreea.cazacioc@mmediu.ro

 

Consultați PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL ŞI DE MEDIU

Transmiteți un mesaj: