Arhivă Anunțuri

 

Contract Acordat prin Licitatie conform procedurii Băncii Mondiale – Cumpărare (Shopping)

Nume Proiect: Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti
Tara: Romania
Numar Proiect: 4873 RO
Nr. Referinta Licitatie/(Contract): 32/SH/2012
Descriere Contract: Achiziţionarea de articole de birotică/papetărie şi tonere pentru UMP
Moneda Evaluarii: RON
Nume Ofertanti /Preturi citite la deschiderea ofertelor (RON inclusiv TVA) / Preturi Evaluate (RON inclusiv TVA) sau motive respingere oferta:
1. SC UNION CO SRL/ 22.745,44/ 18.343,10
2. SC DNS BIROTICA SRL / 35.676,22/ 35.678,60
3. SC EVIDENT GROUP SRL / 12.671,42/ 12.671,42/ Ofertantul nu si-a prelungit valabilitatea ofertei
4. SC DACRIS IMPEX SRL /42.664,36/ 42.664,36
5. SC TROPEVM /40.323,71/ 40.323,71
6. SC UNIVERSUM BIROTICA SRL /37.325,91/ 37.325,91
7. SC SMART TRADING PREST SRL /33.669,83/ 35.467,86
8. SC EMAGBIROTICA SRL /19.938,75/ 19.939,00
9. SC IRSIDO SRL /37.979,67/ 37.979,67

Ofertanţi Câştigători:
Contract Nr. 32/SH/2012 – Furnizarea de articole de birotică/papetărie şi tonere pentru UMP; Furnizor: SC UNION CO SRL, Romania; Preţ Contract: 18.343,10 lei (inclusiv TVA);

Data Semnării Contractelor: decembrie 2012
Durata Contract: decembrie 2012- decembrie 2013
Angajator: Ministerul Mediului si Padurilor prin UMP INPCP
Ofertanţii necâştigători pot solicita în scris Angajatorului explicaţii referitoare la motivele care au determinat neselectarea sau respingerea ofertei lor.


Ministerul Mediului şi Pădurilor organizează concurs pentru ocuparea postului de şofer în cadrul Unităţii de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (UMP).
Calificările minime solicitate pentru ocuparea postului sunt:

• Permis de conducere categoria B şi C;
• Minim 3 ani experienţă ca şofer profesionist pe un autovehicul din categoria B;
• Cunoştinţele medii de limba engleză reprezintă un avantaj.

Postul este pentru o perioada determinată, respectiv până la data de 31.12.2013.

Detalii privind recrutarea, termenii de referinţă precum şi calificările solicitate pentru această poziţie sunt disponibile pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor: www.mmediu.ro sau pe site-ul proiectului www.inpcp.ro .

Candidaţii interesaţi sunt invitaţi să depună la Secretariatul Comisiei de Evaluare, care va fi asigurat de către Direcţia Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, cereri de înscriere la concurs, în limba română, însoţite de CV şi alte documente justificative. Selecţia candidaţilor se va face pe baza evaluării CV-urilor prezentate, iar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi telefonic să se prezinte la un interviu.

Data limită pentru transmiterea cererilor este 16 Ianuarie 2013, orele 14:00, la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor, Bd. Libertăţii nr. 12, et. 2, cam 303, Sector 5, Bucureşti.

Informaţii suplimentare privind conţinutul dosarului de concurs pot fi obţinute de la reprezentantul Direcţiei Resurse Umane, domnul Dan Alexandru BĂDĂRĂU, tel. 021 408 96 40, sau la adresa: Ministerul Mediului şi Pădurilor, Bd. Libertăţii nr. 12, et. 2, cam 328, Sector 5, Bucureşti.

Publicat azi 29 noiembrie 2012


Contract Acordat prin Licitatie conform procedurii Băncii Mondiale – Cumpărare (Shopping)

Nume Proiect: Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti
Tara: Romania
Numar Proiect: 4873 RO
Nr. Referinta Licitatie/(Contract): 31/SH/2012
Descriere Contract: Achiziţionarea de echipament IT pentru UMP
Moneda Evaluarii: RON
Nume Ofertanti /Preturi citite la deschiderea ofertelor (RON inclusiv TVA) / Preturi Evaluate (RON inclusiv TVA) sau motive respingere oferta:
1. SC RETAIL MANAGEMENT SYSTEMS: 77.228,14/76.778,15
2. SC PRAGMA COMPUTERS: 81.011,62/81.011,62
3. SC PRODUCTON SRL: 106.088,63/106.088,63
4. SC SMART TRADING PREST SRL: 114.486,72/114.486,72
5. SC SISTEC SBSOL SRL: 138.440,50/ 138.440,46

Ofertanţi Câştigători:
Contract Nr. 31/SH/2012 – Achiziţionarea de echipament IT pentru UMP; Furnizor: SC RETAIL MANAGEMENT SYSTEMS, Romania; Preţ Contract: 76.778,15 lei (inclusiv TVA);

Data Semnării Contractelor: octombrie 2012
Durata Contract: 1 luna
Angajator: Ministerul Mediului prin UMP INPCP
Ofertanţii necâştigători pot solicita în scris Angajatorului explicaţii referitoare la motivele care au determinat neselectarea sau respingerea ofertei lor.

Publicat azi 16 noiembrie 2012


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
ROMANIA
INTEGRATED NUTRIENT POLLUTION CONTROL PROJECT

Consultancy services for the design and implementation of an agricultural demonstration program, including nutrient management plans and pastures rehabilitation
Loan No.4873-RO TF No.058040-RO
Project ID No. P093775
Contract no. 02/QCBS/201

The Government of Romania has received financing from the World Bank toward the cost of the “Integrated Nutrient Pollution Control” Project. The overall development objective of the Project is to support the Government of Romania to meet the EU Nitrates Directive requirements by reducing nutrient discharges to water bodies, promoting behavioral change at the communal level and strengthening institutional and regulatory capacity.
The implementing agency of the Project, the Ministry of Environment and Forests (the Employer) intends to use part of the Project’s funds for financing the Consultancy services for the design and implementation of an agricultural demonstration program, including nutrient management plans and pastures rehabilitation in Nitrate Vulnerable Zones (NVZs) in order to encourage local communities and farmers from all NVZs area to meet the requirements of the EU Nitrates Directive.
The Program (to be implemented under the present assignment) aims to encourage farmers to adopt environment-friendly agricultural practices in compliance with the updated “Code of good agricultural practices for water protection against pollution with nitrates from agricultural sources”, which is being revised within INPC project, in their management of crop and livestock enterprises.
In particular, the program would promote the adoption of nutrient management practices based on soils available nutrients and minimum additional inputs of nutrients in order to meet the crops needs for the forecasted yields. In addition to the nutrient management practices, the program would promote other conservative practices as livestock manure management, pastures management and grazing management, buffer strips, vegetative protection belts, etc.
A training program for advisory staff, farmers and local authorities, built on the on-farm demonstration programs, would be funded by the project for disseminating results of improved practices. The Project would provide funds for recruitment of agencies skilled in nutrient management to provide advice and training and for meeting the additional costs incurred by farmers during the implementation of the on-farm demonstration programs (e.g. soil testing, seeds and saplings for vegetative barriers, nutrients test on plants and soil, electric fences for controlled grazing etc.)
The demonstration programs would be organized in the eleven NVZs/communas selected as Training & Demonstration Sites (TDS) and the training and information program will target the farmers and stakeholders from all neighboring NVZs, local and regional administration members, agricultural and environmental specialists.
The 11 TDS communas designated in NVZ areas are:
Balta Alba – Buzau county; Miroslava – Iasi county; Craiesti – Mures county; Bontida – Cluj county; Salacea – Bihor county; Garleni – Bacau county; Dumbrava Rosie – Neamt county; Ghercesti – Dolj county; Peciu Nou – Timis county; Albestii de Arges – Arges county; Mihaesti – Valcea county

The assignment will be implemented in two phases, as follows:
Phase 1 (three months): will consist of consultancy services to produce a detailed agricultural demonstration program, including nutrient management plans, pasture rehabilitation plans and other plans of the measures it deems necessary to reduce nutrient pollution and implement good agricultural practices at farm level.
Phase 2 (end of phase I – end of November 2013): will consist in the implementation, testing, supporting, monitoring of the agricultural demonstration program, and in conducting the training program for disseminating results of improved practices.

The assignment will be carried out by a consulting firm, or association of such firms having extensive expertise in nutrient management for cropping systems and agricultural training and extension. The consultant should have wide experience related to nutrient management science, technology and policy.

The Ministry of Environment and Forests now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the above mentioned consultancy services.

The Expressions of Interest must provide information indicating that the consultant is qualified to perform the above-mentioned services, respectively:
– general information: core business and years in business, address, contacts, number and country of registration; presentation of services provided, references;
– specific information on the consulting experience in the field of the assignment: specific experience in the field of nutrient management for cropping systems, crop growing techniques and technology, good agricultural practices for nutrient reduction, policies legislation (Nitrate Directive and Water Framework Directive), pedology, specific training, similar projects, experience in similar conditions;
– information regarding the availability of appropriate specialized staff for the assignment, number and general qualifications (including number of years of professional expertise) and specific experience of key staff (team leader, agriculture specialists with expertise in environmental and agricultural policies legislation, Nitrates Directive and Water Framework Directive, monitoring the areas vulnerable to nitrate pollution at water bodies level, manure management practices and techniques regarding the use of organic fertilizers, agricultural water management and sewage management in agricultural field, as well as pedologists and specialized trainers
Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. Keeping one expression of interest per firm as principle, a consultant firm may decide whether it wishes to participate as a sub consultant or as an individual consultant or as a partner in a joint venture. Please note that a firm shall submit only one Expression Of Interest in the same selection process either individually as a consultant or as a partner in a joint venture. No firm can be a sub consultant while submitting an EOI individually or as a partner of a joint venture in the same selection process. A firm, if acting in the capacity of sub consultant in any consultant or JV, may participate in more than one consultant, but only in the capacity of a sub consultant.”

The Consulting firm will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers), May 2004, for QCBS (Quality and Cost Based Selection).
Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours, from Monday to Friday – 0900 to 1600 hours.
Expressions of interest must be written in English language and shall be delivered to the address below by October 2, 2012, 15:00 hours, local time.
Expressions of Interest received by e-mail are also accepted.

Ministry of Environment and Forestry
Integrated Nutrient Pollution Control Project Management Unit
Attn: Mrs. Naiana MILEA, PMU Director
Mrs. Catalina CRIVEANU, Senior Procurement Specialist
Mrs. Manuela UDROIU, Procurement Specialist
12, Libertatii Blvd., Sector 5, 2nd Floor, Room 304 B
City: Bucharest ZIP Code: 040129 Country: Romania
Phone/Fax: +40-21-317-04-03

E-mail:catalina.criveanu@mmediu.ro;,
manuela.udroiu@mmediu.ro;


GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
CERERE DE OFERTĂ
pentru achiziţionarea de articole de birotică şi papetărie în
cadrul Proiectului UMP
32/SH/2012

Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru finanţarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (Proiectul) şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţionarea de articole de birotică/ papetărie şi tonere. Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia mai 2004, utilizând procedura „Cumpărare”.

1. Vă invităm să ne trimiteţi oferta dvs. de preţ pentru furnizarea următoarelor articole după cum urmează: Articole birotică/papetărie şi Tonere
Conform listelor de cantităţi şi specificaţiilor tehnice menţionate în Anexa 1 – Termenii şi condiţiile de livrare.

2. Oferta dvs. trebuie să cuprindă toate articolele solicitate şi întreaga cantitate specificată pentru fiecare articol. Preţul ofertelor va fi evaluat pentru costul cumulat al tuturor articolelor şi cantităţilor şi contractul va fi acordat firmei care oferă, pentru articolele şi cantităţile solicitate, cel mai scăzut preţ total.
Oferta dumneavoastră trebuie să conţină:
(i) Formularul de ofertă; (ataşat);
(ii) Împuternicire scrisă pentru semnatarul ofertei care va indica: numele şi descrierea documentaţiei necesare pentru demonstrarea autorizării semnatarului ofertei să semneze o astfel de imputernicire. Numele şi pozitia deţinută de fiecare persoană care semnează imputernicirea trebuie să fie menţionate sub semnatură;
(iii) Tabelul 1 din Anexa nr.1- completat cu preţurile pentru fiecare articol;
(iv) Anexa nr 2- Formular de contract- semnat si stampilat pentru acceptarea modelului;
(v) Documentele de calificare specificate la punctul 5;

3. Oferta Dvs. în formatul cerut, va fi trimisă fie prin fax la numărul 021.317.04.03, fie pe adresa de mail: Raluca.Mateescu@mmediu.ro sau la adresa poştală:
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304B
Sector 5, Bucureşti, România
Achiziţie nr. 32/SH/2012
Livrarea articolelor în cantităţile specificate, se va efectua la sediul Ministerului Mediului si Padurilor, Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.
Termenul de livrare va fi maxim 30 de zile de la semnarea contractului.

4. Oferta dumneavoastră va fi însoţită de documentaţiile tehnice aferente, cataloage şi alte materiale tipărite sau de informaţii pertinente pentru fiecare articol cotat, inclusiv numele şi adresele firmelor care asigură garantie/ service.

5. Oferta dumneavoastră va fi însoţită de următoarele documente de calificare:
– Declaraţie privind eligibilitatea;
– Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
– Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în xerocopie certificată, pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă; copie legalizată sau originalul certificatului emis de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; copii ale documentelor originale care stabilesc forma de constituire sau forma juridică, locul înregistrării şi sediul principal al Ofertantului
Modelul declaraţiilor menţionate mai sus sunt ataşate.

6. Data limită pentru primirea ofertei dvs. la adresa specificată mai sus este: 01 octombrie 2012, ora 17:00.

7. Oferta dvs. va fi transmisă ţinând cont de următoarele instrucţiuni şi în concordanţă cu Termenii şi condiţiile de livrare din Anexa 1.
Vă rugăm să completaţi şi să semnaţi Termenii şi condiţiile de livrare care vor deveni parte a Contractului pe care Cumpărătorul îl va semna cu Furnizorul selectat.
Forma contractului care va fi încheiat cu Ofertantul care va fi declarat câştigător este prezentată în Anexa nr. 2.
(i) PREŢURILE: preţurile vor fi exprimate în RON şi vor include TVA-ul şi costurile de livrare la locul de destinaţie, instalare şi de punere in functiune conform specificaţiilor tehnice. Livrarea echipamentelor se va face în 30 de zile lucrătoare de la semnarea Contractului din Anexa 2.
Locul de destinaţie al articolelor este după cum urmează:
Ministerul Mediului si Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2
Sector 5, Bucureşti, România
(ii) EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele care se constată că sunt substanţial conforme cu specificaţiile tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor lor, incluzând costurile de livrare la adresa indicată de Cumpărător. La evaluarea ofertelor, Angajatorul va determina pentru fiecare Ofertă preţul ofertei evaluate prin ajustarea preţului respectivei oferte în urma corecţiilor erorilor aritmetice după cum urmează:
(a) unde există o discrepanţă între valorile exprimate în cifre şi cele exprimate în litere, vor prevala sumele exprimate în litere;
(b) dacă există o neconcordanţă între preţul unitar şi totalul articolului, rezultat din înmulţirea preţului unitar cu cantitatea, va prevala preţul unitar cotat;
(c) dacă un Ofertant refuză să accepte corectarea erorilor, oferta lui va fi respinsă.
(iii) ADJUDECARE CONTRACTULUI Va fi declarată câştigătoare firma a cărei ofertă are cel mai scăzut preţ şi care îndeplineşte standardele tehnice şi financiare solicitate. Ofertantul câştigător va semna Contractul din Anexa nr 2. cât şi Termenii şi Condiţiile de Livrare.
(iv)VALIDITATEA OFERTEI: Oferta dvs. va rămâne valabilă pentru o perioadă de 45 de zile de la data limită pentru depunerea ofertelor specificată în paragraful 6 de mai sus. În cazul în care oferta dumneavoastră va fi declarată caştigătoare aceasta va rămâne valabilă pe toată perioada de valabilitate a contractului.

8. Alte informaţii pot fi obţinute la:
Ministerul Mediului şi Pădurilor-Unitatea de Management al Proiectului
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304B,
Sector 5, Bucuresti, România
Telefon: +40 21 408 95 65
Fax: +40 21 317 04 03
Persoană de contact: D-na Raluca Mateescu, Specialist Achiziţii
Email: raluca.mateescu@mmediu.ro
Procurment : 32/SH/2012

9. Inspectie si Audit
Furnizorul va îndeplini toate instrucţiunile Cumparatorului care respectă legislatia în vigoare.
Furnizorul va permite şi va impune subcontractorilor săi ca Banca şi/sau persoane angajate de Bancă să inspecteze birourile furnizorilor şi toate conturile şi înregistrările în legătură cu derularea Contractului şi depunerea ofertei şi să asigure auditarea acestora de către auditorii numiţi de către Bancă, în cazul în care Banca solicită astfel.Se atrage atenţia Furnizorului şi subcontractorilor săi asupra Clauzei 5 Frauda şi Corupţie din Formularul de Contract, prin care se prevede că acţiunile care au ca scop neîndeplinirea acestor obligaţii constituie o practică interzisă care poate determina anularea contractului (şi de asemenea determinarea ineligibilităţii conform procedurilor de sancţionare aplicabile).

10. Vă rugăm să confirmaţi primirea cererii şi să ne informaţi dacă veţi trimite sau nu o ofertă conform cerinţelor menţionate.

Publicat azi 17 septembrie 2012


GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
CERERE DE OFERTĂ
pentru achiziţionarea de echipament IT pentru UMP 31/SH/2012

Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţionarea de echipament IT pentru UMP. Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale ediţia mai 2004, utilizând procedura „Cumpărare”.
1. Vă invităm să ne trimiteţi oferta dvs. de preţ pentru furnizarea următoarelor articole:
Nr. crt. Denumire echipament Cantitate

1 Notebook 10
2 Sistem Desktop PC 2
3 HDD Extern 1
4. Router wireless 2

Total articole: 15

Informaţii detaliate privind specificaţiile tehnice şi cantităţile solicitate sunt ataşate prezentei Cereri de ofertă – Anexa nr. 1
2. Oferta dvs. trebuie să cuprindă toate articolele solicitate şi întreaga cantitate specificată pentru fiecare articol. Preţul ofertelor va fi evaluat pentru costul cumulat al tuturor articolelor şi cantităţilor şi contractul va fi acordat firmei care oferă, pentru articolele şi cantităţile solicitate, cel mai scăzut preţ total.
Oferta dumneavoastră trebuie să conţină:
(i) Formularul de ofertă; (ataşat);
(ii) Împuternicire scrisă pentru semnatarul ofertei care va indica: numele şi descrierea documentaţiei necesare pentru demonstrarea autorizării semnatarului ofertei să semneze o astfel de imputernicire. Numele şi pozitia deţinută de fiecare persoană care semnează imputernicirea trebuie să fie menţionate sub semnatură;
(iii) Tabelul 1 din Anexa nr.1- completat cu preţurile pentru fiecare articol
(iv) Documentele de calificare specificate la punctul 5;

3. Oferta Dvs. în formatul cerut, va fi trimisă fie prin fax la numărul 021.317.04.03, fie pe adresa de mail: Raluca.Mateescu@mmediu.ro sau la adresa poştală:
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304B
Sector 5, Bucureşti, România
Achiziţie nr. 31/SH/2012
Livrarea, instalarea si punerea in functiune a bunurilor, în cantităţile specificate, se va efectua la sediul Ministerului Mediului si Padurilor, Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.
Termenul de livrare va fi maxim 30 de zile de la semnarea contractului.

4. Oferta dumneavoastră va fi însoţită de documentaţiile tehnice aferente, cataloage şi alte materiale tipărite sau de informaţii pertinente pentru fiecare articol cotat, inclusiv numele şi adresele firmelor care asigură garantie/ service.

5. Oferta dumneavoastră va fi însoţită de următoarele documente de calificare:
– Declaraţie privind eligibilitatea;
– Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
– Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în xerocopie certificată, pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă; copie legalizată sau originalul certificatului emis de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; copii ale documentelor originale care stabilesc forma de constituire sau forma juridică, locul înregistrării şi sediul principal al Ofertantului
Modelul declaraţiilor menţionate mai sus sunt ataşate.

6. Data limită pentru primirea ofertei dvs. la adresa specificată mai sus este: 27 Septembrie 2012, ora 1700.

7. Oferta dvs. va fi transmisă ţinând cont de următoarele instrucţiuni şi în concordanţă cu Termenii şi condiţiile de livrare din Anexa 1.
Vă rugăm să completaţi şi să semnaţi Termenii şi condiţiile de livrare care vor deveni parte a Contractului pe care Cumpărătorul îl va semna cu Furnizorul selectat.
Forma contractului care va fi încheiat cu Ofertantul care va fi declarat câştigător este prezentată în Anexa nr. 2.
(i) PREŢURILE: preţurile vor fi exprimate în RON şi vor include TVA-ul şi costurile de livrare la locul de destinaţie, instalare şi de punere in functiune conform specificaţiilor tehnice. Livrarea echipamentelor se va face în 30 de zile lucrătoare de la semnarea Contractului din Anexa 2.
Locul de destinaţie, asamblare şi punere in fucntiune este după cum urmează:
Ministerul Mediului si Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2
Sector 5, Bucureşti, România
(ii) EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele care se constată că sunt substanţial conforme cu specificaţiile tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor lor, incluzând costurile de livrare, instalare si de punere in functiune la adresa indicată de Cumpărător. La evaluarea ofertelor, Angajatorul va determina pentru fiecare Ofertă preţul ofertei evaluate prin ajustarea preţului respectivei oferte în urma corecţiilor erorilor aritmetice după cum urmează:
(a) unde există o discrepanţă între valorile exprimate în cifre şi cele exprimate în litere, vor prevala sumele exprimate în litere;
(b) dacă există o neconcordanţă între preţul unitar şi totalul articolului, rezultat din înmulţirea preţului unitar cu cantitatea, va prevala preţul unitar cotat;
(c) dacă un Ofertant refuză să accepte corectarea erorilor, oferta lui va fi respinsă.
(iii) ADJUDECARE CONTRACTULUI Va fi declarată câştigătoare firma a cărei ofertă are cel mai scăzut preţ şi care îndeplineşte standardele tehnice şi financiare solicitate. Ofertantul câştigător va semna Contractul din Anexa nr 2. cât şi Termenii şi Condiţiile de Livrare.
(iv)VALIDITATEA OFERTEI: Oferta dvs. va rămâne valabilă pentru o perioadă de 45 de zile de la data limită pentru depunerea ofertelor specificată în paragraful 6 de mai sus. În cazul în care oferta dumneavoastră va fi declarată caştigătoare aceasta va rămâne valabilă pe toată perioada de valabilitate a contractului.

