Promovarea Codului de bune practici agricole

Proiectul va derula activităţi pentru a încuraja adoptarea de către fermieri a Codului de bune practici agricole, care a fost elaborat şi actualizat în cadrul proiectului APCP, în activităţile lor specifice legate de întreţinerea culturilor şi creşterea animalelor. În mod deosebit, proiectul va promova adoptarea practicilor de management al nutrienţilor cum ar fi rotaţia culturilor, managementul gunoiului de grajd, întreţinerea adecvată a covorului vegetal al solului şi managementul nutrienţilor pentru culturi cu testarea calităţii solului. Va fi promovată de asemenea realizarea unor ferme producătoare de culturi organice. Proiectul va finanţa un program de instruiri dedicat fermierilor şi consultanţilor agricoli, care va include demonstraţii la fata locului, susţinând astfel diseminarea bunelor rezultate obţinute ca urmare a respectării practicilor îmbunătăţite. Proiectul va asigura fonduri pentru angajarea unor agenţi economici cu expertiză în managementul nutrienţilor, care vor furniza consiliere şi instruire pentru a asigura, după necesităţi, acoperirea parţială a costurilor date de analizele de sol, precum şi costurile programului demonstrativ în ferme.
Proiectul va sprijini de asemenea protecţia terenurilor agricole cu accent pus pe reducerea eroziunii solului şi va finanţa costurile echipamentelor utilizate pentru demonstraţii, precum şi demonstraţiile propriu-zise desfăşurate în ferme. De asemenea, va fi promovată utilizarea sustenabilă a păşunilor comunale şi a altor zone utilizate pentru păşunat, în măsura în care această activitate este relevantă pentru îmbunătăţirea managementului resurselor naturale ale comunei şi pentru reducerea deversărilor de nutrienţi. Programul pentru promovarea Codului de bune practici agricole va fi demarat în primele unsprezece comune CDI şi ulterior se va extinde pe tot cuprinsul ZVN, pe masură ce proiectul se va derula.