Help-Desk

1) Formulare editabile pentru depunerea documentației aferente Apelului nr. MAP/01/03.04.2018

Descărcați: Formulare editabile

2) Foaie de calcul privind dimensionarea platformelor de gunoi

Descărcați: Dimensionare platforme comunale_1

3) Foaie de calcul privind conversia în Unități Vită Mare (UVM)

Descărcați: Tabel Conversie Unitati Vita Mare

4) Recomandări privind caracteristicile tehnice ale echipamentelor

Descărcați: echipamente

5) Prezentare aspecte procedurale

Descărcați: aspecte procedurale

6) Răspunsuri clarificări

Descărcați: Raspuns_solicitare clarificariFA_18mai2018

7) Recomandări Help-Desk

Descărcați: Recomandari_Helpdesk_18mai2018

8) Aspecte critice

Descărcați: Aspecte critice

9) Recomandări Help-Desk – publicat 25 Mai 2018

Descărcați: Recomandari SF_ParteDesenataScrisa_ 25.05.2018

10) Sesiune instruire proiectanti SF și liste de verificare – 07.06.2018

Descărcați: Recomandari SF_ParteDesenataScrisa_07.06.2018

11) Sesiune instruire proiectanti PMSM – 07.06.2018

Descărcați:  Instruire_proiectanti_PMSM_07.06.2018

12) Model analiza financiara – 07.06.2018

Descărcați: Analiza-financiara-platforme rev01

13) Model de Plan de Management Social si de Mediu – 18.06.2018

Descărcați: PMSM Tibanesti_final 15.06.2018

14) Recomandari Consultare Publica – 19.06.2018

Descărcați: Recomandari_Consultare Publica PMSM_19.06.2018

15) Recomandari Formular Aplicare Tip 3 (doar achizitia de echipamente) – 20.06.2018

Descărcați: RecomandariFormularAplicare_DI2 (doar echipamente)_20.06.2018

16) Model HCL aprobare SF si indicatori – 25.06.2018

Descărcați: Model HCL aprobare SF si indicatori

17) Formulare Procedura Evaluare Subproiecte – 27.06.2018

Descărcați: Formulare Procedura Evaluare Subproiecte 25.06.2018

18) Recomandari CTE SF_10.08.2018

Descărcați: Recomandari SF_CTE_10.08.2018

19) Recomandari privind întocmirea specificaţiilor tehnice pentru echipamente – 21.08.2018

Descărcați: Recomandari Specificatii tehnice echipamente_21.08.2018

20) Consultare publica verificare conformitate PT – 12.10.2018

Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” supune consultarii publice un proiect de Lista verificare documente la depunerea PT (Anexa 1) și Grila de verificare a conformitatii Proiectului Tehnic (Anexa 2) – parti ale procedurii operationale privind fluxurile tehnice și financiare aferente etapei de contractare. Aceasta procedura operationala va fi utilizată pentru verificarea conformității proiectelor tehnice care urmează să fie elaborate și apoi depuse de către beneficiari la UMP-CIPN, în cadrul Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”.

Eventuale observații se pot transmite prin email la adresa nitrati@map.gov.ro in termen de 5 zile lucratoare.

Descărcați: Grila Conformitate PT_10 oct 2018

21) Regulament verificare si expertizarea tehnica a proiectelor – 17.10.2018

Descărcați: Regulament_verificarea tehnica PT

22) Nota indrumare – 23.10.2018

Descărcați: Nota_Indrumare_Renuntare praguri final

23) S-a aprobat procedura de verificare a conformităţii PT – 27.11.2018

Descărcați: Extras PO10 Contractare+conformitate PT

24) RECOMANDĂRI – Mic îndrumar pentru elaborare documentaţie tehnică – faza PT (PAC, POE, PTE) – 22.01.2019

Descărcați: Recomandari Etapa Proiectare PT_22.01.2018

                   Model F3_Obiect 04_Bazin

                   Model F3_Obiect 03_Platforma

25) Consultare publica revizie procedura operationala – 07.05.2019

Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” supune consultarii publice un proiect de Revizie a Procedurii Operaționale privind fluxurile tehnice si financiare. Aceasta procedura operationala stabileşte modalitatea de verificare a conformității proiectelor tehnice și ordinea scoaterii la licitație a sub-proiectelor depuse  în cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”.

Eventuale observații se pot transmite prin email la adresa nitrati@map.gov.ro in termen de 5 zile lucratoare.

Descărcați: R1 Procedura operationala fluxuri tehnice si financiare PO-UMPCIPN-10 (00000002)

26) Consultare publică procedura operaționala – 07.05.2019

Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” supune consultarii publice un proiect de Procedură Operațională privind mecanismul de aprobare a noilor indicatori. Aceasta procedura operationala stabileşte modalitatea de aprobare a noilor indicatori tehnico-economici, ca urmare a apariției unor schimbări ce determină modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați inițial, pentru obiectivele de investiții finanțate în cadrul Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”.

Eventuale observații se pot transmite prin email la adresa nitrati@map.gov.ro in termen de 5 zile lucratoare.

Descărcați: PO 011 Mecanismul de aprobare a noilor indicatori_7 mai 2019 (00000002)

27) Instrucțiuni etapa construire – 25.05.2020
Specificații tehnice personalizare container (cabina) poartă/administrator

Descărcați: Instructiuni Etapa Construire_25.05.2020

 

 

 

Descărcați: fișierul vectorial (.eps)