Legislație

Ordin nr. 136/26.02.2009 al ministrului mediului de aprobare a Manualului Operaţional al Unităţii de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.
download fisier 1
download fisier 2

Ordinul nr. 1.552/03.12.2008/743/12.12.2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole
download fisier

Hotărârea 210/28.02.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului.
download fisier

Ordinul nr. 1.387/31.12.2006, privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole.
download fisier

Ordin nr.1182/20.11.2005/1270/30.11.2005 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale privind aprobarea Codului de bune practice agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole
download fisier

Hotărârea nr. 1.360/10.11.2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole
download fisier

Ordin 296/11.04.2005/216/13.04.2005 al ministrului mediului si gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole
download fisier

Ordin nr. 242/26.03.2005/197/07.04.2005 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi
download fisier

Ordin nr. 241/26.03.2005/196/07.04.2005 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole şi a listei localităţilor din bazinele/spaţiile hidrografice unde există surse de nitraţi din activităţi agricole (zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile)
download fisier

Ordin nr. 1072/19.12.2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului privind aprobarea organizării Monitoringului suport naţional integrat de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole în apele subterane şi de suprafaţă şi pentru aprobarea Programului de supraveghere şi control corespunzător şi a procedurilor şi instrucţiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluanţilor proveniţi din surse agricole în apele de suprafaţă şi în apele subterane
download fisier

Hotărârea nr. 964/13.10.2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole
download fisier