Anunt pentru solicitarea de Expresii de Interes – 01/QBS/2018

Ministerul Apelor și Pădurilor, deruleaza proiectul „Controlul Integrat al poluarii cu nutrienti”- Finantare Aditionala, proiect finantat de Banca Mondială şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru Servicii de Consultanță pentru pentru furnizarea de servicii de consultanță pentru înființarea și funcționarea unei rețele de transfer de cunoștințe și instruire în vederea promovării bunelor practici agricole pentru a reduce riscul de poluare cu nutrienți în Regiunile de Dezvoltare Nord-Est și Sud-Est  – 01/QBS/2018

ContractAward.01 QBS.2018 – Publicat astăzi, 27.12.2018

Documente de descărcat

Request for EoI_consulting services_Knowledge Transfer Network_01-QBS-2018

ToRs_consulting services_Knowledge Transfer Network_01_QBS_2018

Publicat astăzi, 27 februarie 2018