8. Alte informaţii pot fi obţinute la:
Ministerul Mediului şi Pădurilor-Unitatea de Management al Proiectului
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304B,
Sector 5, Bucuresti, România
Telefon: +40 21 408 95 65
Fax: +40 21 317 04 03
Persoană de contact: D-na Raluca Mateescu, Specialist Achiziţii
Email: raluca.mateescu@mmediu.ro
Procurment : 31/SH/2012

9. Inspectie si Audit
Furnizorul va îndeplini toate instrucţiunile Cumparatorului care respectă legislatia în vigoare.
Furnizorul va permite şi va impune subcontractorilor săi ca Banca şi/sau persoane angajate de Bancă să inspecteze birourile furnizorilor şi toate conturile şi înregistrările în legătură cu derularea Contractului şi depunerea ofertei şi să asigure auditarea acestora de către auditorii numiţi de către Bancă, în cazul în care Banca solicită astfel. Se atrage atenţia Furnizorului şi subcontractorilor săi asupra Clauzei 5 Frauda şi Corupţie din Formularul de Contract, prin care se prevede că acţiunile care au ca scop neîndeplinirea acestor obligaţii constituie o practică interzisă care poate determina anularea contractului (şi de asemenea determinarea ineligibilităţii conform procedurilor de sancţionare aplicabile).

10. Vă rugăm să confirmaţi primirea cererii şi să ne informaţi dacă veţi trimite sau nu o ofertă conform cerinţelor menţionate.

Publicat azi 12 septembrie 2012


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
ROMANIA
INTEGRATED NUTRIENT POLLUTION CONTROL PROJECT

Consultancy services for the design and implementation of an agricultural demonstration program, including nutrient management plans and pastures rehabilitation
Loan No.4873-RO TF No.058040-RO
Project ID No. P093775
Contract no. 02/QCBS/2012

The Government of Romania has received financing from the World Bank toward the cost of the “Integrated Nutrient Pollution Control” Project. The overall development objective of the Project is to support the Government of Romania to meet the EU Nitrates Directive requirements by reducing nutrient discharges to water bodies, promoting behavioral change at the communal level and strengthening institutional and regulatory capacity.
The implementing agency of the Project, the Ministry of Environment and Forests (the Employer) intends to use part of the Project’s funds for financing the Consultancy services for the design and implementation of an agricultural demonstration program, including nutrient management plans and pastures rehabilitation in Nitrate Vulnerable Zones (NVZs) in order to encourage local communities and farmers from all NVZs area to meet the requirements of the EU Nitrates Directive.
The Program (to be implemented under the present assignment) aims to encourage farmers to adopt environment-friendly agricultural practices in compliance with the updated “Code of good agricultural practices for water protection against pollution with nitrates from agricultural sources”, which is being revised within INPC project, in their management of crop and livestock enterprises.
In particular, the program would promote the adoption of nutrient management practices based on soils available nutrients and minimum additional inputs of nutrients in order to meet the crops needs for the forecasted yields. In addition to the nutrient management practices, the program would promote other conservative practices as livestock manure management, pastures management and grazing management, buffer strips, vegetative protection belts, etc.
A training program for advisory staff, farmers and local authorities, built on the on-farm demonstration programs, would be funded by the project for disseminating results of improved practices. The Project would provide funds for recruitment of agencies skilled in nutrient management to provide advice and training and for meeting the additional costs incurred by farmers during the implementation of the on-farm demonstration programs (e.g. soil testing, seeds and saplings for vegetative barriers, nutrients test on plants and soil, electric fences for controlled grazing etc.)
The demonstration programs would be organized in the eleven NVZs/communas selected as Training & Demonstration Sites (TDS) and the training and information program will target the farmers and stakeholders from all neighboring NVZs, local and regional administration members, agricultural and environmental specialists.
The 11 TDS communas designated in NVZ areas are:
Balta Alba – Buzau county; Miroslava – Iasi county; Craiesti – Mures county; Bontida – Cluj county; Salacea – Bihor county; Garleni – Bacau county; Dumbrava Rosie – Neamt county; Ghercesti – Dolj county; Peciu Nou – Timis county; Albestii de Arges – Arges county; Mihaesti – Valcea county

The assignment will be implemented in two phases, as follows:
Phase 1 (three months): will consist of consultancy services to produce a detailed agricultural demonstration program, including nutrient management plans, pasture rehabilitation plans and other plans of the measures it deems necessary to reduce nutrient pollution and implement good agricultural practices at farm level.
Phase 2 (end of phase I – end of November 2013): will consist in the implementation, testing, supporting, monitoring of the agricultural demonstration program, and in conducting the training program for disseminating results of improved practices.

The assignment will be carried out by a consulting firm, or association of such firms having extensive expertise in nutrient management for cropping systems and agricultural training and extension. The consultant should have wide experience related to nutrient management science, technology and policy.

The Ministry of Environment and Forests now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the above mentioned consultancy services.

The Expressions of Interest must provide information indicating that the consultant is qualified to perform the above-mentioned services, respectively:
– general information: core business and years in business, address, contacts, number and country of registration; presentation of services provided, references;
– specific information on the consulting experience in the field of the assignment: specific experience in the field of nutrient management for cropping systems, crop growing techniques and technology, good agricultural practices for nutrient reduction, policies legislation (Nitrate Directive and Water Framework Directive), pedology, specific training, similar projects, experience in similar conditions;
– information regarding the availability of appropriate specialized staff for the assignment, number and general qualifications (including number of years of professional expertise) and specific experience of key staff (team leader, agriculture specialists with expertise in environmental and agricultural policies legislation, Nitrates Directive and Water Framework Directive, monitoring the areas vulnerable to nitrate pollution at water bodies level, manure management practices and techniques regarding the use of organic fertilizers, agricultural water management and sewage management in agricultural field, as well as pedologists and specialized trainers
Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. Keeping one expression of interest per firm as principle, a consultant firm may decide whether it wishes to participate as a sub consultant or as an individual consultant or as a partner in a joint venture. Please note that a firm shall submit only one Expression Of Interest in the same selection process either individually as a consultant or as a partner in a joint venture. No firm can be a sub consultant while submitting an EOI individually or as a partner of a joint venture in the same selection process. A firm, if acting in the capacity of sub consultant in any consultant or JV, may participate in more than one consultant, but only in the capacity of a sub consultant.”

The Consulting firm will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers), May 2004, for QCBS (Quality and Cost Based Selection).
Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours, from Monday to Friday – 0900 to 1600 hours.
Expressions of interest must be written in English language and shall be delivered to the address below by September 17, 2012, 15:00 hours, local time.
Expressions of Interest received by e-mail are also accepted.

Ministry of Environment and Forestry
Integrated Nutrient Pollution Control Project Management Unit
Attn: Mrs. Naiana MILEA, PMU Director
Mrs. Catalina CRIVEANU, Senior Procurement Specialist
Mrs. Manuela UDROIU, Procurement Specialist
12, Libertatii Blvd., Sector 5, 2nd Floor, Room 304 B
City: Bucharest ZIP Code: 040129 Country: Romania
Phone/Fax: +40-21-317-04-03

E-mail:catalina.criveanu@mmediu.ro;,
manuela.udroiu@mmediu.ro;


Contract Acordat prin Licitatie Nationala Competitiva

Nume Proiect: Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti
Tara: Romania
Nr. împrumutului/grantului: LN 4873 RO; TF 058040 RO
Nr. Referinta Licitatie/(Contract): 17/NCB/2012
Descriere Contracte: Lucrări pentru „Sistem de canalizare in comuna Ozun, satele Bicfalau si Lisnau, judetul Covasna”
Moneda Evaluarii: RON
Nume Ofertanti /Preturi citite la deschiderea ofertelor (RON inclusiv TVA) / Preturi Evaluate (RON inclusiv TVA) sau motive respingere oferta:
1. SC OMS Romania SRL/5.924.249,46/6.042.198,16
2. JV SC CONCAS SA & SC GAVELLA COM SRL & SC Romoil 2003 SRL/ 5.755.517,06/ 5.854.835,91
3. SC GECOR SRL/ 3.939.666,96/3.939.664,42
4. JV SC Electrovalcea SRL & SC Vicexpert SRL/ 5.116.288,42/ Oferta respinsa:Formularul de oferta nu este semnat corespunzator; Garantia de participare la licitatie nu a fost emisa in formatul din documentatie, si anume nu a fost emisa in numele asociatiei ci doar in numele SC Electrovalcea SRL

Ofertanţi Câştigători:
Contract Nr. 17/NCB/2012 – Lucrări pentru „Sistem de canalizare in comuna Ozun, satele Bicfalau si Lisnau, judetul Covasna”; Contractor SC GECOR SRL, Romania; Preţ Contract: 3.939.664,42 lei (inclusiv TVA);

Data Semnării Contractului:august 2012
Durata Contract: 12 luni
Angajator: Ministerul Mediului prin UMP INPCP
Ofertanţii necâştigători pot solicita în scris Angajatorului explicaţii referitoare la motivele care au determinat neselectarea sau respingerea ofertei lor.

Publicat azi 10 august 2012


Contract Acordat prin Licitatie Nationala Competitiva

Nume Proiect: Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti
Tara: Romania
Nr. împrumutului/grantului: LN 4873 RO; TF 058040 RO
Nr. Referinta Licitatie/(Contract): 15/NCB/2012
Descriere Contracte: Lucrări pentru „Realizare (prima infiintare) retea de canalizare si statie de epurare, sat Strejnic, comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova”
Moneda Evaluarii: RON
Nume Ofertanti /Preturi citite la deschiderea ofertelor (RON inclusiv TVA) / Preturi Evaluate (RON inclusiv TVA) sau motive respingere oferta:
1. JV SC RO CONSTRUCT CENTER & ARGOS SA/ 10.669.054,63/10.669.054,63
2. SC HIDROCANAL SL/ 6.659.157,67/6.659.157,67
3. JV SC LAURENTIU H SRL & OMS Romania SRL & OMS KORNYEZETVEDELMNI KFT/ 7.228.171,51/7.230.464,59
4. JV Alpine Bau GmbH Austria & SC ALPINE SA/ 13.352.772,11/13.352.772,14
5. JV SC CONCAS SA & SC GAVELLA COM SRL/ 10.811.833,48/10.811.833,48
6. JV ROTARY CONSTRUCTII SRL& AGLOMANCHA EMPRESA CONSTRUCTORA SA/ 9.374.188,97/ Ofertă respinsă- formularul de ofertă nu este semnat corespunzător
7. LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH&CO. KG/ 8.526.646,86/8.527.654,84
8. SC HIDROSCIVIL SL/ 7.750.792,89/ Ofertă respinsă- formularul de ofertă nu este semnat corespunzător

Ofertanţi Câştigători:
Contract Nr. 15/NCB/2012- Lucrări pentru „Realizare (prima infiintare) retea de canalizare si statie de epurare, sat Strejnic, comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova”; Contractor SC HIDROCANAL SL, Spania; Preţ Contract: 6.659.157,67 lei (inclusiv TVA);

Data Semnării Contractului:iunie 2012
Durata Contract: 16 luni
Angajator: Ministerul Mediului prin UMP INPCP
Ofertanţii necâştigători pot solicita în scris Angajatorului explicaţii referitoare la motivele care au determinat neselectarea sau respingerea ofertei lor.

Publicat azi 10 august 2012


CERERE DE OFERTĂ
Nr. 30/SH/2012
Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţia de asigurări RCA şi CASCO pentru 3 autovehicule utilizate pentru implementarea proiectului. Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia mai 2004, utilizând procedura „Cumpărare”.

download document

Publicat azi 9 august 2012

_______________________________________________________________________

12/NCB/2011: Lucrări pentru „Canalizare zonala si statie de epurare localitatile Salacea si Otomani, comuna Salacea, judetul Bihor”- au fost primite oferte de la un număr de cinci firme şi a fost semnat un contract, aşa cum este detaliat în anunţul ataşat.

download document

Publicat azi 10 mai 2012


14/NCB/2011: LUCRARI pentru „Retea de canalizare si statie de epurare pentru satele Homita si Cristesti, judetul Iasi”– au fost primite oferte de la un număr de zece firme şi a fost semnat un contract, aşa cum este detaliat în anunţul ataşat.

download document

Publicat azi 10 mai 2012


16/NCB/2012: Lucrări pentru „Realizare sistem de canalizare in comuna Ozun, sat Santionlunca, judetul Covasna”- au fost primite oferte de la un număr de cinci firme şi a fost semnat un contract, aşa cum este detaliat în anunţul ataşat.

download document

Publicat azi 10 mai 2012


29/SH/2012: Achiziţia de mobilier pentru UMP: au fost primite oferte de la un număr de şase firme şi a fost semnat un contract, aşa cum este detaliat în anunţul ataşat.

download document

Publicat azi 10 mai 2012


Invitaţie de participare

Nr. 17/NCB/2012

Contract/licitaţia nr. 17/NCB/2012 – Lucrări pentru „Sistem de canalizare in comuna Ozun, satele Bicfalau si Lisnau, judetul Covasna
Împrumut nr. 4873-RO
Proiect „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” ID no. P093775

1. Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) pentru sprijinul financiar al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru finanţarea Contractului de – Lucrări pentru „Sistem de canalizare in comuna Ozun, satele Bicfalau si Lisnau, judetul Covasna – 17/NCB/2012.
2. Angajatorul, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Agentie de Implementare a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, prin Unitatea de Management al Proiectului invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru lucrări de construcţie aferente următorului obiectiv de investiţii:
„Sistem de canalizare in comuna Ozun, satele Bicfalau si Lisnau, judetul Covasna”
3. Setul complet al documentaţiei de licitaţie poate fi cumpărat de către ofertanţii interesaţi, pe baza unei solicitări scrise, începând cu data de 10.05.2012, de la adresa menţionată mai jos şi după plata unei sume de 100 RON (una suta RON). Plata se poate face în numerar direct la sediul Unităţii de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor sau prin virament bancar în contul:
Ministerul Mediului si Padurilor – UMP INPC, Cod fiscal – 16335444
Cont RO92TREZ70023700165XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
Ofertanţii interesaţi pot obţine alte informaţii la adresa de mai jos în timpul programului de lucru, de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00.
4. Ofertele trebuie să fie valabile pentru o perioadă de 90 zile după deschiderea ofertelor şi vor trebui însoţite de o scrisoare de garanţie de participare la licitaţie emisă de o bancă în valoare de 110.000 RON (o sută zece mii RON).
5. Selecţia se va desfăşura prin “Licitaţie naţională competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Băncii MondialeGuidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits,(Mai 2004). Legislaţia românească privind Achiziţiile publice nu se aplică.
6. Ofertele vor fi depuse la următoarea adresă:
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia dnei Naiana MILEA, Director UMP
Persoane de contact: Catalina Criveanu, specialist achiziţii senior
Ştefan Nicolau, specialist tehnic senior monitorizare şi evaluare
Adresa: Bd. Libertăţii nr.12, sector 5, etaj 2, camera 304B, cod 040129, Bucureşti, România
Tel.: +40 21 408 9564; +40 21 408 9557;
Tel/Fax: +40 21 317 04 03.
catalina.criveanu@mmediu.ro;
stefan.nicolau@mmediu.ro;

până la data de 11.06.2012, ora 12:00 când vor fi deschise în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care aleg să participe personal la şedinţa de deschidere. Nu este permisă transmiterea ofertelor în format electronic.
7. Ofertele întârziate vor fi returnate ofertanţilor fără a fi deschise.

Publicat astazi: 3 mai 2012

 


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
ROMANIA
INTEGRATED NUTRIENT POLLUTION CONTROL PROJECT

Consultant services related to general revision and editing of the “Code of good agricultural practices for water protection against pollution with nitrates from agricultural sources”
Loan No.4873-RO TF No.058040-RO
Project ID No. P093775
Contract no. 24/CQ/2012

The Government of Romania has received financing from the World Bank toward the cost of the “Integrated Nutrient Pollution Control” Project. The overall development objective of the Project is to support the Government of Romania to meet the EU Nitrates Directive requirements by reducing nutrient discharges to water bodies, promoting behavioral change at the communal level and strengthening institutional and regulatory capacity.
The implementing agency of the Project, the Ministry of Environment and Forests (the Employer) intends to use a part of the Project’s funds for revising the 2005 version of the “Code of good agricultural practices for water protection against pollution with nitrates from agricultural sources” (CoGAP) and editing an improved version of the code in correlation and harmonization with the EU legislation. The code targets the farmers, growers, contractors and others stakeholders involved in agricultural activities. Those claiming the Single Farm Payment and other direct payments must meet certain conditions known as Cross Compliance. Following the Code will help meet the environmental requirements of Cross Compliance, as transposed for Romania.

The main goals of this new and improved version of the code are: promoting of good agricultural practices in order to reach more farmers with more practical, useful and replicable approaches, increasing the access of the individual farmers and farmers associations to different programs of the E.U. in agriculture and environment domains; supporting the increase of public awareness regarding the necessity of protecting the natural resources from nitrate pollution.

The objectives of the consultant’s services are:

– Editing and preparing for publishing a revised and improved version of the existing “Code of good agricultural practices for water protection against pollution with nitrates from agricultural sources” (CoGAP). The application of this code is required by the E.U. Directive 91/636/EEC and its provisions will be compulsory for the farmers in vulnerable areas;
– Editing and preparing for publishing a simplified booklet, presenting in concise manner information regarding crop rotation, soil and nutrient management (calculation manual for nutrient conservation), balanced animal husbandry.
Both materials will be prepared both in Romanian and English languages.

The assignment will be undertaken for a period of four moths, starting with contract signing.

The Consultant will be a private entity, research institute, university, NGO with the following expertise and skills:
– Al least 5 years active involvement in elaborating and implementing the national strategies and legislation regarding the agricultural sources pollution control at European Level;
– Wide experience (at least 10 years) in research and development in the areas of manure management, organic farming, management of animal and crop farms;
– Deep knowledge of the European and Romanian environmental and agriculture legislation regarding nitrates pollution and active involvement in the implementation of the in line legislation at international and national level;
– Close contact with farmers, growers, contractors and others stakeholders involved in agricultural activities and also with regulators, monitoring and inspection bodies on agriculture at governmental level.

The Ministry of Environment and Forests now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the consultancy services related to general revision and editing of the “Code of good agricultural practices for water protection against pollution with nitrates from agricultural sources”

The Expressions of Interest must provide information indicating that the consultant is qualified to perform the above-mentioned services, respectively:
– general information: core business and years in business, address, contacts, number and country of registration; presentation of services provided, references;
– specific information on the consulting experience in the field of the assignment: professional experience in the field of manure management, organic farming, management of animal and crop farms; involvement in the implementation of the in line legislation at international and national level, knowledge of the European and Romanian environmental and agriculture legislation regarding nitrates pollution description of previous similar projects, experience in similar conditions;
– information regarding the availability of appropriate specialized staff for the assignment, number and general qualifications (including number of years of professional expertise) and specific experience of key staff.
Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. Keeping one expression of interest per firm as principle, a consultant firm may decide whether it wishes to participate as a sub consultant or as an individual consultant or as a partner in a joint venture. Please note that a firm shall submit only one EOI in the same selection process either individually as a consultant or as a partner in a joint venture. No firm can be a sub consultant while submitting an EOI individually or as a partner of a joint venture in the same selection process. A firm, if acting in the capacity of sub consultant in any consultant or JV, may participate in more than one consultant, but only in the capacity of a sub consultant.”

The Consulting firm will be selected using the method (CQS – Selection Based on Consultant Qualification) in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers), May 2004.
Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours, from Monday to Friday – 0900 to 1600 hours.
Expressions of interest must be written in English language and have to be delivered to the address below by April 18th, 2012, 1200 hours, local time. Expressions of Interest received by e-mail are accepted.

Ministry of Environment and Forestry
Integrated Nutrient Pollution Control Project Management Unit
Attn: Mrs. Naiana MILEA, PMU Director
Mrs. Manuela UDROIU, procurement specialist
12, Libertatii Blvd., Sector 5, 2nd Floor, Room 304 B
City: Bucharest ZIP Code: 040129 Country: Romania
Phone/Fax: +40-21-317-04-03

E-mail:manuela.udroiu@mmediu.ro;


Contracte Acordate prin Licitatie Nationala Competitiva

Nr. Referinta Licitatie/(Contract): 11/NCB/2011
Descriere Contracte: Lucrări pentru „Extindere canalizare menajeră străzi secundare satele Albeştii Pământeni şi Albeştii Ungureni, comuna Albeştii de Argeş, judeţul Argeş”

download documente


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
ROMANIA
INTEGRATED NUTRIENT POLLUTION CONTROL PROJECT

Consultant services related to general revision and editing of the “Code of good agricultural practices for water protection against pollution with nitrates from agricultural sources”

Loan No.4873-RO TF No.058040-RO
Project ID No. P093775
Contract no. 24/CQ/2012
The Government of Romania has received financing from the World Bank toward the cost of the “Integrated Nutrient Pollution Control” Project. The overall development objective of the Project is to support the Government of Romania to meet the EU Nitrates Directive requirements by reducing nutrient discharges to water bodies, promoting behavioral change at the communal level and strengthening institutional and regulatory capacity.
The implementing agency of the Project, the Ministry of Environment and Forests (the Employer) intends to use a part of the Project’s funds for revising the 2005 version of the “Code of good agricultural practices for water protection against pollution with nitrates from agricultural sources” (CoGAP) and editing an improved version of the code in correlation and harmonization with the EU legislation. The code targets the farmers, growers, contractors and others stakeholders involved in agricultural activities. Those claiming the Single Farm Payment and other direct payments must meet certain conditions known as Cross Compliance. Following the Code will help meet the environmental requirements of Cross Compliance, as transposed for Romania.

The main goals of this new and improved version of the code are: promoting of good agricultural practices in order to reach more farmers with more practical, useful and replicable approaches, increasing the access of the individual farmers and farmers associations to different programs of the E.U. in agriculture and environment domains; supporting the increase of public awareness regarding the necessity of protecting the natural resources from nitrate pollution.

The objectives of the consultant’s services are:

– Editing and preparing for publishing a revised and improved version of the existing “Code of good agricultural practices for water protection against pollution with nitrates from agricultural sources” (CoGAP). The application of this code is required by the E.U. Directive 91/636/EEC and its provisions will be compulsory for the farmers in vulnerable areas;
– Editing and preparing for publishing a simplified booklet, presenting in concise manner information regarding crop rotation, soil and nutrient management (calculation manual for nutrient conservation), balanced animal husbandry.
Both materials will be prepared both in Romanian and English languages.

The assignment will be undertaken for a period of four moths, starting with contract signing.

The Consultant will be a private entity, research institute, university, NGO with the following expertise and skills:
– Al least 5 years active involvement in elaborating and implementing the national strategies and legislation regarding the agricultural sources pollution control at European Level;
– Wide experience (at least 10 years) in research and development in the areas of manure management, organic farming, management of animal and crop farms;
– Deep knowledge of the European and Romanian environmental and agriculture legislation regarding nitrates pollution and active involvement in the implementation of the in line legislation at international and national level;
– Close contact with farmers, growers, contractors and others stakeholders involved in agricultural activities and also with regulators, monitoring and inspection bodies on agriculture at governmental level.

The Ministry of Environment and Forests now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the consultancy services related to general revision and editing of the “Code of good agricultural practices for water protection against pollution with nitrates from agricultural sources”

The Expressions of Interest must provide information indicating that the consultant is qualified to perform the above-mentioned services, respectively:
– general information: core business and years in business, address, contacts, number and country of registration; presentation of services provided, references;
– specific information on the consulting experience in the field of the assignment: professional experience in the field of manure management, organic farming, management of animal and crop farms; involvement in the implementation of the in line legislation at international and national level, knowledge of the European and Romanian environmental and agriculture legislation regarding nitrates pollution description of previous similar projects, experience in similar conditions;
– information regarding the availability of appropriate specialized staff for the assignment, number and general qualifications (including number of years of professional expertise) and specific experience of key staff.
Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. Keeping one expression of interest per firm as principle, a consultant firm may decide whether it wishes to participate as a sub consultant or as an individual consultant or as a partner in a joint venture. Please note that a firm shall submit only one EOI in the same selection process either individually as a consultant or as a partner in a joint venture. No firm can be a sub consultant while submitting an EOI individually or as a partner of a joint venture in the same selection process. A firm, if acting in the capacity of sub consultant in any consultant or JV, may participate in more than one consultant, but only in the capacity of a sub consultant.”

The Consulting firm will be selected using the method (CQS – Selection Based on Consultant Qualification) in accordance with the procedures set out in the World Bank’s – Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers), May 2004.
Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours, from Monday to Friday – 0900 to 1600 hours.
Expressions of interest must be written in English language and have to be delivered to the address below by March 29th, 2012, 1200 hours, local time. Expressions of Interest received by e-mail are accepted.

Ministry of Environment and Forestry
Integrated Nutrient Pollution Control Project Management Unit
Attn: Mrs. Naiana MILEA, PMU Director
Mrs. Manuela UDROIU, procurement specialist
12, Libertatii Blvd., Sector 5, 2nd Floor, Room 304 B
City: Bucharest ZIP Code: 040129 Country: Romania
Phone/Fax: +40-21-317-04-03

E-mail:manuela.udroiu@mmediu.ro;


CERERE DE OFERTĂ
pentru achiziţionarea de mobilier pentru UMP 29/SH/2012
Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţionarea de mobilier pentru UMP. Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale ediţia mai 2004, utilizând procedura „Cumpărare”.
1. Vă invităm să ne trimiteţi oferta dvs. de preţ pentru furnizarea următoarelor articole:
I. Corpuri de mobilier din PAL melaminat (dulap), după cum urmează:
a) Corp tip 1 (dimensiuni H x L x A = 2400 mm x 900 mm x 400 mm): 2 buc.
b) Corp tip 2 (dimensiuni H x L x A = 2400 mm x 1000 mm x 400 mm): 3 buc.
c) Corp tip 3 (dimensiuni H x L x A = 2400 mm x 1100mm x 400 mm): 4 buc.
d) Corp tip 4 (dimensiuni H x L x A = 2400 mm x 800 mm x 400 mm): 1 buc.
II. Scaune de birou: 12 buc.
III. Scaune vizitatori: 15 buc.
Informaţii detaliate privind specificaţiile tehnice şi cantităţile solicitate sunt ataşate prezentei Cereri de ofertă – Anexa nr. 1
2. Oferta dvs. trebuie să cuprindă toate articolele solicitate şi întreaga cantitate specificată pentru fiecare articol. Preţul ofertelor va fi evaluat pentru costul cumulat al tuturor articolelor şi cantităţilor şi contractul va fi acordat firmei care oferă, pentru articolele şi cantităţile solicitate, cel mai scăzut preţ total.
Oferta dumneavoastră trebuie să conţină:
(i) Formularul de ofertă; (ataşat)
(ii) Împuternicire scrisă pentru semnatarul ofertei care va indica: numele şi descrierea documentaţiei necesare pentru demonstrarea autorizării semnatarului ofertei să semneze o astfel de imputernicire. Numele şi pozitia deţinută de fiecare persoană care semnează imputernicirea trebuie să fie menţionate sub semnatură
(iii) Tabelul 1 din Anexa nr.1- completat cu preţurile pentru fiecare articol
(iv) Documentele de calificare specificate la punctul 5
3. Oferta Dvs. în formatul cerut, va fi trimisă fie prin fax la numărul 021.317.04.03, fie pe adresa de mail: Raluca.Mateescu@mmediu.ro sau la adresa poştală:
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304B
Sector 5, Bucureşti, România
Achiziţie nr. 29/SH/2011
Livrarea bunurilor, în cantităţile specificate, se va efectua la sediul Ministerului Mediului si Padurilor, Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.
Termenul de livrare va fi maxim o luna de la semnarea contractului.
4. Oferta dumneavoastră va fi însoţită de documentaţiile tehnice aferente, cataloage şi alte materiale tipărite sau de informaţii pertinente pentru fiecare articol cotat, inclusiv numele şi adresele firmelor care asigură garantie/ service.
/
5. Oferta dumneavoastră va fi însoţită de următoarele documente de calificare:
– Declaraţie privind eligibilitatea;
– Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
– Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în xerocopie certificată, pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă; copie legalizată sau originalul certificatului emis de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; copii ale documentelor originale care stabilesc forma de constituire sau forma juridică, locul înregistrării şi sediul principal al Ofertantului
Modelul declaraţiilor menţionate mai sus sunt ataşate.
6. Data limită pentru primirea ofertei dvs. la adresa specificată mai sus este: 26 martie 2012
7. Oferta dvs. va fi transmisă ţinând cont de următoarele instrucţiuni şi în concordanţă cu Termenii şi condiţiile de livrare din Anexa 1.
Vă rugăm să completaţi şi să semnaţi Termenii şi condiţiile de livrare care vor deveni parte a Contractului pe care Cumpărătorul îl va semna cu Furnizorul selectat.
Forma contractului care va fi încheiat cu Ofertantul care va fi declarat câştigător este prezentată în Anexa nr. 2.
(i) PREŢURILE
Locul de destinaţie, asamblare şi instalare este după cum urmează: : preţurile vor fi exprimate în RON şi vor include TVA-ul şi costurile de livrare la locul de destinaţie şi de asamblare şi instalare conform specificaţiilor tehnice.
Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile
Unitatea de Management al Proiectului
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2
Sector 5, Bucureşti, România
(ii) EVALUAREA OFERTELOR
(a) unde există o discrepanţă între valorile exprimate în cifre şi cele exprimate în litere, vor prevala sumele exprimate în litere; : Ofertele care se constată că sunt substanţial conforme cu specificaţiile tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor lor, incluzând costurile de livrare şi de asamblare şi instalare la adresa indicată de Cumpărător. La evaluarea ofertelor, Angajatorul va determina pentru fiecare Ofertă preţul ofertei evaluate prin ajustarea preţului respectivei oferte în urma corecţiilor erorilor aritmetice după cum urmează:
(b) dacă există o neconcordanţă între preţul unitar şi totalul articolului, rezultat din înmulţirea preţului unitar cu cantitatea, va prevala preţul unitar cotat;
(c) dacă un Ofertant refuză să accepte corectarea erorilor, oferta lui va fi respinsă.
(iii) ADJUDECARE CONTRACTULUI
(iv) Va fi declarată câştigătoare firma a cărei ofertă are cel mai scăzut preţ şi care îndeplineşte standardele tehnice şi financiare solicitate
VALIDITATEA OFERTEI
8. Alte informaţii pot fi obţinute la: : Oferta dvs. va rămâne valabilă pentru o perioadă de 45 de zile de la data limită pentru depunerea ofertelor specificată în paragraful 6 de mai sus.
Ministerul Mediului şi Pădurilor-Unitatea de Management al Proiectului
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304B,
Sector 5, Bucuresti, România
Telefon: +40 21 408 95 65
Fax: +40 21 317 04 03
Persoană de contact: D-na Raluca Mateescu, Specialist Achiziţii
Email: raluca.mateescu@mmediu.ro;
Procurment : 29/SH/2012

download cerere oferta
download schite


Invitaţie de participare

Nr. 200.906/UMP/24.02.2012

Contract/licitaţia nr. 16/NCB/2012 – Lucrări pentru „Realizare sistem de canalizare in comuna Ozun, sat Santionlunca, judetul Covasna”
Împrumut nr. 4873-RO
Proiect „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” ID no. P093775

1. Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) pentru sprijinul financiar al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru finanţarea Contractului de – Lucrări pentru „Realizare sistem de canalizare in comuna Ozun, sat Santionlunca, judetul Covasna” – 16/NCB/2012.
2. Angajatorul, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Agentie de Implementare a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, prin Unitatea de Management al Proiectului invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru lucrări de construcţie aferente următorului obiectiv de investiţii:
„Realizare sistem de canalizare in comuna Ozun, sat Santionlunca, judetul Covasna”
3. Setul complet al documentaţiei de licitaţie poate fi cumpărat de către ofertanţii interesaţi, pe baza unei solicitări scrise, începând cu data de 29.02.2012, de la adresa menţionată mai jos şi după plata unei sume de 100 RON (una suta RON). Plata se poate face în numerar direct la sediul Unităţii de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor sau prin virament bancar în contul:
Ministerul Mediului si Padurilor – UMP INPC, Cod fiscal – 16335444
Cont RO92TREZ70023700165XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
Ofertanţii interesaţi pot obţine alte informaţii la adresa de mai jos în timpul programului de lucru, de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00.
4. Ofertele trebuie să fie valabile pentru o perioadă de 90 zile după deschiderea ofertelor şi vor trebui însoţite de o scrisoare de garanţie de participare la licitaţie emisă de o bancă în valoare de 100.000 RON (una suta mii RON).
5. Selecţia se va desfăşura prin “Licitaţie naţională competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Băncii MondialeGuidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits,(Mai 2004). Legislaţia românească privind Achiziţiile publice nu se aplică.
6. Ofertele vor fi depuse la următoarea adresă:
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia dnei Naiana MILEA, Director UMP
Persoane de contact: Catalina Criveanu, specialist achiziţii senior
Ştefan Nicolau, specialist tehnic senior monitorizare şi evaluare
Adresa: Bd. Libertăţii nr.12, sector 5, etaj 2, camera 304B, cod 040129, Bucureşti, România
Tel.: +40 21 408 9564; +40 21 408 9557;
Tel/Fax: +40 21 317 04 03.

catalina.criveanu@mmediu.ro;
stefan.nicolau@mmediu.ro;

până la data de 30.03.2012, ora 12:00 când vor fi deschise în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care aleg să participe personal la şedinţa de deschidere. Nu este permisă transmiterea ofertelor în format electronic.
7. Ofertele întârziate vor fi returnate ofertanţilor fără a fi deschise.

Publicat astazi: 24 februarie 2012


Contracte Acordate prin Licitatie Nationala Competitiva

Nume Proiect: Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti
Tara: Romania
Numar Proiect: 4873 RO
Nr. Referinta Licitatie/(Contract): 10/NCB/2011
Descriere Contracte: Lucrări pentru „Extindere reţea de canalizare a apelor uzate menajere, comuna Gratia, judeţul Teleorman

Moneda Evaluarii: RON
Nume Ofertanti /Preturi citite la deschiderea ofertelor (RON inclusiv TVA) / Preturi Evaluate (RON inclusiv TVA) sau motive respingere oferta:
1. SC ACVATOT SRL : 5.750.299,30/5.750.299,30

2. SC TEL DRUM SA: 4.074.576,24/4.072.919,35

3. JV SC CONCAS SA & SC GENERAL CONCRETE CERNAVODA SRL: 5.353.647,32/5.353.647,32

4. SC SCADT SA SLATINA: 5.300.360,25/5.300.360,25

5. JV SC LAURENTIU H SRL & SC GAVELLA COM SRL: 5.927.105,65/5.927.105,65

6. JV SC RO CONSTRUCT CENTER SRL & SC CONSREP CONSTRUCT SRL: 4.756.421,60/4.756.421,60

Ofertanţi Câştigători:
Contract Nr. 10/NCB/2011 – Lucrări pentru „Extindere reţea de canalizare a apelor uzate menajere, comuna Gratia, judeţul Teleorman”; Contractor: SC TEL DRUM SA, Romania; Preţ Contract: 4.072.919,35 lei (inclusiv TVA);

Data Semnării Contractelor: februarie 2012
Durata Contracte: 8 luni
Angajator: Ministerul Mediului prin UMP INPCP

Ofertanţii necâştigători pot solicita în scris Angajatorului explicaţii referitoare la motivele care au determinat neselectarea sau respingerea ofertei lor.

Contracte Acordate prin Licitatie Nationala Competitiva

Nume Proiect: Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti
Tara: Romania
Numar Proiect: 4873 RO
Nr. Referinta Licitatie/(Contract): 09/NCB/2011 / (Loturile 1 – 4)
Descriere Contracte: LUCRARI pentru „Platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere” localizate dupa numarul Lotului astfel:

Lot 1: comuna Mironeasa, judeţul Iaşi şi comuna Mirceşti, judeţul Iaşi
Lot 2: oraşul Frasin, judeţul Suceava, în comuna Todireşti, judeţul Suceava şi în oraşul Ştefăneşti, judeţul Botoşani
Lot 3: comuna Gorneşti, judeţul Mureş şi în comuna Dumbrăviţa, judeţul Braşov
Lot 4: comuna Fărcaşele, judeţul Olt
Moneda Evaluarii: RON
Nume Ofertanti / Lot(uri) Ofertat(e) / Preturi citite la deschiderea ofertelor (RON inclusiv TVA) / Preturi Evaluate (RON inclusiv TVA) sau motive respingere oferta:
1. SC GEPROCON SA: Lot1/3.132.842,00/3.132.842,00; Lot2/4.828.152,00/4.828.152,00

2. JV SC COMAT SA SUCEAVA & SC EUROSTRADE COMPANY SA FRASIN: Lot1/2.473.176,00/ Oferta respinsa:garantia de participare la licitatie nu a fost emisa in formatul din documentatie, si anume nu a fost emisa in numele asociatiei ci doar in numele SC COMAT SA; Lot2/3.250.760,00/ Oferta respinsa:garantia de participare la licitatie nu a fost emisa in formatul din documentatie, si anume nu a fost emisa in numele asociatiei ci doar in numele SC COMAT SA; Lot3/2.477.609,00/ Oferta respinsa:garantia de participare la licitatie nu a fost emisa in formatul din documentatie, si anume nu a fost emisa in numele asociatiei ci doar in numele SC COMAT SA; Lot4/1.216.733,00/ Oferta respinsa:garantia de participare la licitatie nu a fost emisa in formatul din documentatie, si anume nu a fost emisa in numele asociatiei ci doar in numele SC COMAT SA

3. SC ACI-AG SRL SUCEAVA: Lot2/ 2.942.252,00/2.942.252,00;

4. JV SC CONCAS SA &ROMOIL 2003 SRL: Lot1/1.745.302,00/1.745.302,00; Lot2/2.579.090,00/2.579.090,00; Lot3/ 1.769.971,00/1.769.971,00; Lot4/873.914,00/873.914,00

5. SC ALPINE BAU GMBH, Austria: Lot1/2.081.816,00/Oferta respinsa; durata executiei lucrarii depaseste durata prevazuta in documentatia de licitatie ; Lot2/3.340.223,00/ Oferta respinsa; durata executiei lucrarii depaseste durata prevazuta in documentatia de licitatie; Lot3/ 2.300.222,00/ Oferta respinsa; durata executiei lucrarii depaseste durata prevazuta in documentatia de licitatie; Lot4/976.810,00/1.021.963

6. SC LAURENTIU H SRL: Lot1/1.818.740,00/1.804.137,00; Lot2/2.714.051,00/2.684.126,00; Lot3/1.662.960,00/1.647.846,00

7. SC GRUP PRIMACONS SRL: Lot4/876.990,00/876.990,00

8. SC SCADT SA: Lot4/795.540,00/795.540,00

9. SC SILVER TRADING SRL: Lot 4/1.141.938,00/1.141.938,00

10. SC RO CONSTRUCT CENTER SRL: Lot1/1.366.508,00/1.366.508,00; Lot3/1.420.763,00/1.420.763,00;

11. JV SC RO CONSTRUCT CENTER SRL & AMFORA TRANS: Lot2/2.046.776,00/ Oferta respinsa:garantia de participare la licitatie nu a fost emisa in formatul din documentatie si anume nu a fost emisa in numele asociatiei ci doar in numele SC RO CONSTRUCT CENTER SRL; Lot4/659.463,00/ Oferta respinsa:garantia de participare la licitatie nu a fost emisa in formatul din documentatie si anume nu a fost emisa in numele asociatiei ci doar in numele SC RO CONSTRUCT CENTER SRL

12. SC BUILDING ASTROM SRL: Lot1/1.451.654,26/1.451.654,26; Lot3/1.718.383,50/1.718.383,50

Ofertanţi Câştigători:
Contract Nr. 09a/NCB/2011 – Lot 1- comuna Mironeasa, judeţul Iaşi şi comuna Mirceşti, judeţul Iaşi; Lot 3: comuna Gorneşti, judeţul Mureş şi în comuna Dumbrăviţa, judeţul Braşov; Contractor: SC RO CONSTRUCT CENTER SRL, Romania; Preţ Contract: Lot1: 1.366.508 lei (inclusiv TVA); Lot3: 1.420.763 lei (inclusiv TVA);
Contract Nr. 09b/NCB/2011 – Lot 2- oraşul Frasin, judeţul Suceava, în comuna Todireşti, judeţul Suceava şi în oraşul Ştefăneşti, judeţul Botoşani; Contractor: JV SC CONCAS SA &ROMOIL 2003 SRL, Romania; Preţ Contract: Lot 2: 2.579.090 lei (inclusiv TVA)
Contract Nr. 09c/NCB/2011 – Lot 4 comuna Fărcaşele, judeţul Olt; Contractor: SC SCADT SA, Romania; Pret: 795.540 lei (inclusiv TVA);

Data Semnării Contractelor: ianuarie- februarie 2012
Durata Contracte: 3 luni
Angajator: Ministerul Mediului prin UMP INPCP

Ofertanţii necâştigători pot solicita în scris Angajatorului explicaţii referitoare la motivele care au determinat neselectarea sau respingerea ofertei lor.

Contracte Acordate prin Licitatie Nationala Competitiva

Nume Proiect: Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti
Tara: Romania
Numar Proiect: 4873 RO
Nr. Referinta Licitatie/(Contract): 07/NCB/2011
Descriere Contracte: Lucrări pentru „Construcţie canalizare menajeră a localităţii Petin, comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare” şi „Construcţie canalizare menajeră a localităţilor Amaţi, Ruşeni, Hrip, comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare”

Moneda Evaluarii: RON
Nume Ofertanti /Preturi citite la deschiderea ofertelor (RON inclusiv TVA) / Preturi Evaluate (RON inclusiv TVA) sau motive respingere oferta:
1. SC GRUP 4 INSTALATII SA: 13.661.233,68/13.730.103,69

2. JV SC Dominium SRL and SC SAMCIF SA: 10.041.761,34/10.041.761,34

3. JV SC LAURENTIU H SRL and SC GAVELLA COM SRL: 8.880.268,98/8.841.208,98

Ofertanţi Câştigători:
Contract Nr. 07/NCB/2011 – „Construcţie canalizare menajeră a localităţii Petin, comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare” şi „Construcţie canalizare menajeră a localităţilor Amaţi, Ruşeni, Hrip, comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare”; Contractor: JV SC LAURENTIU H SRL and SC GAVELLA COM SRL, Romania; Preţ Contract: 8.841.208,98 lei (inclusiv TVA);

Data Semnării Contractelor: ianuarie 2012
Durata Contracte:12 luni
Angajator: Ministerul Mediului prin UMP INPCP

Ofertanţii necâştigători pot solicita în scris Angajatorului explicaţii referitoare la motivele care au determinat neselectarea sau respingerea ofertei lor.

publicat azi 15.02.2012


ANUNŢ

Ministerul Mediului şi Pădurilor organizează concurs pentru ocuparea postului de economist în cadrul Unităţii de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (UMP).
Calificările minime solicitate pentru ocuparea postului sunt:
• Studii superioare în domeniul economic;
• Cel puţin 2 ani experienţă practică în contabilitate şi experienţă relevantă în domeniul finanţelor publice;
• Certificarea ca şi contabil autorizat reprezintă un avantaj;
• Calitatea de evaluator sau expert contabil autorizat reprezintă un avantaj;
• bună cunoaştere a legislaţiei financiar – contabile, legislaţiei muncii şi privind bugetul;
• Experienţă practică privind gestiunea mijloacelor fixe, a procedurilor de casă, a înregistrărilor contabile;
• Cunoştinţe de bază privind procedurile şi cerinţele financiare ale Băncii Mondiale reprezintă un avantaj;
• Experienţă relevantă în producerea de rapoarte contabile la nivel de balanţă, dări de seamă contabile şi bilanţ;
• Cunoştinţe avansate de lucru cu calculatorul şi o bună cunoaştere a pachetului MS Office (MS Word, Excel, Outlook, Power Point), precum şi a unui software de contabilitate;
• Capacitate lucru în echipă şi o bună capacitate de comunicare;
• Cunoaşterea limbii engleze reprezintă un avantaj.

Postul este pentru o perioada determinată, respectiv până la data de 31.12.2013.

