Anunt pentru solicitarea de Expresii de Interes – 02/QBS/2018

Ministerul Apelor și Pădurilor, deruleaza proiectul „Controlul Integrat al poluarii cu nutrienti”- Finantare Aditionala, proiect finantat de Banca Mondială şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru Servicii de Consultanță pentru pentru furnizarea de servicii de consultanță pentru înființarea și funcționarea unei rețele de transfer de cunoștințe și instruire în vederea promovării bunelor practici agricole pentru a reduce riscul de poluare cu nutrienți în Regiunile de Dezvoltare Sud-Muntenia, Bucuresti-Ilfov si Sud Vest Oltenia  – 02/QBS/2018

ContractAward.02 QBS.2018 – Publicat astăzi, 27.12.2018

Documente de descărcat:

Request for EoI_consulting services for Knowledge Transfer Network_SM_BI_SV_02-QBS-2018

ToR_consulting services for Knowledge Transfer Network_SM_BI_SV_02-QBS-2018

Publicat astăzi, 27 februarie 2018