Consultare publică – Smeeni, judeţul Buzău

„CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE ŞI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD, COMUNA SMEENI, JUD. BUZĂU”

Obiectivul de investiţii „Construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Smeeni, jud. Buzău” va fi realizat în comuna Smeeni, aflată în partea central-sudică a judeţului Buzău, la o distanţă de 18 km de municipiul de reşedinţă.

Consultarea publică pentru planul de management social şi de mediu elaborat pentru obiectivul de investiţii „Construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Smeeni, jud. Buzău” a fost organizată de Primăria Smeeni, în data de de 01.08.2018.

Planul de management social şi de mediu al obiectivului de investiţii „Construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Smeeni, jud. Buzău”poate fi consultat aici şi pe pagina de internet a Primariei Smeeni.

Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării:

  • În atenţia Primăriei Smeeni: Primăria Smeeni, Comuna Smeeni, jud. Buzău, e-mail: smeeni@gmail.com fax: 0238732503

În atenţia UMP INPC: Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 10, tel: 031 433 4020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro persoana de contact, Andreea Cazacioc, specialist politici asiguratorii andreea.cazacioc@mmediu.ro

Consultați PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL ŞI DE MEDIU

Transmiteți un mesaj: