Consultări publice – Valea Mărului, județul Galați

„CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE ŞI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD, COMUNA VALEA MĂRULUI, JUD. GALAŢI”

Obiectivul de investiţii „Construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Valea Mărului, jud. Galaţi” va fi realizat în comuna Valea Mărului, situată situată în zona centrală a județului, la circa 70 km nord de municipiul Galați.

Consultarea publică pentru planul de management social şi de mediu elaborat pentru obiectivul de investiţii „Construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Valea Mărului, jud. Galaţi” a fost organizată de Primăria Valea Mărului, în data de de 03.07.2018.

Planul de management social şi de mediu al obiectivului de investiţii „Construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Valea Mărului, jud. Galaţi” poate fi consultat aici şi pe pagina de internet a Primariei Valea Mărului.

Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării:

  • În atenţia Primăriei Valea Mărului: Primăria Valea Mărului, Comuna Valea Mărului, jud. Galați, e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro fax: 0236863400, tel: 0236863400
  • În atenţia UMP INPC: Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 10, tel: 0314334020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro persoana de contact, Andreea Cazacioc, specialist politici asiguratorii andreea.cazacioc@mmediu.ro

Consultați PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL ȘI DE MEDIU

Transmiteți un mesaj: