Managementul gunoiului de grajd şi menajer: sistemul de manipulare şi aplicare a gunoiului de grajd

Proiectul va sprijini activităţile de colectare a deşeurilor şi aplicarea ulterioară a gunoiului de grajd/compostului care includ: (i) colectarea deşeurilor/livrarea la platforma la nivel de comună; (ii) asigurarea de echipament necesar pentru a facilita operaţiunile de manevrare la nivel de comună — tractor cu remorcă şi dispozitiv de încărcare; (iii) managementul gunoiului de grajd în vederea stimulării descompunerii şi generării de compost; (iv) asigurarea de echipamente specifice în vederea împrăştierii pe teren a materialului fertilizant; (v) asigurarea unei cisterne cu vid şi a unei pompe necesare manevrării şi împrăştierii fracţiei lichide pe teren. Responsabilităţile vor fi stabilite prin acorduri între UMP şi autorităţile locale.
Tabel centralizator al programului de investiţii (în cifre) cu privire la managementul gunoiului de grajd şi deşeurilor menajere:

DescriereAnulTotal
20092010201120122013
Număr de Centre de Demonstrare şi Instruire (CDI) în localitati ZVN65---11
Total ZVN care sunt adresate de către proiect (acceptate)20446686-86
Facilităţi de depozitare la nivel de comună26332515-99
Facilităţi de depozitare la nivel de gospodărie15902300150010108007200
Echipament de manevrare şi împrăştiere - seturi20212117786
Pubele la nivel de gospodărie9400630063006300120029500

Nota: Pentru fiecare CDI sunt prevăzute două platforme