Detalii privind recrutarea, termenii de referinţă precum şi calificările solicitate pentru această poziţie sunt disponibile pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor: www.mmediu.ro sau pe site-ul proiectului www.inpcp.ro .
Candidaţii interesaţi sunt invitaţi să depună la Secretariatul Comisiei de Evaluare, care va fi asigurat de către Direcţia Resurse Umane din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, cereri de înscriere la concurs, atât în limba română cât şi în limba engleză, în care să descrie modul în care este îndeplinită fiecare calificare minimă pentru postul scos la concurs, însoţite de CV şi alte documente justificative. Selecţia candidaţilor se va face pe baza evaluării CV-urilor prezentate, iar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi telefonic să se prezinte la un interviu.
Data limita pentru transmiterea cererilor este 7 martie 2012, orele 16:00, la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor, Bd. Libertăţii nr. 12, et. 2, cam 303, Sector 5, Bucureşti.
Informaţii suplimentare privind conţinutul dosarului de concurs pot fi obţinute de la reprezentantul Direcţiei Resurse Umane, doamna Doina Popescu, tel. 021 408.95.63, sau la adresa: Ministerul Mediului şi Pădurilor, Bd. Libertăţii nr. 12, et. 2, cam 303, Sector 5, Bucureşti.

Publicat astazi: 3 februarie 2012

download Termeni de referinta


ADVERTISMENT

The Ministry of Environment and Forestry seeks recruitment of suitable staff to cover the Economist positions within the Project Management Unit responsible with the implementation of the World Bank supported Integrated Nutrient Pollution Control Project.
The minimum qualifications requested are:
• Academic education in the field of economics;
• At least 2 years of practical experience in the field of accounting and relevant experience in the field of public finance;
• Certification as “Authorized accountant” would be an advantage;
• Certification as Evaluator or expert accountant would be an advantage;
• Sound knowledge of national legislation which is applicable in the financial, accounting, labor and budget fields;
• Practical experience in management of fixed assets, petty cash procedures, accounting records;
• Basic knowledge of WB procedures and financial requirements are a plus;
• Relevant experience in preparing accounting reports such as monthly balance reports, accounting reports and balance sheets;
• Advanced PC skills and sound knowledge of the MS Office package: MS Word, Excel, Outlook, Power Point, as well as an accounting software application;
• Team working and good communication skills;
• Knowledge of English is a plus.
The contract is for a period determined, namely to 31.12.2013.
Details regarding the recruitment for this positions, the terms of reference and the required qualifications are available at the bellow mentioned address or on the sites of the Ministry of Environment and Forestry and of the project : www.mmediu.ro.; www.inpcp.ro
Interested candidates are invited to submit, both in Romanian and English languages, application letters describing how of each required qualifications is met, accompanied by a CV and other justifying documents enclosed, to the Secretariat of the Evaluation Commission, which will be ensured by the Human Resources Management within the Ministry of Environment and Forestry. The selection of the candidates will be carried out on the basis of the assessment of the presented CVs and the suitable candidates will be contacted by phone for the interview.
Closing date for application is March 7, 2012, at 16.00 h.
Additional information can be obtained at the representative of the Human Resources Directorate, Ms. Doina Popescu, phone number 021.408.95.63, or at the address: Ministry of Environment and Forestry, 12, Libertǎţii Blvd., room, 303, District 5, Bucharest.

Published today: 3 february 2012

download Terms of Reference


Invitaţie de participare

Nr. 200.693/UMP/24.01.2012

Contract/licitaţia nr. 15/NCB/2012– Lucrări pentru „Realizare (prima infiintare) retea de canalizare si statie de epurare, sat Strejnic, comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova”
Împrumut nr. 4873-RO
Proiect „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” ID no. P093775

1. Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) pentru sprijinul financiar al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru finanţarea Contractului de Lucrări pentru „Realizare (prima infiintare) retea de canalizare si statie de epurare, sat Strejnic, comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova”– 15/NCB/2012.
2. Angajatorul, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Agentie de Implementare a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, prin Unitatea de Management al Proiectului invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru lucrări de construcţie aferente următorului obiectiv de investiţii:
„Realizare (prima infiintare) retea de canalizare si statie de epurare, sat Strejnic, comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova”
3. Setul complet al documentaţiei de licitaţie poate fi cumpărat de către ofertanţii interesaţi, pe baza unei solicitări scrise, începând cu data de 24 ianuarie 2012, de la adresa menţionată mai jos şi după plata unei sume de 100 LEI (una suta lei). Plata se poate face în numerar direct la sediul Unităţii de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor sau prin virament bancar în contul:
Ministerul Mediului si Padurilor – UMP INPC, Cod fiscal – 16335444
Cont RO92TREZ70023700165XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
Ofertanţii interesaţi pot obţine alte informaţii la adresa de mai jos în timpul programului de lucru, de luni până joi, între orele 9:00 – 16:00 şi 9:00 – 13:00 in zilele de vineri.
4. Ofertele trebuie să fie valabile pentru o perioadă de 90 zile după deschiderea ofertelor şi vor trebui însoţite de o scrisoare de garanţie de participare la licitaţie emisă de o bancă în valoare de 230.000 (două sute treizeci mii) lei.
5. Selecţia se va desfăşura prin “Licitaţie naţională competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Băncii MondialeGuidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits,(Mai 2004). Legislaţia românească privind Achiziţiile publice nu se aplică.
6. Ofertele vor fi depuse la următoarea adresă:
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia dnei Naiana MILEA, Director UMP
Persoane de contact: Catalina Criveanu, specialist achiziţii senior
Ştefan Nicolau, specialist tehnic senior monitorizare şi evaluare
Adresa: Bd. Libertăţii nr.12, sector 5, etaj 2, camera 304B, cod 040129, Bucureşti, România
Tel.: +40 21 408 9565; +40 21 408 9557;
Tel/Fax: +40 21 317 04 03.

catalina.criveanu@mmediu.ro;
stefan.nicolau@mmediu.ro;

până la data de 05.03.2012, ora 12:00 când vor fi deschise în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care aleg să participe personal la şedinţa de deschidere. Nu este permisă transmiterea ofertelor în format electronic.
7. Ofertele întârziate vor fi returnate ofertanţilor fără a fi deschise.

Publicat astazi: 24 ianuarie 2012


Invitaţie de participare

Nr. 14-NCB-2011/ 27.12.2011
Contract/licitaţia nr. 14/NCB/2011 – Lucrări pentru „Retea de canalizare si statie de epurare pentru satele Homita si Cristesti, judetul Iasi”
Împrumut nr. 4873-RO
Proiect „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” ID no. P093775

1. Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) pentru sprijinul financiar al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru finanţarea Contractului de Lucrări pentru „Retea de canalizare si statie de epurare pentru satele Homita si Cristesti, judetul Iasi”– 14/NCB/2011.
2. Angajatorul, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Agentie de Implementare a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, prin Unitatea de Management al Proiectului invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru lucrări de construcţie aferente următorului obiectiv de investiţii:
„Retea de canalizare si statie de epurare pentru satele Homita si Cristesti, judetul Iasi”
3. Setul complet al documentaţiei de licitaţie poate fi cumpărat de către ofertanţii interesaţi, pe baza unei solicitări scrise, începând cu data de 27.12.2011, de la adresa menţionată mai jos şi după plata unei sume de 100 LEI (una suta lei). Plata se poate face în numerar direct la sediul Unităţii de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor sau prin virament bancar în contul:
Ministerul Mediului si Padurilor – UMP INPC, Cod fiscal – 16335444
Cont RO92TREZ70023700165XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
Ofertanţii interesaţi pot obţine alte informaţii la adresa de mai jos în timpul programului de lucru, de luni până joi, între orele 9:00 – 16:00 şi 9:00 – 13:00 in zilele de vineri.
4. Ofertele trebuie să fie valabile pentru o perioadă de 90 zile după deschiderea ofertelor şi vor trebui însoţite de o scrisoare de garanţie de participare la licitaţie emisă de o bancă în valoare de 100.000 (una suta mii) lei.
5. Selecţia se va desfăşura prin “Licitaţie naţională competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Băncii MondialeGuidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits,(Mai 2004). Legislaţia românească privind Achiziţiile publice nu se aplică.
6. Ofertele vor fi depuse la următoarea adresă:
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia dnei Naiana MILEA, Director UMP
Persoane de contact: Catalina Criveanu, specialist achiziţii senior
Ştefan Nicolau, specialist tehnic senior monitorizare şi evaluare
Adresa: Bd. Libertăţii nr.12, sector 5, etaj 2, camera 304B, cod 040129, Bucureşti, România
Tel.: +40 21 408 9564; +40 21 408 9557;
Tel/Fax: +40 21 317 04 03.

catalina.criveanu@mmediu.ro;
stefan.nicolau@mmediu.ro;

până la data de 01.02.2012, ora 12:00 când vor fi deschise în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care aleg să participe personal la şedinţa de deschidere. Nu este permisă transmiterea ofertelor în format electronic.
7. Ofertele întârziate vor fi returnate ofertanţilor fără a fi deschise.

Publicat astazi: 28 decembrie 2011


Invitaţie de participare
Contract/licitaţia nr. 12/NCB/2011 – Lucrări pentru „Canalizare zonala si statie de epurare localitatile Salacea si Otomani, comuna Salacea, judetul Bihor”
Împrumut nr. 4873-RO
Proiect „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” ID no. P093775

1. Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) pentru sprijinul financiar al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru finanţarea Contractului de Lucrări pentru „Canalizare zonala si statie de epurare localitatile Salacea si Otomani, comuna Salacea, judetul Bihor”– 12/NCB/2011.
2. Angajatorul, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Agentie de Implementare a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, prin Unitatea de Management al Proiectului invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru lucrări de construcţie aferente următorului obiectiv de investiţii:
„Canalizare zonala si statie de epurare localitatile Salacea si Otomani, comuna Salacea, judetul Bihor”
3. Setul complet al documentaţiei de licitaţie poate fi cumpărat de către ofertanţii interesaţi, pe baza unei solicitări scrise, începând cu data de 05.12.2011, de la adresa menţionată mai jos şi după plata unei sume de 100 LEI (una suta lei). Plata se poate face în numerar direct la sediul Unităţii de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor sau prin virament bancar în contul:
Ministerul Mediului si Padurilor – UMP INPC, Cod fiscal – 16335444
Cont RO92TREZ70023700165XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
Ofertanţii interesaţi pot obţine alte informaţii la adresa de mai jos în timpul programului de lucru, de luni până joi, între orele 9:00 – 16:00 şi 9:00 – 13:00 in zilele de vineri.
4. Ofertele trebuie să fie valabile pentru o perioadă de 90 zile după deschiderea ofertelor şi vor trebui însoţite de o scrisoare de garanţie de participare la licitaţie emisă de o bancă în valoare de 300,000 lei.
5. Selecţia se va desfăşura prin “Licitaţie naţională competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits,(Mai 2004). Legislaţia românească privind Achiziţiile publice nu se aplică.
6. Ofertele vor fi depuse la următoarea adresă:
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia dnei Naiana MILEA, Director UMP
Persoane de contact: Catalina Criveanu, specialist achiziţii senior
Ştefan Nicolau, specialist tehnic senior monitorizare şi evaluare
Adresa: Bd. Libertăţii nr.12, sector 5, etaj 2, camera 304B, cod 040129, Bucureşti, România
Tel.: +40 21 408 9564; +40 21 408 9557;
Tel/Fax: +40 21 317 04 03.

catalina.criveanu@mmediu.ro;
stefan.nicolau@mmediu.ro;

până la data de 12.01.2012, ora 12:00 când vor fi deschise în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care aleg să participe personal la şedinţa de deschidere. Nu este permisă transmiterea ofertelor în format electronic.
7. Ofertele întârziate vor fi returnate ofertanţilor fără a fi deschise

Publicat astazi:05 decembrie 2011


Contracte Acordate prin Licitatie Nationala Competitiva

Nume Proiect: Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti
Tara: Romania
Numar Proiect: 4873 RO
Nr. Referinta Licitatie/(Contract): 06/NCB/2011 / (Loturile 1 – 6)
Descriere Contracte: LUCRARI pentru „Platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere” localizate dupa numarul Lotului astfel:
Lot 1: comuna Bogsig şi în orasul Pecica, judeţul Arad
Lot 2: oraşul Budeşti, comuna Sohatu şi în comuna Vasilaţi, judeţul Călăraşi.
Lot 3: comuna Fundeni şi în comuna Schela, judeţul Galaţi.
Lot 4: comuna Gârla Mare, judeţul Mehedinţi
Lot 5: comuna Traian, judeţul Olt
Lot 6: comuna Crucişor, judeţul Satu Mare
Moneda Evaluarii: RON
Nume Ofertanti / Lot(uri) Ofertat(e) / Preturi citite la deschiderea ofertelor (RON inclusiv TVA) / Preturi Evaluate (mii RON inclusiv TVA) sau motive respingere oferta:
1. SC SILVER TRADING SRL/Lot 2/3,570,659.00; Lot 5/1,218,821.00
2. SC LAURENTIU H SRL/Lot 1/1,462,356.00; Lot 2/2,414,670.00/2,402,779.00; Lot 3/1,617,290.00; Lot 4/776,844.00; Lot 5/804,788.00; Lot 6/744,987.00
3. SC CONCAS SA &ROMOIL 2003 SRL/Lot 1/1,912,176.00; Lot 2/ 3,329,260.00; Lot 3/1,777,076.00; Lot 4/1,128,376.00; Lot 5/1,133,797.00; Lot 6/969,753.00
4. SC RO CONSTRUCT CENTER SRL/ Lot 2/2,424,890.00; Lot 5/838,325.00
5. SC ASTALROM SA/Lot 2/3,434,098.00/3,587,867.00
6. SC AB CONSTRUCT SRL/Lot 1/2,544,731.00;Lot 2/3,947,659.00; Lot3 /2,572,206.00; Lot4/1,326,985.00; Lot 5/1,386,830.00; Lot 6/1,248,575.00
7. SC SCADT SA SLATINA/Lot 2/2,575,213.00; Lot 4/821,549.00; Lot 5/826,719.00
8. SC CONPRIF SA/Lot 2/2,199,590.00; Lot 3/1,456,513.00
9. SC GRUP PRIMA CONS SRL/Lot 2/4,009,094.00; Lot 5/1,277,056.00

Ofertanţi Câştigători:

Contract Nr. 06 a/NCB/2011 – Lot 1-comuna Bogsig şi în orasul Pecica, judeţul Arad; Lot 4: comuna Gârla Mare, judeţul Mehedinţi; Lot 5: comuna Traian, judeţul Olt şi Lot 6: comuna Crucişor, judeţul Satu Mare; Contractor: SC LAURENTIU H SRL, Romania; Preţ Contract: Lot 1:1,462,356.00 (inclusiv TVA); Lot 4: 776,844.00 (inclusiv TVA); Lot 5:804,788.00 (inclusiv TVA); Lot 6:744,987.00 (inclusiv TVA)
Contract Nr. 06 b/NCB/2011 – Lot 2- oraşul Budeşti, comuna Sohatu şi în comuna Vasilaţi, judeţul Călăraşi şi Lot 3- comuna Fundeni şi în comuna Schela, judeţul Galaţi; Contractor: SC CONPRIF SA, Romania; Preţ Contract: Lot 2: 2,199,590.00 RON (inclusiv TVA); Lot 3: 1,456,513.00 (inclusiv TVA)

Data Semnării Contractelor: noiembrie 2011
Durata Contracte: 3 luni
Angajator: Ministerul Mediului prin UMP INPCP
Ofertanţii necâştigători pot solicita în scris Angajatorului explicaţii referitoare la motivele care au determinat neselectarea sau respingerea ofertei lor.

download document

publicat astazi 21.11.2011


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
ROMANIA
INTEGRATED NUTRIENT POLLUTION CONTROL PROJECT
Consulting services for Contract administration and supervision of the works execution of sewerage collection systems and waste water treatment plants
Loan No.4873-RO TF No.058040-RO
Project ID No. P093775
Reference no. 06/LCS/2011

The Government of Romania has received financing from the World Bank toward the cost of the Integrated Nutrient Pollution Control Project (INPCP). The overall development objective of the Project is to support the Government of Romania to meet the EU Nitrates Directive requirements by reducing nutrient discharges to water bodies, promoting behavioral change at the communal level and strengthening institutional and regulatory capacity.
Part of the proceeds of the Project will be allocated to finance consultancy for Contract administration and supervision of the Works execution.
The specific objectives of the assignment are:
i. to act as the Project Manager for a number up twelve (12) contracts, for works of sewerage collection systems and waste water treatment plants in 9 nutrient vulnerable zones (NVZs). The list of the nutrient vulnerable zones is presented in Appendix A.
ii. to act as the Site Supervision Engineer –- under conditions of contract and all Romanian regulations in force to ensure the proper supervision of the works execution and the Contracts administration, approving the materials, equipment and workmanship etc.;
Tentatively, it is expected that the Consultant to start the assignment within one week after contract signing and to carry out the services during the construction period for every investment and for a period of 14 months after the works execution period for each investment, but not later than December 31, 2013 or another period mutually agreed between parties.

The assignment should be carried out by a qualified Consultant with in-depth experience in the area of buildings construction and their related infrastructure and supervision of such works.
The Consultant shall ensure full supervision services over the construction period for every site covered by an appropriate team of supervision staff. Notwithstanding, for the rest of the assignment, the Consultant shall be required to provide the adequate personnel, periodically stationed on site as an absolute minimum. The Consultant must also take into account the provisions of the Romanian Law 10/1995 – “QUALITY IN CONSTRUCTIONS” regarding the presence of certified staff required for site supervision of the construction works.
Provided that the basic specified minimum staff requirements are met, the Consultant is free to propose the supervision structure that they think well fits the project requirements.
In addition to the team of mentioned Key Personnel, the Consultant shall assess and provide the necessary supporting field and office team to be assigned to the contract.

The Consultant’s supervision team shall be computer literate and familiar with Primavera/ Microsoft Project or similar software and shall review all contractors’ submittals and shall check and verify all logic and resource links within the constructors’ programs.
The Ministry of Environment and Forestry now invites eligible consultants to indicate their interest in providing services related to contract administration and supervision of the works execution of sewerage collection systems and waste water treatment plants in 9 nutrient vulnerable zones (NVZs)
The Expressions of Interest must provide information indicating that the Consulting firm is qualified to perform the above-mentioned services, respectively:
– general information: core business and years in business, address, contacts, number and country of registration; presentation of services provided, references;
– specific information: description of previous similar projects proving the experience in the area of buildings construction and their related infrastructure and supervision of such works;
– information regarding the availability of appropriate specialized staff for the assignment: description of the team proposed to carry out the assignment, qualifications and expertise of key staff, years of professional expertise.
Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. Keeping one expression of interest per firm as principle, a consultant firm may decide whether it wishes to participate as a sub consultant or as an individual consultant or as a partner in a joint venture. Please note that a firm shall submit only one EOI in the same selection process either individually as a consultant or as a partner in a joint venture. No firm can be a sub consultant while submitting an EOI individually or as a partner of a joint venture in the same selection process. A firm, if acting in the capacity of sub consultant in any consultant or JV, may participate in more than one consultant, but only in the capacity of a sub consultant.”

The Consulting firm will be selected using LCS method (Least Cost Selection) in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits,May 2004, revised October 2006 and May 2010.
Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours, from Monday to Thursday – 0900 to 1600 hours and Friday – 0900 to 1400 hours.
Expressions of interest have to be delivered to the address below by November 28, 2011, 1600 hours, local time. Expressions of Interest received by e-mail address are accepted.
Ministry of Environment and Forestry
Integrated Nutrient Pollution Control Project Management Unit
Attn: Mrs. Naiana MILEA, PMU Director
Mrs. Manuela UDROIU, procurement specialist
12, Libertatii Blvd., Sector 5, 2nd Floor, Room 304 B
City: Bucharest ZIP Code: 040129 Country: Romania
Phone: + 40-21-408-95-65
Fax: +40-21-317-04-03
manuela.udroiu@mmediu.ro;

download document


Contracte Acordate prin procedura “Cumparare”
Nume Proiect: Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti
Tara: Romania
Numar Proiect: 4873 RO
Nr. Referinta Licitatii/(Contract): 16/SH/2011; 17/SH/2011; 18/SH/2011; 19/SH/2011; 20/SH/2011; 21/SH/2011; 22/SH/2011; 23/SH/2011; 24/SH/2011; 25/SH/2011
Descriere Contracte:
16/SH/2011: Constructia de piezometre în Administratia Bazinala Buzau-Ialomita”
17/SH/2011: Constructia de piezometre în Administratia Bazinala Siret”
18/SH/2011: Constructia de piezometre în Administratia Bazinala Prut”
19/SH/2011: Constructia de piezometre în Administratia Bazinala Arges-Vedea”
20/SH/2011: Constructia de piezometre în Administratia Bazinala Olt”
21/SH/2011: Constructia de piezometre în Administratia Bazinala Banat”
22/SH/2011: Constructia de piezometre în Administratia Bazinala Jiu”
23/SH/2011: Constructia de piezometre în Administratia Bazinala Somes-Tisa”
24/SH/2011: Constructia de piezometre în Administratia Bazinala Crisuri”
25/SH/2011: Constructia de piezometre în Administratia Bazinala Mures”

Moneda Evaluarii: RON
Procedura licitatie- oferta/e depusa/e / Nume Ofertanti /Preturile ofertelor (RON inclusiv TVA) / Preturi Evaluate (mii RON inclusiv TVA) sau motive respingere oferta/ Oferta Castigatoare
1. Licitatie 16/SH/2011: INTERGEO BUDAPEST KFT/426,393 RON; SC NORD EST CONSULTING SRL/247,501.90; SC APASCO SA/576,136.55; SC BON SERVICE SRL/176,937.67/ Oferta respinsa: substantial neconforma din punct de vedere tehnic (articole diferite de cele din documentatia de licitatie, incluse si cotate in Lista de Cantitati): ; SC HIDROGEOFOR SRL/178,786.30; SC EBOTECH INTERNATIONAL/ 310,090.89; SC EXPERCO-ISPIF SRL/203,083.10
OFERTA CASTIGATOARE: SC HIDROGEOFOR SRL: 178,786.30
2. Licitatie 17/SH/2011: INTERGEO BUDAPEST KFT/142,155.8; SC NORD EST CONSULTING SRL/91,068.82; SC BON SERVICE SRL/65,447.41/ Oferta respinsa: substantial neconforma din punct de vedere tehnic (articole diferite de cele din documentatia de licitatie, incluse si cotate in Lista de Cantitati); SC HIDROGEOFOR SRL/72,421.58; SC EBOTECH INTERNATIONAL/112,828.83
OFERTA CASTIGATOARE: SC HIDROGEOFOR SRL: 72,421.58
3. Licitatie 18/SH/2011: SC GEPROCON SA/160,729.93; INTERGEO BUDAPEST KFT SC/174,824.90/177,525.83; NORD EST CONSULTING SRL/107,358.39; SC BON SERVICE/81,232.80/81,233.35/ Oferta respinsa: substantial neconforma din punct de vedere tehnic (articole diferite de cele din documentatia de licitatie, incluse si cotate in Lista de Cantitati); SRL SC HIDROGEOFOR SRL/82,256.02
OFERTA CASTIGATOARE: SC HIDROGEOFOR SRL: 82,256.02
4. Licitatie 19/SH/2011 INTERGEO BUDAPEST KFT/204,615.40/204,615.55; SC NORD EST CONSULTING SRL/130,076.50; SC APASCO SA/346,462.14; SC GECOROM SA/ 210,561.55; SC BON SERVICE SRL/101,560.17/102,510.23/ Oferta respinsa: substantial neconforma din punct de vedere tehnic (articole diferite de cele din documentatia de licitatie, incluse si cotate in Lista de Cantitati); SC HIDROGEOFOR SRL/105.041,64; SC EBOTECH INTERNATIONAL SRL/235,461.18/235,461.17; SC ADRIELS GROUP SRL/211,233.55; SC EXPERCO-ISPIF SRL/133,050.24
OFERTA CASTIGATOARE: SC HIDROGEOFOR SRL 105,041.64
5. Licitatie 20/SH/2011: INTERGEO BUDAPEST KFT/184,985.41; SC NORD EST CONSULTING SRL/114,214.54; SC APASCO SA/320,696.18; SC GECOROM SA 186,067.14; SC BON SERVICE SRL/87,143.11/87,282.99/ Oferta respinsa: substantial neconforma din punct de vedere tehnic (articole diferite de cele din documentatia de licitatie, incluse si cotate in Lista de Cantitati); SC HIDROGEOFOR SRL/88,175.78; SC EBOTECH INTERNATIONAL SRL/207,474.28; SC ADRIELS GROUP SRL/195,545.39
OFERTA CASTIGATOARE: SC HIDROGEOFOR SRL: 88,175.78
6. Licitatie 21/SH/2011 INTERGEO BUDAPEST KFT/139,266.31; SC NORD EST CONSULTING SRL/88,235.80; SC BON SERVICE SRL/68,474.64/68,712.74/Oferta respinsa: substantial neconforma din punct de vedere tehnic (articole diferite de cele din documentatia de licitatie, incluse si cotate in Lista de Cantitati); SC HIDROGEOFOR SRL/70,948.46; SC EBOTECH INTERNATIONAL/159,778.33
OFERTA CASTIGATOARE: SC HIDROGEOFOR SRL: 70,948.46;
7. Licitatie 22/SH/2011 INTERGEO BUDAPEST KFT/173,062.30; SC NORD EST CONSULTING SRL /107,668.02; SC GECOROM SA/175,059.99; SC BON SERVICE SRL/82,854.75/82,994.60/ Oferta respinsa: substantial neconforma din punct de vedere tehnic (articole diferite de cele din documentatia de licitatie, incluse si cotate in Lista de Cantitati); SC HIDROGEOFOR SRL/85,556.90; SC EBOTECH INTERNATIONAL SRL /195,374.60; SC ADRIELS GROUP SRL/172,187.70; SC EXPERCO-ISPIF SRL/105,244.36 /105,252.95
OFERTA CASTIGATOARE: SC HIDROGEOFOR SRL: 85,556.90
8. Licitatie 23/SH/2011 INTERGEO BUDAPEST KFT/143,038.50/143,037.91; SC NORD EST CONSULTING SRL/94,215.57; SC AQUA CONST GROUP SRL/155,502.13; SC BON SERVICE SRL/80,796.35/76,388.64/ Oferta respinsa: substantial neconforma din punct de vedere tehnic (articole diferite de cele din documentatia de licitatie, incluse si cotate in Lista de Cantitati); SC HIDROGEOFOR SRL/79,064.26; SC EBOTECH INTERNATIONAL/169,818.81/169,843.36
OFERTA CASTIGATOARE: SC HIDROGEOFOR SRL: 79,064.26
9. Licitatie 24/SH/2011 INTERGEO BUDAPEST KFT/148,703.80/148,706.55; SC NORD EST CONSULTING SRL/93,637.14/93,262.14; SC BON SERVICE SRL 71,994.77/71,995.27/ Oferta respinsa: substantial neconforma din punct de vedere tehnic (articole diferite de cele din documentatia de licitatie, incluse si cotate in Lista de Cantitati); SC HIDROGEOFOR SRL/73,908.34;SC EBOTECH INTERNATIONAL/169,075.02
OFERTA CASTIGATOARE: SC HIDROGEOFOR SRL: 73,908.34
10. Licitatie 25/SH/2011 INTERGEO BUDAPEST KFT/90,520.90/96,967.99; SC NORD EST CONSULTING SRL/62,058.71/62,059.95; SC BON SERVICE SRL 51,562.10/51,562.42/ Oferta respinsa: substantial neconforma din punct de vedere tehnic (articole diferite de cele din documentatia de licitatie, incluse si cotate in Lista de Cantitati); SC HIDROGEOFOR SRL/53,468.8; SC EBOTECH INTERNATIONAL/111,391.30
OFERTA CASTIGATOARE: SC HIDROGEOFOR SRL: 53,468.8

Data Semnarii Contractelor: Noiembrie 2011
Durata Contracte: 4 luni
Angajator: Ministerul Mediului prin UMP INPCP
Ofertantii necâstigatori pot solicita în scris Angajatorului explicatii referitoare la motivele care au determinat neselectarea sau respingerea ofertei lor.

download document

Publicat astazi: 08 noiembrie 2011


Invitaţie de participare
Nr. 249.053/UMP/26.10.2011

Contract/licitaţia nr. 11/NCB/2011 – Lucrări pentru „Extindere canalizare menajeră străzi secundare satele Albeştii Pământeni şi Albeştii Ungureni, comuna Albeştii de Argeş, judeţul Argeş”
Împrumut nr. 4873-RO
Proiect „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” ID no. P093775

1. Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) pentru sprijinul financiar al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru finanţarea Contractului de Lucrări pentru „Extindere canalizare menajeră străzi secundare satele Albeştii Pământeni şi Albeştii Ungureni, comuna Albeştii de Argeş, judeţul Argeş”– 11/NCB/2011.
2. Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru lucrări de construcţie aferente următorului obiectiv de investiţii:
„Extindere canalizare menajeră străzi secundare satele Albeştii Pământeni şi Albeştii Ungureni, comuna Albeştii de Argeş, judeţul Argeş”

3. Setul complet al documentaţiei de licitaţie poate fi cumpărat de către ofertanţii interesaţi, pe baza unei solicitări scrise, începând cu data de 27.10.2011, de la adresa menţionată mai jos şi după plata unei sume de 100 LEI. Plata se poate face în numerar direct la sediul Unităţii de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor sau prin virament bancar în contul:
Ministerul Mediului si Padurilor – UMP INPC, Cod fiscal – 16335444
Cont RO92TREZ70023700165XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
Ofertanţii interesaţi pot obţine alte informaţii la adresa de mai jos în timpul programului de lucru, de luni până joi, între orele 9:00 – 16:00 şi 9:00 – 13:00 in zilele de vineri.
4. Ofertele trebuie să fie valabile pentru o perioadă de 90 zile după deschiderea ofertelor şi vor trebui însoţite de o scrisoare de garanţie de participare la licitaţie emisă de o bancă în valoare de 125.000 lei.
5. Selecţia se va desfăşura prin “Licitaţie naţională competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits,(Mai 2004). Legislaţia românească privind Achiziţiile publice nu se aplică.
6. Ofertele vor fi depuse la următoarea adresă:
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia dnei Naiana MILEA, Director UMP
Persoane de contact: Catalina Criveanu, specialist achiziţii senior
Ştefan Nicolau, specialist tehnic senior monitorizare şi evaluare
Adresa: Bd. Libertăţii nr.12, sector 5, etaj 2, camera 304B, cod 040129, Bucureşti, România
Tel.: +40 21 408 9565; +40 21 408 9557;
Tel/Fax: +40 21 317 04 03.
E-mail: catalina.criveanu@mmediu.ro,stefan.nicolau@mmediu.ro;
până la data de 30.11.2011, ora 12:00 când vor fi deschise în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care aleg să participe personal la şedinţa de deschidere. Nu este permisă transmiterea ofertelor în format electronic.
7. Ofertele întârziate vor fi returnate ofertanţilor fără a fi deschise.

Publicat astazi: 26 octombrie 2011


Invitaţie de participare
Nr. 236.958/UMP/14.10. 2011

Contract/licitaţia nr. 10/NCB/2011 – Lucrări pentru „Extindere reţea de canalizare a apelor uzate menajere, comuna Gratia, judeţul Teleorman”
Împrumut nr. 4873-RO
Proiect „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” ID no. P093775

1. Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) pentru sprijinul financiar al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru finanţarea Contractului de Lucrări pentru „Extindere reţea de canalizare a apelor uzate menajere, comuna Gratia, judeţul Teleorman”– 10/NCB/2011.
2. Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru lucrări de construcţie aferente următorului obiectiv de investiţii:
„Extindere reţea de canalizare a apelor uzate menajere, comuna Gratia, judeţul Teleorman”

3. Setul complet al documentaţiei de licitaţie poate fi cumpărat de către ofertanţii interesaţi, pe baza unei solicitări scrise, începând cu data de 17.10.2011, de la adresa menţionată mai jos şi după plata unei sume de 100 LEI. Plata se face în numerar direct la sediul Unităţii de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. Ofertanţii interesaţi pot obţine alte informaţii la adresa de mai jos în timpul programului de lucru, de luni până joi, între orele 9:00 – 16:00 şi 9:00 – 13:00 in zilele de vineri.
4. Ofertele trebuie să fie valabile pentru o perioadă de 90 zile după deschiderea ofertelor şi vor trebui însoţite de o scrisoare de garanţie de participare la licitaţie emisă de o bancă în valoare de 110.000 lei.
5. Selecţia se va desfăşura prin “Licitaţie naţională competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Băncii MondialeGuidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits(Mai 2004). Legislaţia românească privind Achiziţiile publice nu se aplică.
6. Ofertele vor fi depuse la următoarea adresă:
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia dnei Naiana MILEA, Director UMP
Persoane de contact: Catalina Criveanu, specialist achiziţii senior
Ştefan Nicolau, specialist tehnic senior monitorizare şi evaluare
Adresa: Bd.Libertăţii nr.12, sector 5, etaj 2, camera 304B, cod 040129, Bucureşti, România
Tel.: +40 21 408 9565; +40 21 408 9557;
Tel/Fax: +40 21 317 04 03.
E-mail: catalina.criveanu@mmediu.ro,stefan.nicolau@mmediu.ro;
până la data de 21.11.2011, ora 12:00 când vor fi deschise în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care aleg să participe personal la şedinţa de deschidere. Nu este permisă transmiterea ofertelor în format electronic.
7. Ofertele întârziate vor fi returnate ofertanţilor fără a fi deschise.

Publicat astazi: 17 octombrie 2011


ANUNŢ PENTRU SOLICITAREA DE EXPRESII DE INTERES SI CURRICULUM VITAE

ROMÂNIA
CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI
Acord de împrumut nr. 4873-RO; TF No.058040-RO
Proiect Nr. P093775; Nr. referinţă 03/IC/2011

Serviciile de consultanţă furnizate de un grup de 5 experţi în vederea asigurării suportului tehnic necesar Unitatii de Management al Proiectului “ Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” inainte, in timpul si dupa finalizarea proceselor de achiziţie pentru lucrari de constructii derulate in cadrul proiectului– 03/IC/2011

România a primit un împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi un Grant de la Fondul Global de Mediu pentru a sprijini implementarea Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (Proiectul) în localităţile selectate ca vulnerabile sau potenţial vulnerabile la poluarea cu nutrienţi (ZVN). Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin Guvernului României în vederea alinierii la cerinţele Directivei Nitraţilor a UE prin: (a) reducerea evacuărilor de nutrienţi în corpurile de apă, (b) promovarea schimbărilor comportamentale la nivel regional, şi (c) sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare şi capacităţii instituţionale. Obiectivul global de mediu este reducerea pe termen lung a evacuărilor de nutrienţi în apele ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un management integrat al solului şi apelor.
Obiectivul grupului de experti este sa asigure Unitatii de Management a Proiectului suport tehnic profesionist înainte, in timpul si dupa finalizarea proceselor de achiziţie pentru lucrari de constructii derulate in cadrul proiectului.
Lucrările de construcţie constau în sisteme de depozitare şi manevrare, la nivel de comună, destinate realizării unui mai bun management al gunoiului de grajd şi menajer, precum şi în construcţia sau extinderea de canalizări şi staţii de epurare.
Grupul de experţi va fi solicitat în funcţie de necesităţi pe perioade cuprinse între 3 si 5 zile, începând cu luna octombrie 2011 până în luna decembrie 2013. Se estimează ca serviciile de consultanţă vor fi prestate în medie într-o perioadă de 50 zile/expert.
Grupul de experţi va fi constituit din specialişti independenţi, cu experienţă importantă în domeniile solicitate. Grupul de experti va fi constituit din consultanţi individuali, după cum urmează: (i) experţi în domeniul construcţiilor civile, în domeniul constucţiilor industriale şi în domeniul construcţiilor agricole (ii) 2 experţi în sisteme de canalizare/epurare şi instalaţii electrice;
Consultanţii individuali vor avea următoarele calificări:
• Studii universitare în inginerie civila sau domenii conexe;
• Minim 10 ani de experienţă în domeniul construcţiilor civile, în domeniul constucţiilor industriale şi în domeniul construcţiilor agricole;
• Minim 5 ani de experienţă în domeniul proiectării de canalizări şi constructia de staţii de epurare;
• Experienţă în domeniile de colectare şi gestiune a deşeurilor reprezintă un plus;
• Experienţă în evaluarea şi implementarea a cel puţin 5 proiecte de infrastructură finanţate din fonduri externe;
• Minim 3 ani de experienţă în calitate de manager de proiect în proiecte de infrastructura.
• Cunoaşterea limbii engleză ;

Ministerul Mediului şi Pădurilor invită consultanţii individuali eligibili să transmită expresii de interes ( scrisori de intenţie) şi curriculum vitae în vederea furnizării serviciilor menţionate mai sus. Consultanţii vor menţiona în expresia de interes pentru care dintre cele 2 categorii de experţi aplică (i) sau (ii).

CV-urile transmise vor fi evaluate ţinând cont de următoarele criterii:

(i) Calificari generale (studii universitare si post-universitare, cursuri de pregatire etc)- 20
(ii) Adecvarea pentru proiect (calificări şi experienţă în domeniile solicitate) – 40
(iii) Experienţă similară, cunoaşterea limbilor română şi engleză – 40

Total : 100

Consultanţii vor fi selectaţi utilizând procedura Selecţia Consultanţilor Individuali – SIC (Selection of Individual Consultants), în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale pentru Selectarea şi Angajarea Consultanţilor, ianuarie 2011. (Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers – http://www.worldbank.org).
Consultanţii interesati pot obţine informaţii suplimentare la adresa de mai jos, în intervalul orelor de program cuprins între 9.00 – 16.00 (luni-joi) şi 9.00 – 14.00 (vineri), precum si pe site-ul proiectului www.inpcp.ro .
Expresiile de interes si Cv-urile trebuie trimise la adresa de mai jos până la data de
20 Octombrie 2011, ora 14.00. Expresiile de interes si cv-urile transmise prin e-mail sunt acceptate.
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia: Dnei. Naiana MILEA, Director
Dnei. Manuela UDROIU, Specialist achiziţii
Bd. Libertăţii nr.12, etaj 2, Sector 5, camera 304 B
Bucureşti, Cod 040129 România
Tel: +40-21-408-95-65
Fax: +40-21-317-04-03
E-mail:manuela.udroiu@mmediu.ro;


Anunţ pentru exprimarea interesului cu privire la servicii de consultanţă pentru realizarea evaluării impactului proiectului
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” la jumătatea perioadei de implementare

ROMÂNIA
CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI
SERVICII DE CONSULTANTĂ: EVALUAREA IMPACTULUI PROIECTULUI “CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENTI” LA JUMATATEA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE

Acord de împrumut nr.4873-RO TF No.058040-RO
ID Proiect Nr. P093775

Guvernul României a primit finanţare de la Banca Mondială pentru realizarea proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”. Obiectivul general al proiectului este acela de a ajuta Guvernul României în procesul de implementare a Directivei UE privind protecţia calităţii apei împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole prin reducerea evacuărilor de nutrienţi în corpurile de apă, promovarea schimbărilor de conduită la nivelul comunelor, consolidarea capacităţii instituţionale şi de reglementare.

O parte din fondurile Proiectului vor fi alocate pentru finanţarea serviciilor de consultanţă privind organizarea unei serii de anchete, ce vor urmări evaluarea rezultatelor şi impactului Proiectului, concentrându-se în mod special asupra modificărilor comportamentale determinate de investiţiile realizate în zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi de campania de conştientizare a poluaţiei cu privire la activităţile şi beneficiile Proiectului. Pe parcursul proiectului se realizează trei anchete: (i) ancheta de bază, finalizată în 2008, (ii) ancheta la jumătatea perioadei de implementare, ce se va realiza în ce se va realiza în perioada: sfârşitul anului 2011- începutul anului 2012 şi (iii) ancheta finală, ce se va realiza în 2013, la sfârşitul proiectului.

Obiectivul acestor servicii de consultanţă este realizarea unei anchete sociale în scopul evaluării impactului proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” la jumatatea perioadei de implementare. Ancheta va fi realizata pe baza metodologiei dezvoltate în anul 2008, metodologie care a fost folosită şi la ancheta de baza şi care include strategia de evaluare, inclusiv strategia de colectare a datelor, formatul sondajelor şi instrumentele de colectare a datelor . Consultantul va actualiza metodologia existentă în ceea ce priveşte datele demografice, zonele de implementare ale proiectului, precum şi activităţile incluse în proiect, acolo unde este cazul.

Consultantul trebuie să fie o firmă specializată în desfăşurarea de anchete, inclusiv colectare de date, care să dispună de:
1. Experienţă în derulare de anchete, inclusiv activităţi de culegere de date ce includ eşantioane mari (volume mai mari de 1200 cazuri).
2. Experienţă în colectarea datelor la nivel naţional.
3. Reţea proprie de operatori pentru anchetele în teren.

Ministerul Mediului şi Padurilor invită consultanţii eligibili, să îşi exprime interesul cu privire la furnizarea serviciilor de consultanţă prezentate mai sus, în scopul evaluării impactului proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”la jumătatea perioadei de implementare

Scrisoarea de exprimare a interesului trebuie să fie însoţită de documente care să ateste că firma de consultanţă este calificată să întreprindă serviciile menţionate anterior, respectiv:
– informaţii generale: domeniul de activitate şi data înfiinţării companiei, adresă, contacte, numărul şi ţara de înregistrare, prezentarea serviciilor oferite, referinţe;
– informaţii specifice privind experienţa firmei de consultanţă în domeniul ce constituie obiectul prezentului anunţ de exprimare a interesului, numărul anilor de experienţă în activităţi de colectare şi prelucrare a datelor, descrierea unor proiecte anterioare similare ca scop şi extensie ;
– informaţii privind disponibilitatea personalului specializat în domeniul ce constituie obiectul prezentei cereri de exprimare a interesului: descrierea echipei propuse pentru asigurarea serviciilor de consultanţă, calificarea şi experienţa personalului, ani de experienţă, dovezi privind existenţa reţelei de operatori de teren la nivel naţional.

Firma de consultanţă va fi selectată utilizând procedura de Selecţie pe baza calificării Consultantului (CQS – Selection Based on Consultant Qualification) în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale pentru Selectarea şi Angajarea Consultanţilor, ianuarie 2011. (Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers – http://www.worldbank.org).
Firmele de consultanţă interesate pot obţine informaţii suplimentare la adresa de mai jos, în intervalul orelor de program, cuprins între 9.00 – 16.00 (luni – joi) şi 9.00 – 14.00 (vineri), precum şi de pe site-ul proiectului www.inpc.ro.

Scrisorile de exprimare a interesului trebuie trimise la adresa de mai jos până la data de
20 octombrie 2011, ora 16.00.

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia: D-na Naiana MILEA, Director UMP
D-na Manuela Udroiu, specialist achiziţii
Bd.Libertăţii nr.12, Sector 5, etaj 2, camera 304 B
Bucureşti, Romania
Tel: +40-21- 408-95-65
Fax: +40-21-317-04-03
E-mail:manuela.udroiu@mmediu.ro;


Invitaţie de participare
Nr:236.871/UMP/29.09.2011

Contract/licitaţia nr. 09/NCB/2011 – Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere
Împrumut nr. 4873-RO
Proiect „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” ID no. P093775

1. Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) pentru sprijinul financiar al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru finanţarea Contractului de lucrări pentru construcţia de Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere – 09/NCB/2011.
2. Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru lucrări de construcţie aferente următoarelor obiective de investiţii care vor fi construite în 8 localităţi, după cum urmează:
Lot 1: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, comuna Mironeasa, judeţul Iaşi şi comuna Mirceşti, judeţul Iaşi
Lot 2: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în oraşul Frasin, judeţul Suceava, în comuna Todireşti, judeţul Suceava şi în oraşul Ştefăneşti, judeţul Botoşani
Lot 3: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în comuna Gorneşti, judeţul Mureş şi în comuna Dumbrăviţa, judeţul Braşov
Lot 4: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, comuna Fărcaşele, judeţul Olt.

3. Setul complet al documentaţiei de licitaţie poate fi cumpărat de către ofertanţii interesaţi, pe baza unei solicitări scrise, începând cu data de 29.09.2011, de la adresa menţionată mai jos şi după plata unei sume de 50 LEI. Plata se face în numerar direct la sediul Unităţii de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. Ofertanţii interesaţi pot obţine alte informaţii la adresa de mai jos în timpul programului de lucru, de luni până joi, între orele 9:00 – 16:00 şi 9:00 – 13:00 in zilele de vineri.
4. Ofertele trebuie să fie valabile pentru o perioadă de 90 zile după deschiderea ofertelor şi vor trebui însoţite de o scrisoare de garanţie de participare la licitaţie emisă de o bancă în valoare de:
Lot 1: 25.000 RON
Lot 2: 39.000 RON
Lot 3: 26.000 RON
Lot 4: 13.000 RON
În cazul în care un ofertant depune oferte pentru mai multe loturi valoarea garanţiei de participare la licitaţie trebuie sa fie egală cu suma valorilor indicate mai sus pentru fiecare lot, corespunzător cu loturile ofertate.
5. Selecţia se va desfăşura prin “Licitaţie naţională competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Băncii MondialeGuidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits(Mai 2004). Legislaţia românească privind Achiziţiile publice nu se aplică.
6. Ofertele vor fi depuse la următoarea adresă:
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia dnei Naiana MILEA, Director UMP
Persoane de contact: Raluca Mateescu, specialist achiziţii
Ştefan Nicolau, specialist tehnic senior monitorizare şi evaluare
Adresa: Bd.Libertăţii nr.12, sector 5, etaj 2, camera 304B, cod 040129, Bucureşti, România
Tel.: +40 21 408 9565; +40 21 408 9557;
Tel/Fax: +40 21 317 04 03.
E-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro,stefan.nicolau@mmediu.ro;

până la data de 07 noiembrie 2011, ora 12:00 când vor fi deschise în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care aleg să participe personal la şedinţa de deschidere. Nu este permisă transmiterea ofertelor în format electronic.
7. Ofertele întârziate vor fi returnate ofertanţilor fără a fi deschise.

Publicat astazi: 29 septembrie 2011


ANUNŢ PENTRU SOLICITAREA DE EXPRESII DE INTERES

ROMÂNIA
CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI
Servicii de consultanţă pentru administrarea şi supervizarea execuţiei lucrărilor de construcţie de platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în 20 locatităţi incluse in proiect

Acord de împrumut nr. 4873-RO; TF No.058040-RO
Proiect Nr. P093775; Nr. referinţă 22/CQ/2011

Guvernul României a primit finanţare de la Banca Mondială pentru realizarea proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi. Obiectivul general al proiectului este acela de a ajuta Guvernul României în procesul de implementare a Directivei UE privind protecţia calităţii apei împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole prin reducerea evacuărilor de nutrienţi în corpurile de apă, promovarea schimbărilor de conduită la nivelul comunelor, consolidarea capacităţii instituţionale şi de reglementare.

O parte din fondurile Proiectului vor fi alocate pentru finanţarea de servicii de consultanţă pentru administrarea şi supervizarea execuţiei lucrărilor de construcţie de platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere in 20
( douăzeci) dintre localitatile incluse in proiect.

Obiectivele specifice ale serviciilor solicitate sunt (i) îndeplinirea funcţiei de Manager de proiect pentru contractele de lucrări pentru „Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere (ii) asigurarea supervizării adecvate a lucrărilor de construcţie şi administrarea contractelor de lucrări. Lista localităţilor în care vor avea loc lucrările de construcţie se află în Anexa 1. Construcţia de platforme se va face în 2 tranşe de câte 10 platforme Licitaţia pentru selectarea firmelor de construcţie pentru prima tranşă de platforme este în derulare.

Se estimează că serviciile vor trebui derulate pe o perioadă de 18 luni pentru fiecare transa, în conformitate cu fazele contractului de execuţie de lucrări, respectiv : 1 lună înainte de începerea lucrărilor, 3 luni pe perioada de execuţie a lucrărilor, 12 luni pe perioada de remediere a defectelor şi 2 luni după receptia finala.

Consultantul trebuie să asigure servicii de supervizare completă pe perioada de 3 luni de execuţie a lucrărilor de construcţie, pentru aceasta mobilizând o echipă adecvată de experţi de supervizare (manageri de proiect, diriginti de santier). Totuşi, până la finalizarea serviciilor, ca o condiţie minimă obligatorie, Consultantul trebuie să mobilizeze personal adecvat, care va sta pe şantier în funcţie de progresul lucrărilor de construcţie.
Considerând că cerinţele minime referitoare la personalul specializat sunt îndeplinite, Consultantul are libertatea de a propune structura echipei de supervizare care respectă cel mai bine cerinţele proiectului. Consultantul îşi va selecta experţii astfel încât să minimizeze cheltuielile cu deplasarea.

Suplimentar faţă de echipa menţionată – Personal Cheie, Consultantul trebuie să analizeze şi furnizeze pentru acest contract echipe suport de specialişti de teren şi de birou.
Toţi supervizorii locali şi inspectorii de şantier trebuie să fie autorizaţi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare pentru a putea desfăşura sarcinile şi activităţile solicitate. Consultantul trebuie să se asigure că personalul său are calificarile necesare pentru a putea superviza şi inspecta toate fazele/aspectele construcţiei.

Ratele de salarizare ale personalului trebuie să se încadreze în ratele de salarizare plătite în mod obişnuit experţilor pentru contracte similare.
Serviciile vor fi furnizate de către un Consultant calificat, cu experienţă relevantă în supervizarea de lucrări în domeniul construcţiilor civile şi infrastructurii aferente.

Consultantul trebuie să furnizeze personal adecvat (atât din punct de vedere al experienţei cât şi din punct de vedere al volumului de muncă alocat), precum şi echipamentul necesar pentru a implementa eficient toate activităţile solicitate la capitolul « Scopul serviciilor » şi pentru a îndeplini în final obiectivele generale şi specifice ale contractului.

Echipa de supervizare a Consultantului trebuie să aibă experientă în utilizarea computerului, să fie familiari cu software-ul Primavera , Microsoft Project sau alt soft similar, trebuie să analizeze toate documentele transmise de contractori şi să verifice programul de lucru al acestora.
Consultantul trebuie să tină seama de prevederile legii 10/1992 – “Calitatea în construcţii” si de Ordinul Inspectorului General nr. 154/2010 al Inspectoratului de Stat în Construcţii, în ceea ce priveşte prezenţa personalului autorizat necesar pentru supervizarea lucrărilor de construcţie.

Ministerul Mediului şi Pădurilor invită firmele de consultanţă eligibile să transmită expresii de interes cu privire la furnizarea serviciilor de consultanţă administrarea şi supervizarea execuţiei lucrărilor de construcţie de platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere in 20 ( douăzeci) localităţi considerate centre de demonstrare şi instruire.

Expresiile de interes trebuie să cuprindă informaţii care să ateste că firma de consultanţă este calificată să întreprindă serviciile menţionate anterior, respectiv:
1. Informaţii generale: domeniul de activitate şi data înfiinţării companiei, adresă, contacte, numărul şi ţara de înregistrare, prezentarea serviciilor oferite, referinţe si recomandari, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani;
2. Informaţii specifice: descrierea proiectelor similare care să dovedească experienţa în domeniul construcţiilor civile şi a infrastructurii aferente, precum şi în supervizarea de lucrări ;
3. Informaţii privind disponibilitatea personalului specializat în domeniul ce constituie obiectul prezentului anunţ: descrierea echipei propuse pentru asigurarea serviciilor de consultanţă, calificarea şi experienţa personalului, ani de experienţă.

Firma de consultanţă va fi selectată utilizând procedura de Selecţie pe baza calificării Consultantului (CQS – Selection Based on Consultant Qualification) în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale pentru Selectarea şi Angajarea Consultanţilor, ianuarie 2011. (Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers –
http://www.worldbank.org).
Firmele de consultanţă interesate pot obţine informaţii suplimentare la adresa de mai jos, în intervalul orelor de program cuprins între 9.00 – 16.00 (luni-joi) şi 9.00 – 14.00 (vineri).
Expresiile de interes trebuie trimise la adresa de mai jos până la data de 11 Octombrie 2011, ora 14.00. Expresiile de interes transmise prin e-mail sunt acceptate.
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia: Dnei. Naiana MILEA, Director
Dnei. Manuela UDROIU, Specialist achiziţii
Bd. Libertăţii nr.12, etaj 2, Sector 5, camera 304 B
Bucureşti, Cod 040129 România
Tel: +40-21-317-04-03
Fax: +40-21-317-04-03
E-mail:manuela.udroiu@mmediu.ro;

Publicat astazi: 27 septembrie 2011


Invitaţie de participare
Contract/licitaţia nr. 08/NCB/2011 – Lucrări pentru „Înfiinţare reţele de canalizare menajeră în satele Bonţida (parţial) şi Răscruci, comuna Bonţida, judeţul Cluj”
Împrumut nr. 4873-RO
Proiect „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” ID no. P093775

1. Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) pentru sprijinul financiar al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru finanţarea Contractului de Lucrări pentru „Înfiinţare reţele de canalizare menajeră în satele Bonţida (parţial) şi Răscruci, comuna Bonţida, judeţul Cluj”– 08/NCB/2011.
2. Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru lucrări de construcţie aferente următorului obiectiv de investiţii:
„Înfiinţare reţele de canalizare menajeră în satele Bonţida (parţial) şi Răscruci, comuna Bonţida, judeţul Cluj”
3. Setul complet al documentaţiei de licitaţie poate fi cumpărat de către ofertanţii interesaţi, pe baza unei solicitări scrise, începând cu data de 19.09.2011, de la adresa menţionată mai jos şi după plata unei sume de 100 LEI. Plata se face în numerar direct la sediul Unităţii de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. Ofertanţii interesaţi pot obţine alte informaţii la adresa de mai jos în timpul programului de lucru, de luni până joi, între orele 9:00 – 16:00 şi 9:00 – 13:00 in zilele de vineri.
4. Ofertele trebuie să fie valabile pentru o perioadă de 90 zile după deschiderea ofertelor şi vor trebui însoţite de o scrisoare de garanţie de participare la licitaţie emisă de o bancă în valoare de 167.000 lei.
5. Selecţia se va desfăşura prin “Licitaţie naţională competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits,(Mai 2004). Legislaţia românească privind Achiziţiile publice nu se aplică.
6. Ofertele vor fi depuse la următoarea adresă:
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia dnei Naiana MILEA, Director UMP
Persoane de contact: Catalina Criveanu, specialist achiziţii senior
Ştefan Nicolau, specialist tehnic senior monitorizare şi evaluare
Adresa: Bd.Libertăţii nr.12, sector 5, etaj 2, camera 304B, cod 040129, Bucureşti, România,
Tel.: +40 21 408 9565
; +40 21 408 9557;
Tel/Fax: +40 21 317 04 03.
E-mail: catalina.criveanu@mmediu.ro,stefan.nicolau@mmediu.ro;

până la data de 20.10.2011, ora 12:00 când vor fi deschise în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care aleg să participe personal la şedinţa de deschidere. Nu este permisă transmiterea ofertelor în format electronic.
7. Ofertele întârziate vor fi returnate ofertanţilor fără a fi deschise.

Publicat astazi: 15 septembrie 2011


Invitaţie de participare
Contract/licitaţia nr. 07/NCB/2011 – Lucrări pentru „Construcţie canalizare menajeră a localităţii Petin, comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare” şi „Construcţie canalizare menajeră a localităţilor Amaţi, Ruşeni, Hrip, comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare”
Împrumut nr. 4873-RO
Proiect „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” ID no. P093775

1. Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) pentru sprijinul financiar al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru finanţarea Contractului de Lucrări pentru „Construcţie canalizare menajeră a localităţii Petin, comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare” şi „Construcţie canalizare menajeră a localităţilor Amaţi, Ruşeni, Hrip, comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare”– 07/NCB/2011.
2. Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru lucrări de construcţie aferente următoarelor obiective de investiţii:
„Construcţie canalizare menajeră a localităţii Petin, comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare” şi „Construcţie canalizare menajeră a localităţilor Amaţi, Ruşeni, Hrip, comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare”
3. Setul complet al documentaţiei de licitaţie poate fi cumpărat de către ofertanţii interesaţi, pe baza unei solicitări scrise, începând cu data de 19.09.2011, de la adresa menţionată mai jos şi după plata unei sume de 100 LEI. Plata se face în numerar direct la sediul Unităţii de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. Ofertanţii interesaţi pot obţine alte informaţii la adresa de mai jos în timpul programului de lucru, de luni până joi, între orele 9:00 – 16:00 şi 9:00 – 13:00 in zilele de vineri.
4. Ofertele trebuie să fie valabile pentru o perioadă de 90 zile după deschiderea ofertelor şi vor trebui însoţite de o scrisoare de garanţie de participare la licitaţie emisă de o bancă în valoare de 200.000 lei.
5. Selecţia se va desfăşura prin “Licitaţie naţională competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits,(Mai 2004). Legislaţia românească privind Achiziţiile publice nu se aplică.
6. Ofertele vor fi depuse la următoarea adresă:
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia dnei Naiana MILEA, Director UMP
Persoane de contact: Catalina Criveanu, specialist achiziţii senior
Ştefan Nicolau, specialist tehnic senior monitorizare şi evaluare
Adresa: Bd.Libertăţii nr.12, sector 5, etaj 2, camera 304B, cod 040129, Bucureşti, România,
Tel.: +40 21 408 9564; +40 21 408 9557;
Tel/Fax: +40 21 317 04 03.
E-mail: catalina.criveanu@mmediu.ro,stefan.nicolau@mmediu.ro;

până la data de 18.10.2011, ora 12:00 când vor fi deschise în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care aleg să participe personal la şedinţa de deschidere. Nu este permisă transmiterea ofertelor în format electronic.
7. Ofertele întârziate vor fi returnate ofertanţilor fără a fi deschise.

Publicat astazi: 15 septembrie 2011


ANUNŢ PENTRU SOLICITAREA DE EXPRESII DE INTERES

ROMÂNIA
CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI

Servicii de consultanţă pentru administrarea şi supervizarea execuţiei lucrărilor de construcţie de platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în 20 localităţi incluse in proiect
Acord de împrumut nr. 4873-RO; TF No.058040-RO
Proiect Nr. P093775; Nr. referinţă 22/CQ/2011

Guvernul României a primit finanţare de la Banca Mondială pentru realizarea proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi. Obiectivul general al proiectului este acela de a ajuta Guvernul României în procesul de implementare a Directivei UE privind protecţia calităţii apei împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole prin reducerea evacuărilor de nutrienţi în corpurile de apă, promovarea schimbărilor de conduită la nivelul comunelor, consolidarea capacităţii instituţionale şi de reglementare.
O parte din fondurile Proiectului vor fi alocate pentru finanţarea de servicii de consultanţă pentru administrarea şi supervizarea execuţiei lucrărilor de construcţie de platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere in 20
( douăzeci) dintre localitatile incluse in proiect.
Obiectivele specifice ale serviciilor solicitate sunt (i) îndeplinirea funcţiei de Manager de proiect pentru contractele de lucrări pentru „Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere (ii) asigurarea supervizării adecvate a lucrărilor de construcţie şi administrarea contractelor de lucrări. Lista localităţilor în care vor avea loc lucrările de construcţie se află în Anexa 1. Construcţia de platforme se va face în 2 tranşe de câte 10 platforme Licitaţia pentru selectarea firmelor de construcţie pentru prima tranşă de platforme este în derulare.
Se estimează că serviciile vor trebui derulate pe o perioadă de 18 luni pentru fiecare transa, în conformitate cu fazele contractului de execuţie de lucrări, respectiv : 1 lună înainte de începerea lucrărilor, 3 luni pe perioada de execuţie a lucrărilor, 12 luni pe perioada de remediere a defectelor şi 2 luni după receptia finala.
Consultantul trebuie să asigure servicii de supervizare completă pe perioada de 3 luni de execuţie a lucrărilor de construcţie, pentru aceasta mobilizând o echipă adecvată de experţi de supervizare (manageri de proiect, diriginti de santier). Totuşi, până la finalizarea serviciilor, ca o condiţie minimă obligatorie, Consultantul trebuie să mobilizeze personal adecvat, care va sta pe şantier în funcţie de progresul lucrărilor de construcţie.
Considerând că cerinţele minime referitoare la personalul specializat sunt îndeplinite, Consultantul are libertatea de a propune structura echipei de supervizare care respectă cel mai bine cerinţele proiectului. Consultantul îşi va selecta experţii astfel încât să minimizeze cheltuielile cu deplasarea.
Suplimentar faţă de echipa menţionată – Personal Cheie, Consultantul trebuie să analizeze şi furnizeze pentru acest contract echipe suport de specialişti de teren şi de birou.
Toţi supervizorii locali şi inspectorii de şantier trebuie să fie autorizaţi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare pentru a putea desfăşura sarcinile şi activităţile solicitate. Consultantul trebuie să se asigure că personalul său are calificarile necesare pentru a putea superviza şi inspecta toate fazele/aspectele construcţiei.
Ratele de salarizare ale personalului trebuie să se încadreze în ratele de salarizare plătite în mod obişnuit experţilor pentru contracte similare.
Serviciile vor fi furnizate de către un Consultant calificat, cu experienţă relevantă în supervizarea de lucrări în domeniul construcţiilor civile şi infrastructurii aferente.
Consultantul trebuie să furnizeze personal adecvat (atât din punct de vedere al experienţei cât şi din punct de vedere al volumului de muncă alocat), precum şi echipamentul necesar pentru a implementa eficient toate activităţile solicitate la capitolul « Scopul serviciilor » şi pentru a îndeplini în final obiectivele generale şi specifice ale contractului.
Echipa de supervizare a Consultantului trebuie să aibă experientă în utilizarea computerului, să fie familiari cu software-ul Primavera , Microsoft Project sau alt soft similar, trebuie să analizeze toate documentele transmise de contractori şi să verifice programul de lucru al acestora.
Consultantul trebuie să tină seama de prevederile legii 10/1992 – “Calitatea în construcţii” si de Ordinul Inspectorului General nr. 154/2010 al Inspectoratului de Stat în Construcţii, în ceea ce priveşte prezenţa personalului autorizat necesar pentru supervizarea lucrărilor de construcţie.
Ministerul Mediului şi Pădurilor invită firmele de consultanţă eligibile să transmită expresii de interes cu privire la furnizarea serviciilor de consultanţă administrarea şi supervizarea execuţiei lucrărilor de construcţie de platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere in 9 ( nouă) localităţi considerate centre de demonstrare şi instruire.
Expresiile de interes trebuie să cuprindă informaţii care să ateste că firma de consultanţă este calificată să întreprindă serviciile menţionate anterior, respectiv:
1. Informaţii generale: domeniul de activitate şi data înfiinţării companiei, adresă, contacte, numărul şi ţara de înregistrare, prezentarea serviciilor oferite, referinţe si recomandari, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani;
2. Informaţii specifice: descrierea proiectelor similare care să dovedească experienţa în domeniul construcţiilor civile şi a infrastructurii aferente, precum şi în supervizarea de lucrări ;
3. Informaţii privind disponibilitatea personalului specializat în domeniul ce constituie obiectul prezentului anunţ: descrierea echipei propuse pentru asigurarea serviciilor de consultanţă, calificarea şi experienţa personalului, ani de experienţă.
Firma de consultanţă va fi selectată utilizând procedura de Selecţie pe baza calificării Consultantului (CQS – Selection Based on Consultant Qualification) în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale pentru Selectarea şi Angajarea
Consultanţilor, ianuarie 2011. (Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers – http://www.worldbank.org).
Firmele de consultanţă interesate pot obţine informaţii suplimentare la adresa de mai jos, în intervalul orelor de program cuprins între 9.00 – 16.00 (luni-joi) şi 9.00 – 14.00 (vineri).
Expresiile de interes trebuie trimise la adresa de mai jos până la data de 16 Septembrie 2011, ora 12.00. Expresiile de interes transmise prin e-mail sunt acceptate.
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia: Dnei. Naiana MILEA, Director
Dnei. Manuela UDROIU, Specialist achiziţii
Bd. Libertăţii nr.12, etaj 2, Sector 5, camera 304 B
Bucureşti, Cod 040129 România
Tel: +40-21-317-04-03
Fax: +40-21-317-04-03E-mail:manuela.udroiu@mmediu.ro;

download anexa

Publicat astazi: 01 septembrie 2011


Invitaţie de participare
Nr. 236 360 / 29. 07. 2011
Contract/licitaţia nr. 06/NCB/2011 – Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere
Împrumut nr. 4873-RO
Proiect „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” ID no. P093775

1. Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) pentru sprijinul financiar al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru finanţarea Contractului de lucrări pentru construcţia de Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere – 06/NCB/2011.
2. Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru lucrări de construcţie aferente următoarelor obiective de investiţii care vor fi construite în 8 localităţi, după cum urmează:
Lot 1: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în comuna Bogsig şi în orasul Pecica, judeţul Argeş.
Lot 2: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în oraşul Budeşti, comuna Sohatu şi în comuna Vasilaţi, judeţul Călăraşi.
Lot 3: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în comuna Fundeni şi în comuna Schela, judeţul Galaţi.
Lot 4: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în comuna Gârla Mare, judeţul Mehedinţi
Lot 5: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în comuna Traian, judeţul Olt.
Lot 6: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în comuna Crucişor, judeţul Satu Mare.

3. Setul complet al documentaţiei de licitaţie poate fi cumpărat de către ofertanţii interesaţi, pe baza unei solicitări scrise, începând cu data de 01.08.2011, de la adresa menţionată mai jos şi după plata unei sume de 100 LEI. Plata se face în numerar direct la sediul Unitătii de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. Ofertanţii interesaţi pot obţine alte informaţii la adresa de mai jos în timpul programului de lucru, de luni până joi, între orele 9:00 – 16:00 şi 9:00 – 13:00 in zilele de vineri.
4. Ofertele trebuie să fie valabile pentru o perioadă de 90 zile după deschiderea ofertelor şi vor trebui însoţite de o scrisoare de garanţie de participare la licitaţie emisă de o bancă în valoare de:
Lot 1: 26.000 RON
Lot 2: 38.000 RON
Lot 3: 25.000 RON
Lot 4: 13.000 RON
Lot 5: 13.000 RON
Lot 6: 13.000 RON
În cazul în care un ofertant depune oferte pentru mai multe loturi valoarea garanţiei de participare la licitaţie trebuie sa fie egală cu suma valorilor indicate mai sus pentru fiecare lot, corespunzător cu loturile ofertate.
5. Selecţia se va desfăşura prin “Licitaţie naţională competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, (Mai 2004). Legislaţia românească privind Achiziţiile publice nu se aplică.
6. Ofertele vor fi depuse la următoarea adresă:
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia dnei Naiana MILEA, Director UMP
Persoane de contact: Catalina Criveanu, specialist achiziţii senior
Ştefan Nicolau, specialist tehnic senior monitorizare şi evaluare
Adresa: Bd.Libertăţii nr.12, sector 5, etaj 2, camera 304B, cod 040129, Bucureşti, România,
Tel.: +40 21 317 04 03; +40 21 311 71 60; +40 21 316 02 19
Tel/Fax: +40 21 317 04 03.
E-mail: catalina.criveanu@mmediu.rostefan.nicolau@mmediu.ro;
până la data de 14 Septembrie 2011, ora 12:00 când vor fi deschise în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care aleg să participe personal la şedinţa de deschidere. Nu este permisă transmiterea ofertelor în format electronic.
7. Ofertele întârziate vor fi returnate ofertanţilor fără a fi deschise.

Publicat azi 01 august 2011


Anunţ de intenţie pentru achiziţia de puieţi forestieri

Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţionarea de puieţi forestieri, pentru următoarele 9 comune:
1. Bonţida- judeţul Cluj
2. Răcăciuni- judeţul Bacău
3. Scobinţi- judeţul Iaşi
4. Prejmer- judeţul Braşov
5. Şercaia- judeţul Braşov
6. Letcani- judeţul Iaşi
7. Verneşti- judeţul Buzău
8. Sălacea- judeţul Bihor
9. Remetea Chioarului- judeţul Maramureş.

Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia iunie 2011, utilizând procedura „Cumpărare”.

Cererea de ofertă este disponibilă în mod gratuit la adresa menţionată mai jos şi pe site-ul Ministerul Mediului si Pădurilor: www.mmediu.ro şi al Proiectului : www.inpcp.ro.

Data limită pentru prezentarea ofertelor este 16 August 2011, ora 17:00. Vă invităm să ne transmiteţi oferta dvs. de preţ fie prin fax la numărul 021.317.04.03, fie pe adresa de e-mail: Raluca.Mateescu@mmediu.ro sau la adresa poştală: Ministerul Mediului şi Pădurilor-Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304 B Sector 5, Bucureşti, România.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa Ministerul Mediului şi Pădurilor mai sus menţionată sau la telefon: 021.311.71.60, e-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro, persoană de contact: Raluca Mateescu.

download cerere oferta

Publicat azi 28 iulie 2011


Invitation for Bids (IFB)

ROMANIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
INTEGRATED NUTRIENT POLLUTION CONTROL PROJECT

Agriculture, fishing, and forestry (Animal production – 20%, Crops – 20%)
Water, sanitation and flood protection (Sanitation – 20%, Sewerage – 20%, Solid waste management – 20%)
PROCUREMENT OF EQUIPMENT FOR MANURE AND WASTE MANAGEMENT
Loan No.4873-RO; TF No.058040-RO
Project ID No. P093775
Contract/Bid No. 04/ICB/2011

The Government of Romania has received financing from the World Bank toward the cost of the Integrated Nutrient Pollution Control Project. The overall development objective of the Project is to support the Government of Romania to meet the EU Nitrates Directive requirements by reducing nutrient discharges to water bodies, promoting behavioral change at the communal level and strengthening institutional and regulatory capacity.
The Government of Romania intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for equipment for manure and waste management.
The Ministry of Environment now invites sealed bids from eligible bidders for procurement of the following equipments:
– LOT 1 comprises the following goods:
– Frontal Loaders – 18 pcs.
– LOT 2 comprises the following goods:
– Tractors – 18 pcs.
– LOT 3 comprises the following goods:
-Trailers – 36 pcs.
– LOT 4 comprises the following goods:
– Vacuum Tankers – 29 pcs.
– LOT 5 comprises the following goods:
– Manure Spreaders Type A – 11 pcs.
– Manure Spreaders Type B – 18 pcs.
All the above mentioned goods shall be delivered to the headquarters of 18 communas designated as Nitrate Vulnerable Zones (NVZ), respectively: (1) Arad County, Bocsig Communa Townhall; (2) Arad County, Pecica Communa Townhall; (3) Botosani County, Stefanesti Communa Townhall; (4) Braşov County, Dumbravita Communa Townhall; (5) Calarasi County, Budesti Communa Townhall; (6) Calarasi County, Sohatu Communa Townhall; (7) Calarasi County, Vasilati Communa Townhall; (8) Galati County, Fundeni Communa Tawnhall; (9) Galati County, Schela Communa Tawnhall; (10) Mehedinti County, Garla Mare Communa Tawnhall; (11) Mures County, Gornesti Communa Tawnhall; (12) Olt County, Farcasele Communa Tawnhall; (13) Olt County, Traian Communa Tawnhall; (14) Iasi County, Mironeasa Communa Tawnhall; (15) Iasi County, Mircesti Communa Tawnhall; (16) Satu Mare County, Crucisor Communa Tawnhall; (17) Suceava County, Todiresti Communa Tawnhall; (18) Suceava County, Frasin Communa Tawnhall.
Supplementary, under Lots 4 and 5, goods shall be also delivered to the headquarters of 11 communas designated as Training and Demonstrations Sites (TDS), respectively: (1) Neamt County, Dumbrava Rosie Communa Townhall; (2) Arges County, Albesti de Arges Communa Townhall; (3) Buzau County, Balta Alba Communa Townhall; (4) Iasi County, Miroslava Communa Townhall; (5) Bacau County, Girleni Communa Townhall; (6) Mures County, Craiesti Communa Townhall; (7) Cluj County, Bontida Communa Townhall; (8) Timis County, Peciu Nou Communa Townhall; (9) Bihor County, Salacea Communa Townhall; (10) Dolj County, Ghercesti Communa Townhall and (11) Valcea County, Mihaiesti Communa Townhall, besides to the 18 NVZ communas above-mentioned.
The latest delivery date for the goods is 105 days as from contract effectiveness.
Bidding will be conducted through the international competitive bidding procedures as specified in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, (May 2004), and is open to all eligible bidders as defined in the guidelines.
Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents from the Integrated Nutrient Pollution Control Project Management Unit at the address below during office hours 09.00 to 16.00 hours, Monday to Thursday, and 09.00 to 14.00 hours on Friday.
A complete set of printed bidding documents in English may be obtained by interested bidders based on a written application submitted to the address below. The bidders who request that a printed bidding document to be delivered to them will fully cover all the postal fees and taxes. Interested bidders may also receive bidding documents by e-mail. However in case of discrepancy the hard copy will prevail.
All bids must be delivered to the address below by 31st August 2011, 1200 hours, local time and must be accompanied by a bid security as follows:
For LOT 1: EUR 14,200 (fourteen thousand two hundred);
For LOT 2: EUR 8,500 (eight thousand five hundred);
For LOT 3: EUR 6,300 (six thousand three hundred);
For LOT 4: EUR 6,100 (six thousand one hundred);
For LOT 5: EUR 10,000 (ten thousand).
In the case of a bid covering multiple lots the bid security amount must be no less than the total of the required bid security amounts per each lot, as covered by the bid.
Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. The bids will be opened immediately thereafter, in the presence of bidders’ representatives, who choose to attend, at the address below.
The address referred to above is:
Ministry of Environment and Forestry
Integrated Nutrient Pollution Control Project Management Unit
Attn: Mr. Lorant PARA, Deputy General Secretary
Mr. Stefan NICOLAU, Monitoring and evaluation specialist
Mrs. Catalina CRIVEANU, Senior Procurement Specialist
12, Libertatii Blvd., Sector 5, 2nd Floor, Rooms 304 B & C
City: Bucharest ZIP Code: 040129 Country: Romania
Phone: +40 21 317 04 03, +40 21 311 71 60
Facsimile no.: +40 21 317 04 03

Email: raluca.mateescu@mmediu.rocatalina.criveanu@mmediu.ro

Publicat azi 19 iulie 2011


Anunţ pentru achiziţionarea de articole de birotică şi papetărie cadrul Proiectului 26/SH/2011

Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţionarea de articole de birotică şi papetărie ( lot 1) si tonere ( lot2). Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia iunie 2011, utilizând procedura „Cumpărare”.

Cererea de ofertă este disponibilă în mod gratuit la adresa menţionată mai jos şi pe site-ul Ministerul Mediului si Pădurilor: www.mmediu.ro şi al Proiectului : www.inpcp.ro.

Data limită pentru prezentarea ofertelor este 1 August, 2011, ora 17:00, la adresa Ministerul Mediului si Pădurilor – Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”(UMP-INPC), Bd. Libertăţii nr. 12, et. 4, cam. 429, Sector 5, Bucureşti.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa Ministerul Mediului şi Pădurilor mai sus menţionată sau la telefon: 021.311.71.60
Email: raluca.mateescu@mmediu.ro, persoană de contact: Raluca Mateescu.

download cerere oferta
download Clarificari


Anunţ pentru achiziţia de lucrări pentru
„Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Argeş-Vedea” 19/SH/2011

Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţia de lucrări pentru „Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Argeş-Vedea”.

Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia mai 2011, utilizând procedura „Cumpărare”.

Cererea de ofertă este disponibilă în mod gratuit la adresa menţionată mai jos şi pe site-ul Ministerul Mediului si Pădurilor: www.mmediu.ro şi al Proiectului : www.inpcp.ro.

Data limită pentru prezentarea ofertelor este 27 Iulie 2011, ora 17:00. Vă invităm să ne transmiteţi oferta dvs. de preţ fie prin fax la numărul 021.317.04.03, fie pe adresa de e-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro sau la adresa poştală: Ministerul Mediului şi Pădurilor-Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304 B Sector 5, Bucureşti, România.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa Ministerul Mediului şi Pădurilor mai sus menţionată sau la telefon: 021.311.71.60
Email: raluca.mateescu@mmediu.ro, persoană de contact: Raluca Mateescu.

download cerere oferta
download Clarificari

Publicat astazi: 14 iulie 2011


Anunţ pentru achiziţia de lucrări pentru
„Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Banat” 21/SH/2011

Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţia de lucrări pentru „Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Banat”.

Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia mai 2011, utilizând procedura „Cumpărare”.

Cererea de ofertă este disponibilă în mod gratuit la adresa menţionată mai jos şi pe site-ul Ministerul Mediului si Pădurilor: www.mmediu.ro şi al Proiectului : www.inpcp.ro.

Data limită pentru prezentarea ofertelor este 27 Iulie 2011, ora 17:00. Vă invităm să ne transmiteţi oferta dvs. de preţ fie prin fax la numărul 021.317.04.03, fie pe adresa de e-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro sau la adresa poştală: Ministerul Mediului şi Pădurilor-Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304 B Sector 5, Bucureşti, România.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa Ministerul Mediului şi Pădurilor mai sus menţionată sau la telefon: 021.311.71.60
Email: raluca.mateescu@mmediu.ro, persoană de contact: Raluca Mateescu.

download cerere oferta
download Clarificari

Publicat astazi: 14 iulie 2011


Anunţ pentru achiziţia de lucrări pentru
„Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Buzău-Ialomiţa” 16/SH/2011

Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţia de lucrări pentru „Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Buzău-Ialomiţa”.

Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia mai 2011, utilizând procedura „Cumpărare”.

Cererea de ofertă este disponibilă în mod gratuit la adresa menţionată mai jos şi pe site-ul Ministerul Mediului si Pădurilor: www.mmediu.ro şi al Proiectului : www.inpcp.ro.

Data limită pentru prezentarea ofertelor este 27 Iulie 2011, ora 17:00. Vă invităm să ne transmiteţi oferta dvs. de preţ fie prin fax la numărul 021.317.04.03, fie pe adresa de e-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro sau la adresa poştală: Ministerul Mediului şi Pădurilor-Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304 B Sector 5, Bucureşti, România.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa Ministerul Mediului şi Pădurilor mai sus menţionată sau la telefon: 021.311.71.60
Email: raluca.mateescu@mmediu.ro, persoană de contact: Raluca Mateescu.

download cerere oferta
download Clarificari

Publicat astazi: 14 iulie 2011


Anunţ pentru achiziţia de lucrări pentru
„Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Crisuri” 24/SH/2011

Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţia de lucrări pentru „Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Crisuri”.

Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia mai 2011, utilizând procedura „Cumpărare”.

Cererea de ofertă este disponibilă în mod gratuit la adresa menţionată mai jos şi pe site-ul Ministerul Mediului si Pădurilor: www.mmediu.ro şi al Proiectului : www.inpcp.ro.

Data limită pentru prezentarea ofertelor este 27 Iulie 2011, ora 17:00. Vă invităm să ne transmiteţi oferta dvs. de preţ fie prin fax la numărul 021.317.04.03, fie pe adresa de e-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro sau la adresa poştală: Ministerul Mediului şi Pădurilor-Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304 B Sector 5, Bucureşti, România.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa Ministerul Mediului şi Pădurilor mai sus menţionată sau la telefon: 021.311.71.60
Email: raluca.mateescu@mmediu.ro, persoană de contact: Raluca Mateescu.

download cerere oferta
download Clarificari

Publicat astazi: 14 iulie 2011


Anunţ pentru achiziţia de lucrări pentru
„Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Jiu” 22/SH/2011

Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţia de lucrări pentru „Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Jiu”.

Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia mai 2011, utilizând procedura „Cumpărare”.

Cererea de ofertă este disponibilă în mod gratuit la adresa menţionată mai jos şi pe site-ul Ministerul Mediului si Pădurilor: www.mmediu.ro şi al Proiectului : www.inpcp.ro.

Data limită pentru prezentarea ofertelor este 27 Iulie 2011, ora 17:00. Vă invităm să ne transmiteţi oferta dvs. de preţ fie prin fax la numărul 021.317.04.03, fie pe adresa de e-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro sau la adresa poştală: Ministerul Mediului şi Pădurilor-Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304 B Sector 5, Bucureşti, România.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa Ministerul Mediului şi Pădurilor mai sus menţionată sau la telefon: 021.311.71.60
Email: raluca.mateescu@mmediu.ro, persoană de contact: Raluca Mateescu.

download cerere oferta
download Clarificari

Publicat astazi: 14 iulie 2011


Anunţ pentru achiziţia de lucrări pentru
„Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Mureş” 25/SH/2011

Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţia de lucrări pentru „Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Mureş”.

Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia mai 2011, utilizând procedura „Cumpărare”.

Cererea de ofertă este disponibilă în mod gratuit la adresa menţionată mai jos şi pe site-ul Ministerul Mediului si Pădurilor: www.mmediu.ro şi al Proiectului : www.inpcp.ro.

Data limită pentru prezentarea ofertelor este 27 Iulie 2011, ora 17:00. Vă invităm să ne transmiteţi oferta dvs. de preţ fie prin fax la numărul 021.317.04.03, fie pe adresa de e-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro sau la adresa poştală: Ministerul Mediului şi Pădurilor-Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304 B Sector 5, Bucureşti, România.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa Ministerul Mediului şi Pădurilor mai sus menţionată sau la telefon: 021.311.71.60
Email: raluca.mateescu@mmediu.ro, persoană de contact: Raluca Mateescu.

download cerere oferta
download Clarificari

Publicat astazi: 14 iulie 2011


Anunţ pentru achiziţia de lucrări pentru
„Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Olt” 20/SH/2011

Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţia de lucrări pentru „Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Olt”.

Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia mai 2011, utilizând procedura „Cumpărare”.

Cererea de ofertă este disponibilă în mod gratuit la adresa menţionată mai jos şi pe site-ul Ministerul Mediului si Pădurilor: www.mmediu.ro şi al Proiectului : www.inpcp.ro.

Data limită pentru prezentarea ofertelor este 27 Iulie 2011, ora 17:00. Vă invităm să ne transmiteţi oferta dvs. de preţ fie prin fax la numărul 021.317.04.03, fie pe adresa de e-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro sau la adresa poştală: Ministerul Mediului şi Pădurilor-Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304 B Sector 5, Bucureşti, România.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa Ministerul Mediului şi Pădurilor mai sus menţionată sau la telefon: 021.311.71.60
Email: raluca.mateescu@mmediu.ro, persoană de contact: Raluca Mateescu.

download cerere oferta
download Clarificari

Publicat astazi: 14 iulie 2011


Anunţ pentru achiziţia de lucrări pentru
„Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Prut” 18/SH/2011

Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţia de lucrări pentru „Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Prut”.

Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia mai 2011, utilizând procedura „Cumpărare”.

Cererea de ofertă este disponibilă în mod gratuit la adresa menţionată mai jos şi pe site-ul Ministerul Mediului si Pădurilor: www.mmediu.ro şi al Proiectului : www.inpcp.ro.

Data limită pentru prezentarea ofertelor este 27 Iulie 2011, ora 17:00. Vă invităm să ne transmiteţi oferta dvs. de preţ fie prin fax la numărul 021.317.04.03, fie pe adresa de e-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro sau la adresa poştală: Ministerul Mediului şi Pădurilor-Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304 B Sector 5, Bucureşti, România.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa Ministerul Mediului şi Pădurilor mai sus menţionată sau la telefon: 021.311.71.60
Email: raluca.mateescu@mmediu.ro, persoană de contact: Raluca Mateescu.

download cerere oferta
download Clarificari

Publicat astazi: 14 iulie 2011


Anunţ pentru achiziţia de lucrări pentru
„Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Siret” 17/SH/2011

Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţia de lucrări pentru „Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Siret”.

Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia mai 2011, utilizând procedura „Cumpărare”.

Cererea de ofertă este disponibilă în mod gratuit la adresa menţionată mai jos şi pe site-ul Ministerul Mediului si Pădurilor: www.mmediu.ro şi al Proiectului : www.inpcp.ro.

Data limită pentru prezentarea ofertelor este 27 Iulie 2011, ora 17:00. Vă invităm să ne transmiteţi oferta dvs. de preţ fie prin fax la numărul 021.317.04.03, fie pe adresa de e-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro sau la adresa poştală: Ministerul Mediului şi Pădurilor-Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304 B Sector 5, Bucureşti, România.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa Ministerul Mediului şi Pădurilor mai sus menţionată sau la telefon: 021.311.71.60
Email: raluca.mateescu@mmediu.ro, persoană de contact: Raluca Mateescu.

download cerere oferta
download Clarificari

Publicat astazi: 14 iulie 2011


Anunţ pentru achiziţia de lucrări pentru
„Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Someş-Tisa” 23/SH/2011

Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţia de lucrări pentru „Construcţia de piezometre în Administraţia Bazinală Someş-Tisa”.

Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia mai 2011, utilizând procedura „Cumpărare”.

Cererea de ofertă este disponibilă în mod gratuit la adresa menţionată mai jos şi pe site-ul Ministerul Mediului si Pădurilor: www.mmediu.ro şi al Proiectului : www.inpcp.ro.

Data limită pentru prezentarea ofertelor este 27 Iulie 2011, ora 17:00. Vă invităm să ne transmiteţi oferta dvs. de preţ fie prin fax la numărul 021.317.04.03, fie pe adresa de e-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro sau la adresa poştală: Ministerul Mediului şi Pădurilor-Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304 B Sector 5, Bucureşti, România.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa Ministerul Mediului şi Pădurilor mai sus menţionată sau la telefon: 021.311.71.60
Email: raluca.mateescu@mmediu.ro, persoană de contact: Raluca Mateescu.

download cerere oferta
download Clarificari

Publicat astazi: 14 iulie 2011


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

ROMANIA
INTEGRATED NUTRIENT POLLUTION CONTROL PROJECT
CONSULTING SERVICES: DEVELOPMENT OF THE TECHNICAL ECONOMICAL DOCUMENTATION FOR INVESTMENTS IN COMMUNAL LIVESTOCK MANURE STORAGE AND HANDLING SYSTEMS

Loan No.4873-RO TF No.058040-RO
Project ID No. P093775
Contract no. 05/LCS/2011

The Government of Romania has received financing from the World Bank toward the cost of the “Integrated Nutrient Pollution Control” Project. The overall development objective of the Project is to support the Government of Romania to meet the EU Nitrates Directive requirements by reducing nutrient discharges to water bodies, promoting behavioral change at the communal level and strengthening institutional and regulatory capacity.
Part of the proceeds of the Project will be allocated to finance consultancy services regarding development of technical and economic documentation for investments in communal livestock manure storage and handling systems.
The services’ objective is the development of the technical and economic documentation required by the Romanian legislation in force for public investments subject to Government of Romania approval, including Technical Designs, bills of quantities for works in the format and in line with World Bank’s procurement procedures for works contracts, technical specifications and Execution Details accompanied by the Documentations for obtaining the Construction Permit for investments in communal storage and handling systems to promote better management in a number of 40 localities included in the project.
The technical-economical documentation for every design phase should be elaborated according to the framework content included in the Governmental Decision no. 28/09.01.2008 regarding the approval of the framework content of the technical-economical documentation related to public investments as well as the structure and elaboration methodology of the general estimate for investment objectives and intervention works and the “Instructions for application of some provisions of the Governmental Decision nr. 28/29.01.2008” approved through the Order no. 863/02.06.2008 issued by the Ministry of Development Public Works and Housing.
The consultancy assignment is anticipated to commence within one week from the signing of the contract and be carried out until December 15, 2013 (6 months for the preparation of the technical economical documentation, and after that, assistance during bids evaluation and, until December 15, 2013, the consultant shall provide the designer’s technical assistance during the works execution until final acceptance of the works).
The Consultant will be a specialized firm, with expertise of at least 5 (five) years in the field of civil engineering studies and design, certified for ISO 9001 and ISO 14001 standards.
The Ministry of Environment and Forestry now invites eligible consulting firms to indicate their interest in providing the consultancy services regarding development of technical and economic documentation for investments in communal livestock manure storage and handling systems.
The Expressions of Interest must provide information indicating that the Consulting firm is qualified to perform the above-mentioned services, respectively:
– general information: core business and years in business, address, contacts, number and country of registration; presentation of services provided, references;
– specific information on the consulting firm experience in the field of the assignment: number of years of professional experience in the field of civil engineering studies and design, certifications for ISO 9001 and ISO 14001 standards, description of previous similar projects, experience in similar conditions;
– information regarding the availability of appropriate specialized staff for the assignment (experts in designing civil works, architects, experts in hydrology/hydro-geology experts in topography, experts in geology and geotechnics etc), number and general qualifications (including number of years of professional expertise) and specific experience of key staff.
Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. Keeping one expression of interest per firm as principle, a consultant firm may decide whether it wishes to participate as a sub consultant or as an individual consultant or as a partner in a joint venture. Please note that a firm shall submit only one EOI in the same selection process either individually as a consultant or as a partner in a joint venture. No firm can be a sub consultant while submitting an EOI individually or as a partner of a joint venture in the same selection process. A firm, if acting in the capacity of sub consultant in any consultant or JV, may participate in more than one consultant, but only in the capacity of a sub consultant.”

The Consulting firm will be selected using LCS method (Least Cost Selection) in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers,May 2004.
Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours, from Monday to Thursday – 0900 to 1600 hours and Friday – 0900 to 1400 hours.
Expressions of interest must be written in English language and have to be delivered to the address below by July 4th, 2011, 1300 hours, local time. Expressions of Interest received by e-mail are accepted.

Ministry of Environment and Forestry
Integrated Nutrient Pollution Control Project Management Unit
Attn: Mrs. Naiana MILEA, PMU Director
Mrs. Manuela UDROIU, procurement specialist
12, Libertatii Blvd., Sector 5, 2nd Floor, Room 304 B
City: Bucharest ZIP Code: 040129 Country: Romania
Phone/Fax: +40-21-317-04-03
Email: raluca.mateescu@mmediu.ro, persoană de contact: Raluca Mateescu.

