Anunt pentru solicitarea de Expresii de Interes pentru Servicii de consultanţă pentru actualizarea/revizuirea „Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole” – 04/CQ/2018.

Ministerul Apelor și Pădurilor, deruleaza proiectul „Controlul Integrat al poluarii cu nutrienti”- Finantare Aditionala, proiect finantat de Banca Mondială, şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru Servicii de consultanţă pentru actualizarea/revizuirea „Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole” – 04/CQ/2018.

Documente de descărcat:

Solicitare Expresii de Interes_Revizuire cod de bune practici agricole RO

Termeni de referinta_Revizuirea Codului de bune practici agricole RO

Publicat astăzi, 27 martie 2018

Contract award_revizuire CBPA_04_CQ_2018

Publicat astăzi, 14 ianuarie 2019