Consultare publică – Ipatele, județul Iași

„CONSTRUIRE PLATFORME DE GUNOI DE GRAJD ÎN COMUNA IPATELE, JUDEȚUL IAȘI”

Obiectivul de investiţii „Construire platforme de gunoi de grajd în comuna Ipatele, județul Iași” va fi realizat în comuna Ipatele, localizată în partea de sud a judeţului Iaşi, la o distanţă de circa 42 km de municipiul Iaşi. Prin proiect se doreşte realizarea unui sistem de colectare si depozitare a gunoiului de grajd prin investitia in trei platforme de colectare a gunoiului de grajd la nivelul comunei: prima platformă va deservi satele Alexesti si Cuza-Voda, cea de-a doua platformă va deservi satul Ipatele, iar cea de-a treia platformă va deservi satul Bâcu.

Consultarea publică pentru planul de management social şi de mediu elaborat pentru obiectivul de investiţii „Construire platforme de gunoi de grajd în comuna Ipatele, județul Iași” a fost organizată de Primăria Ipatele, în data de 15.06.2018.

Planul de management social şi de mediu al obiectivului de investiţii „Construire platforme de gunoi de grajd în comuna Ipatele, județul Iași”   poate fi consultat aici şi pe pagina de internet a Primariei Ipatele.

Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării:

  • În atenţia Primăriei Ipatele: Principală,Ipatele, judeţul Iaşi, e-mail: ipateleprimaria@yahoo.com , fax, 0232-228.855
  • În atenţia UMP INPC: Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 10, tel: 031 433 4020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro persoana de contact, Andreea Cazacioc, specialist politici asiguratorii andreea.cazacioc@mmediu.ro

Consultați PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL ŞI DE MEDIU

Transmiteți un mesaj: