Consultare publică – Rociu, județul Argeș

PLATFORMĂ DE COLECTARE ŞI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA ROCIU, SATELE: ŞERBĂNEŞTI, GLIGANU DE SUS, GLIGANU DE JOS ŞI ROCIU, JUDEŢUL ARGEŞ”

Obiectivul de investiţii „Platformă de colectare si managementul gunoiului de grajd in comuna Rociu, satele: Şerbanesti, Gliganu de Sus, Gliganu de Jos si Rociu, judetul Argeş” va fi realizat în comuna Rociu, situata in zona de sud-est a judetului Arges, la 24 km de municipiul Pitesti.

Consultarea publică pentru planul de management social şi de mediu elaborat pentru obiectivul de investiţii „Platformă de colectare si managementul gunoiului de grajd in comuna Rociu, satele: Şerbanesti, Gliganu de Sus, Gliganu de Jos si Rociu, judetul Argeş” a fost organizată de Primăria Rociu, în data de 24.09.2018.

Planul de management social şi de mediu al obiectivului de investiţii „Platformă de colectare si managementul gunoiului de grajd in comuna Rociu, satele: Şerbanesti, Gliganu de Sus, Gliganu de Jos si Rociu, judetul Argeş” poate fi consultat aici şi pe pagina de internet a Primariei Rociu.

Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării:

  • În atenţia Primăriei Rociu: comuna Rociu, judetul Arges, str. Principala nr. 1 B; fax, telefon: 688.115; email: primaria.rociu@yahoo.com
  • În atenţia UMP INPC: Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 10, tel: 031 433 4020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro persoana de contact, Andreea Cazacioc, specialist politici asiguratorii andreea.cazacioc@mmediu.ro

Consultați PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL ŞI DE MEDIU

Transmiteți un mesaj: