Consultare publică – Gogoșari, județul Giurgiu

„CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A GUNOIULUI DE GRAJD, COMUNA GOGOSARI, JUD. GIURGIU”

Obiectivul de investiţii „Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, comuna Gogoşari, jud. Giurgiu” va fi realizat în comuna Gogoşari, situată în nord-vestul judeţului Giurgiu, la 25 km distanţă de reşedinţa acestuia.

Consultarea publică pentru planul de management social şi de mediu elaborat pentru obiectivul de investiţii „Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, comuna Gogoşari, jud. Giurgiu” a fost organizată de Primăria Gogoşari, în data de de 24.07.2018.

Planul de management social şi de mediu al obiectivului de investiţii „Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, comuna Gogoşari, jud. Giurgiu” poate fi consultat aici şi pe pagina de internet a Primariei Gogoşari.

Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării:

  • În atenţia Primăriei Gogoşari: Primăria Gogoşari, Comuna Gogoşari, jud. Giurgiu, e-mail: primaria.gogosari@yahoo.com fax: 0246228159, tel: 0246228114
  • În atenţia UMP INPC: Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 10, tel: 0314334020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro persoana de contact, Andreea Cazacioc, specialist politici asiguratorii andreea.cazacioc@mmediu.ro

Consultați PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL ȘI DE MEDIU

Transmiteți un mesaj: