Managementul gunoiului de grajd şi menajer: practicile managementului deşeurilor

Această subcomponentă va finanţa investiţii pentru instalarea unor facilitaţi eficiente de colectare şi depozitare a gunoiului de grajd şi menajer la nivel de aşezare rurală şi gospodării individuale, precum şi echipament pentru colectarea deşeurilor şi aplicarea compostului rezultat în comuna selectată (ZVN). Se va asigura finanţarea pentru construirea de platforme comunale pentru gunoi de grajd şi menajer şi pentru construirea la nivelul gospodăriilor individuale, acolo unde este considerat necesar, a unor incinte pentru depozitare, de mici dimensiuni, prevăzute cu bazin de colectare a fracţiei lichide, precum şi cu echipament pentru colectarea deşeurilor şi pentru aplicarea gunoiului de grajd/compostului, inclusiv pubele, la nivelul gospodăriilor individuale, pentru a colecta separat deşeurile reciclabile. Gospodăriile care vor dori să fie selectate în vederea participării la programul de investiţii vor trebui să îndeplinească criteriile de selecţie agreate şi, de asemenea, sa-şi asume respectarea acordurilor de participare la finanţarea costurilor. Asigurarea finanţării pentru platformele de deşeuri se va concentra pe activităţile legate de gestionarea compostului şi de realizare a compartimentelor de separare a deşeurilor reciclabile, similar cu proiectul pilot de la Călăraşi. Acolo unde va fi considerat adecvat, proiectele vor fi coordonate cu sistemele de management al deşeurilor la nivel naţional.