Calitatea apei şi sistem de canalizare.

. În două comune CDI au fost prevăzute investiţii legate de dotarea cu staţii, de mică capacitate, pentru colectarea şi epurarea apelor uzate, în scopul demonstrării impactului diminuării concentraţiei de nutrienţi din apele reziduale. Proiectul va sprijini de asemenea pregătirea studiilor de fezabilitate pentru investiţiile în serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural din comunele ZVN, identificând şi alte surse de finanţare pentru această activitate. Totodată, sunt asigurate fonduri, la nivelul unei singure comune, pentru testarea şi demonstrarea fezabilităţii producerii de biogaz şi energie în co-generare din gunoi de grajd şi deşeuri organice menajere prin fermentaţie anaerobă.