Publicat astazi: 17 iunie 2011


Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţionarea a 1500 europubele pentru gunoi menajer, pentru următoarele 18 comune : 1. Comuna Bocsig, judeţul Arad; 2. Oraşul Pecica, judeţul Arad; 3. Oraşul Ştefăneşti, judeţul Botoșani; 4. Comuna Dumbrăviţa, judeţul Braşov; 5. Oraşul Budeşti, judeţul Călăraşi; 6. Comuna Sohatu, judeţul Călăraşi; 7. Comuna Vasilaţi, judeţul Călăraşi; 8. Comuna Fundeni, judeţul Galaţi; 9.Comuna Gârla Mare, judeţul Mehedinţi; 10. Comuna Gorneşti, judeţul Mureş; 11. Comuna Fărcăşele, judeţul Olt; 12.Comuna Traian, judeţul Olt; 13. Comuna Mironeasa, judeţul Iaşi; 14. Comuna Mirceşti, judeţul Iaşi; 15. Comuna Todireşti, judeţul Suceava; 16.Oraşul Frasin, judeţul Suceava; 17. Comuna Miroslava, judeţul Iaşi; 18. Comuna Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ.

Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia mai 2004, utilizând procedura „Cumpărare”.

Cererea de ofertă este disponibilă în mod gratuit şi pe site-ul Ministerul Mediului si Pădurilor: www.mmediu.ro.

Data limită pentru prezentarea ofertelor este 22 Iunie, 2011, ora 17:00, la adresa Ministerul Mediului si Pădurilor – Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”(UMP-INPC), Bd. Libertăţii nr. 12, et. 4, cam. 429, Sector 5, Bucureşti.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa Ministerul Mediului şi Pădurilor mai sus menţionată sau la telefon: 021.311.71.60, e-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro, persoană de contact: Raluca Mateescu.


ANUNŢ PENTRU SOLICITAREA DE EXPRESII DE INTERES

ROMÂNIA
CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI

Servicii de consultanţă pentru administrarea şi supervizarea execuţiei lucrărilor de construcţie de platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere in 9 ( nouă) localităţi considerate centre de demonstrare şi instruire
Acord de împrumut nr. 4873-RO; TF No.058040-RO
Proiect Nr. P093775; Nr. referinţă 21/CQ/2011

Guvernul României a primit finanţare de la Banca Mondială pentru realizarea proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți. Obiectivul general al proiectului este acela de a ajuta Guvernul României în procesul de implementare a Directivei UE privind protecția calității apei împotriva poluării cauzate de nitrații proveniți din surse agricole prin reducerea evacuărilor de nutrienți în corpurile de apă, promovarea schimbărilor de conduită la nivelul comunelor, consolidarea capacității instituționale şi de reglementare.

O parte din fondurile Proiectului vor fi alocate pentru finanțarea de servicii de consultanţă pentru administrarea şi supervizarea execuţiei lucrărilor de construcţie de platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere in 9 ( nouă) localităţi considerate centre de demonstrare şi instruire.

Obiectivele specifice ale serviciilor solicitate sunt (i) îndeplinirea funcţiei de Manager de proiect pentru contractul nr. 05/NCB/2011 – Achiziţia de lucrări pentru „Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere (ii) asigurarea supervizării adecvate a lucrărilor de construcţie şi administrarea contractului de lucrări.
Se estimează că serviciile vor trebui derulate pe o perioadă de 18 luni în conformitate cu fazele contractului de execuţie de lucrări, respectiv : 1 lună înainte de începerea lucrărilor, 3 luni pe perioada de execuţie a lucrărilor, 12 luni pe perioada de remediere a defectelor şi 2 luni după terminarea lucrărilor.

Consultantul trebuie să asigure servicii de supervizare completă pe perioada de 3 luni de execuţie a lucrărilor de construcţie, pentru aceasta mobilizând o echipă adecvată de experţi de supervizare. Totuşi, până la finalizarea serviciilor, ca o condiţie minimă obligatorie. Consultantul trebuie să mobilizeze personal adecvat, care va sta pe şantier în funcţie de progresul lucrărilor de construcţie.
Considerând că cerinţele minime referitoare la personalul specializat sunt îndeplinite, Consultantul are libertatea de a propune structura echipei de supervizare care respectă cel mai bine cerinţele proiectului. Consultantul îşi va selecta experţii astfel încât să minimizeze cheltuielile cu deplasarea.

Suplimentar faţă de echipa menţionată – Personal Cheie, Consultantul trebuie să analizeze şi furnizeze pentru acest contract echipe suport de specialişti de teren şi de birou.
Toţi supervizorii locali şi inspectorii de şantier trebuie să fie autorizaţi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare pentru a putea desfăşura sarcinile şi activităţile solicitate. Consultantul trebuie să se asigure că personalul său are calificarile necesare pentru a putea superviza şi inspecta toate fazele/aspectele construcţiei.

Ratele de salarizare ale personalului trebuie să se încadreze în ratele de salarizare plătite în mod obişnuit experţilor pentru contracte similare.
Serviciile vor fi furnizate de către un Consultant calificat, cu experienţă relevantă în supervizarea de lucrări în domeniul construcţiilor civile şi infrastructurii aferente.

Consultantul trebuie să furnizeze personal adecvat (atât din punct de vedere al experienţei cât şi din punct de vedere al volumului de muncă alocat), precum şi echipamentul necesar pentru a implementa eficient toate activităţile solicitate la capitolul « Scopul serviciilor » şi pentru a îndeplini în final obiectivele generale şi specifice ale contractului.

Echipa de supervizare a Consultantului trebuie să aibă experientă în utilizarea computerului, să fie familiari cu software-ul Primavera , Microsoft Project sau alt soft similar, trebuie să analizeze toate documentele transmise de contractori şi să verifice programul de lucru al acestora.
Consultantul trebuie să tină seama de prevederile legii 10/1992 – “Calitatea în construcţii” si de Ordinul Inspectorului General nr. 154/2010 al Inspectoratului de Stat în Construcţii, în ceea ce priveşte prezenţa personalului autorizat necesar pentru supervizarea lucrărilor de construcţie.

Ministerul Mediului şi Pădurilor invită firmele de consultanţă eligibile să transmită expresii de interes cu privire la furnizarea serviciilor de consultanţă administrarea şi supervizarea execuţiei lucrărilor de construcţie de platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere in 9 ( nouă) localităţi considerate centre de demonstrare şi instruire.

Expresiile de interes trebuie să cuprindă informații care să ateste că firma de consultanță este calificată să întreprindă serviciile menționate anterior, respectiv:
1. Informații generale: domeniul de activitate şi data înfiinţării companiei, adresă, contacte, numărul şi ţara de înregistrare, prezentarea serviciilor oferite, referinţe;
2. Informații specifice: descrierea proiectelor similare care să dovedească experienţa în domeniul construcţiilor civile şi a înfrastructurii aferente, precum şi în supervizarea de lucrări ;
3. Informaţii privind disponibilitatea personalului specializat în domeniul ce constituie obiectul prezentului anunţ: descrierea echipei propuse pentru asigurarea serviciilor de consultanţă, calificarea şi experienţa personalului, ani de experienţă.

Firma de consultanţă va fi selectată utilizând procedura de Selecţie pe baza calificării Consultantului (CQS – Selection Based on Consultant Qualification) în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale pentru Selectarea şi Angajarea Consultanților, ianuarie 2011. (Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers – http://www.worldbank.org).
Firmele de consultanţă interesate pot obţine informaţii suplimentare la adresa de mai jos, în intervalul orelor de program cuprins între 9.00 – 16.00 (luni-joi) şi 9.00 – 14.00 (vineri).
Expresiile de interes trebuie trimise la adresa de mai jos până la data de 8 Iunie 2011, ora 14.00. Expresiile de interes transmise prin e-mail sunt acceptate.
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenția: Dnei. Naiana MILEA, Director
Dnei. Manuela UDROIU, Specialist achiziţii
Bd. Libertății nr.12, etaj 2, Sector 5, camera 304 B
Bucureşti, Cod 040129 România
Tel: +40-21-317-04-03
Fax: +40-21-317-04-03
E-mail:manuela.udroiu@mmediu.ro;

Lista lucrărilor de construcţii care fac obiectul prezentului contract de consultanţă

Lot 1: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Albeştii de Argeş, judeţul Argeş.
Lot 2: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Balta Albă, judeţul Buzău.
Lot 3: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Bonţida, judeţul Cluj.
Lot 4: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Crăieşti, judeţul Mureş
Lot 5: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Gherceşti, judeţul Dolj.
Lot 6: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Mihăeşti, judeţul Vâlcea.
Lot 7: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Peciu Nou, judeţul Timiş
Lot 8: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Sălacea, judeţul Bihor.
Lot 9: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Miroslava, judeţul Iaşi.


Anunt

România a primit un împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi un Ajutor financiar nerambursabil de la Facilitatea Globală de Mediu pentru a sprijini implementarea Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (Proiectul) în localităţile selectate ca vulnerabile sau potenţial vulnerabile la poluarea cu nutrienţi.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin Guvernului României în vederea alinierii la cerinţele Directivei Nitraţilor a UE prin: (a) reducerea evacuărilor de nutrienţi în corpurile de apă, (b) promovarea schimbărilor comportamentale la nivel regional, şi (c) sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare şi capacităţii instituţionale. Obiectivul global de mediu este reducerea pe termen lung a evacuărilor de nutrienţi în apele ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un management integrat al solului şi apelor.
Între altele, pentru atingerea obiectivului, Proiectul prevede realizarea unei investiţii pentru testarea şi demonstrarea fezabilităţii producerii de biogaz şi energie, cogenerate prin fermentarea anaerobă a gunoiului de grajd şi a deşeurilor organice.
Unitatea de Management al Proiectului (UMP-INPC) din cadrul Ministerul Mediului şi Pădurilor intenţionează să utilizeze o parte din fondurile proiectului pentru construcţia, în cadrul unei ferme de creştere a animalelor, a unei instalaţii de producere biogaz, cu rol de testare şi demonstrare în scopul promovării adoptării pe scară largă a acestei tehnologii.

Procesul de selecţie a fermei în care se va realiza investiţia se va desfăşura în etape, pe baza unei „liste lungi” incluzând fermele care se încadrează în criteriile de eligibilitate şi îşi exprimă interesul de a participa.

Criteriile de eligibilitate pentru întocmirea „listei lungi” sunt următoarele:
– activitatea principală a fermei: creşterea bovinelor
– capacitatea medie: mai mare de 150 Unităţi Vită Mare (UVM)
– fermele vor trebui să aibă cel puţin trei ani de operare continuă la capacitatea declarată;
– trebuie sa fie uşor accesibilă şi disponibilă pentru activităţi de demonstrare şi instruire, iar proprietarul trebuie să fie de acord să împartă experienţa sa cu alte ferme interesate, cu scopul de a extinde utilizarea instalaţiilor de biogaz în Romania;
– vor fi avute în vedere atât fermele de stat cât şi cele private;
– capacitatea financiară dovedită a fermei şi acceptul proprietarului de a cofinanţa ajutorul financiar nerambursabil şi de a suporta costurile de operare;
– ferma trebuie să deţină terenul potrivit pentru construcţia instalaţiei de biogaz, precum şi terenul agricol şi echipamentele necesare pentru utilizarea efluentului din instalaţia de biogaz;
– ferma trebuie să aibă capacitatea de a utiliza sau vinde gazul/energia produsă pentru a asigura viabilitatea operării instalaţie de biogaz.

Fermele care răspund acestor criterii şi şi-au exprimat interesul vor fi înscrise pe „lista lungă” şi vor participa la etapa următoare de selecţie pentru întocmirea „listei scurte” de către un Consultant angajat de proiect pentru furnizarea acestui serviciu.

Conditii de finanţare

Fermele doritoare trebuie să pună la dispoziţie terenul şi să co-finanţeze proiectul (procentul de cofinanţare va fi stabilit în funcţie de dimensiunea instalaţiei de biogaz).

Ferma va suporta cheltuielile pentru avizele şi acordurile necesare construcţiei şi va semna un acord cu Ministerul prin care se va obliga sa menţină respectiva instalaţie în funcţiune pe o anumită perioadă de timp.

Cei interesaţi sunt invitaţi să transmită Cererea de exprimare a interesului, cuprinzând datele de identificare ale fermei, forma de proprietate şi răspunsul la criteriile de eligibilitate precizate mai sus, la adresa:

Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia: D-nei Naiana MILEA, Director UMP
D-nei Manuela UDROIU, Specialist Achiziţii
B-dul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304 B, Sector 5, Bucureşti
Telefon/Fax: +40-21-317-04-03
E-mail:manuela.udroiu@mmediu.ro;
Termenul limită pentru depunerea Cererilor de exprimare a interesului este 6 iunie 2011, ora 16:00.


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTANT SERVICES)
ROMANIA
INTEGRATED NUTRIENT POLLUTION CONTROL PROJECT CONSULTING SERVICES: PUBLIC AWARENESS AT WATER BASIN LEVEL
Loan No.4873-RO TF No.058040-RO
Project ID No. P093775

This request for expressions of interest follows the General Procurement Notice for this Project that was published on May 8, 2008 in UN Development Business on line.
The Government of Romania has received financing from the World Bank toward the cost of the Integrated Nutrient Pollution Control Project. The overall development objective of the Project is to support the Government of Romania to meet the EU Nitrates Directive
requirements by reducing nutrient discharges to water bodies, promoting behavioral change at the communal level and strengthening institutional and regulatory capacity.
Part of the proceeds of the Project will be allocated to finance consultancy services regarding the public awareness at local and water basin level. The services are aimed to increase understanding of key issues related to waste management, sanitation, wastewater management, and the environmentally sound agricultural practices and disseminate good agricultural practices for water and soil protection. The water basin public awareness campaign will include: river basins workshops, local seminars ( for the 86 communas included in the project), training of trainers for the teachers and other stakeholders from the 86 communas, training sessions for children, a project caravan, a wide media campaign ( press events, radio spots, TV shows, social networks, etc), design, printing and distribution of specific informative materials etc. The consultancy assignment is anticipated to be done over a period of 2 years.
The Ministry of Environment and Forests now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the consultant services regarding the public awareness at water basin level with the Integrated Nutrient Pollution Control Project. Interested consultants must provide accurate information indicating that they are qualified to perform the services, respectively:
– general information: core business and years in business, address, contacts, number and country of registration; domains of expertise, presentation of services provided,
references; documents indicating consultant profit and turnover for the last 3 years;
– specific information of the consulting firm experience in the field of the assignment
(presentation of the designed and implemented large national public awareness
campaigns ; presentation of the designed and implemented events (workshops,
trainings, conferences targeting different groups: national and local public
administration, mass media, NGOs etc); presentation of the designed and
implemented national and local media campaigns (radio spots, TV shows at national
and local level , press releases, press conferences, cover- stories and interviews, articles in national and local press etc)
– information regarding the availability of appropriate specialized staff for the
assignment: description of the team proposed to carry out the assignment,
qualifications, expertise and years of professional expertise of the team leader, of the communication and environmental experts, of the PR specialist and graphic designer
etc.

Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group.
Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. Keeping one expression of interest per firm as principle, a consultant firm may decide whether it wishes to participate as a sub consultant or as an individual consultant or as a partner in a joint venture. Please note that a firm shall submit only one EOI in the same selection process either individually as a consultant or as a partner in a joint venture. No firm can be a sub consultant while submitting an EOI individually or as a partner of a joint venture in the same selection process. A firm, if acting in the capacity of sub consultant in any consultant or JV, may participate in more than one consultant, but only in the capacity of a sub consultant.
The Consulting firm will be selected using FBS (Selection Under a Fixed Budget) method in accordance with the procedures set out in the World Bank’sGuidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, (January 2011).
Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours, from Monday to Thursday – 09:00 to 16:00 hours and Friday – 09:00 to 14:00 hours.
Consultant must submit the original and two (2) copies of the expression of interest to the address below by June 03, 2011, 12:00 hours, and local time. The expressions of interest sent by email will not be accepted.
Ministry of Environment and Sustainable Development Integrated Nutrient Pollution Control Project Management Unit
Attn: Mrs. Naiana MILEA , PMU Director
Mrs. Manuela UDROIU, procurement specialist
12, Libertatii Blvd., Sector 5, 2nd Floor, Room 304 D
City: Bucharest ZIP Code: 040129 Country: Romania
Phone/Fax: +40-21-317-04-03
E-mail: manuela.udroiu@mmediu.ro
Published today, May 11, 2011


Anunt

Ministerul Mediului şi Pădurilor organizează concurs pentru ocuparea unui post de Consilier juridic în cadrul Unităţii de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (UMP-INPC). Calificările minime solicitate pentru această funcţie sunt după cum urmează:

• Studii superioare în domeniul ştiinţelor juridice;
• Cel puţin 4 ani de experienţă de lucru in domeniu;
• Cunoaşterea foarte bună a procedurilor juridice în conformitate cu prevederile legislaţiei romaneşti, în special al cadrului legal în baza căruia funcţionează instituţiile publice; experienţă în lucrul cu procedurile Băncii Mondiale sau ale altor Instituţii Financiare Internaţionale reprezintă un plus;
• Experienţă de lucru dovedita în domeniul Codului comercial si al comerţului internaţional;
• Cunoştinţe avansate de lucru cu calculatorul şi o bună cunoaştere a pachetului MS Office (MS Word, Excel, Outlook, Power Point);
• Abilitaţi analitice si de comunicare interpersonală;
• Capacitate bună de comunicare cu persoane cu pregătiri şi statute diferite, precum şi cu autorităţi locale şi naţionale;
• O bună cunoaştere a limbii engleze scris/vorbit/citit este obligatorie.
Postul este pentru o perioada determinată, până la data de 31.12.2013.

Detalii privind recrutarea şi termenii de referinţă sunt disponibile la adresa menţionată mai jos sau pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor: www.mmediu.ro sau pe site-ul proiectului www.inpcp.ro .

Candidaţii interesaţi sunt invitaţi să depună la Secretariatul Comisiei de Evaluare, care va fi asigurat de către Direcţia Resurse Umane din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, cereri de înscriere la concurs, atât în limba română cât şi în limba engleză, în care să descrie modul în care este îndeplinită fiecare calificare minimă pentru funcţia scoasă la concurs, însoţite de CV şi alte documente justificative. Selecţia candidaţilor se va face pe baza evaluării CV-urilor prezentate, iar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi telefonic să se prezinte la un interviu.

Data limita pentru transmiterea cererilor este 18 mai 2011, orele 17:00, la sediul Ministerul Mediului şi Pădurilor, Bd. Libertăţii nr. 12, et. 2, cam 303, Sector 5, Bucureşti.

Informaţii suplimentare privind conţinutul dosarului de concurs pot fi obţinute de la reprezentantul Direcţiei Resurse Umane, doamna Doina Popescu, tel. 021 311.71.44, sau la adresa Ministerul Mediului şi Pădurilor, Bd. Libertăţii nr. 12, et. 2, cam 303, Sector 5, Bucureşti.

Terms Of Reference Legal Advisor – short
Terms Of Reference Legal Advisor – complete


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTERESTS AND CURRICULA VITAE
ROMANIA INTEGRATED NUTRIENT POLLUTION CONTROL PROJECT
Loan No.4873-RO TF No.058040-RO
Project ID No. P093775
Contract no.02/SIC/2011

Services of an individual consultant – agricultural specialist – for the “Integrated Nutrient Pollution Control” Project

The Ministry of Environment and Forestry, through Integrated Nutrient Pollution Control Project Management Unit, intends to hire an agricultural consultant to support the project in implementing the agricultural related activities. Eligible individual Consultants are invited to send their expression of interests and Curriculum Vitae for providing the services above mentioned. The Consultant shall be an individual, with higher education in the field of agriculture, with proven experience in the field of agricultural practices and environment protection. Interested consultants will obtain further information and the standard form for the expression of interest and Curricula Vitae at the address below during office hours, from Monday to Thursday – 0900 to 1600 hours and Friday – 0900 to 1400 hours. Ministry of Environment and Forestry Integrated Nutrient Pollution Control Project Management Unit
Mrs. Manuela UDROIU, procurement specialist 12, Libertatii Blvd., Sector 5, 2nd Floor, Room 304 B City: Bucharest ZIP Code: 040129 Country: Romania
Phone/Fax: +40-21-317-04-03
E-mail: manuela.udroiu@mmediu.ro ;

The expression of interest and Curricula Vitae must be written in English language and have to be delivered to the address above using the standard form by March 28, 2011, 1400 hours, local time. The CVs received by e-mail address are also accepted. Published today, 17 March, 2011


REQUEST FOR CURRICULA VITAE
ROMANIA INTEGRATED NUTRIENT POLLUTION CONTROL PROJECT
Loan No.4873-RO TF No.058040-RO
Project ID No. P093775
Contract no.01/SIC/2011

Consulting Services for Developing Environmental Impact Assessments for the construction or extension of 12 sewerage systems and of 5 waste water treatment plants

Romania has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and a Grant from the Global Environment Facility (GEF) to support the implementation of the Integrated Nutrient Pollution Control (the Project) in selected localities vulnerable or potentially vulnerable to the pollution with nutrients (NVZs). The overall development objective of the project is to support the Government of Romania to meet the EU Nitrates Directive requirements by (a) reducing nutrients discharges to water bodies, (b) promoting behavioral changes at the communal level, and (c) strengthening institutional and regulatory capacity. The ultimate goal is to reduce over the long-term the discharge of nutrients and other agricultural pollutants into the Danube River and Black Sea through integrated land and water management. The purpose of the assignment is to carry out environmental impacts ( EIAs) assessment for the construction or extension of 12 sewerage systems and of 5 waste water treatment plants in a number of 12 localities selected from the localities identified as nitrates vulnerable/potentially vulnerable zones (NVZs) The EIAs should be done for each investment in accordance with Romanian and World Bank’s environmental policies and relevant international environmental agreements/conventions to which the country is a part. The consultancy assignment is anticipated to be carried out over a period of maximum 6 calendar months from the contract signing. It is estimated that the assignment will involve a total effort of some 65 man-days. The assignement will be carried out by an individual consultant (working under the Law no. 300/2004 regarding the authorization of individual persons and family associations to carry out independent activities) with expertise of at least 5 (five) years in the development of EIA studies. The consultant must be registered within The National Registry of Developers of Environmental Studies of the Romanian Ministry of Environment and Forests established according to MO 1026/2009. The consultant shall :
a) have previous experience in EIA development related to World Bank or EU funded projects (assignments carried out in EU member states and/or CEE countries is considered a plus);
b) prove direct experience of at least 2 similar projects successfully completed;
c) good knowledge of English language ; The Ministry of Environment and Forestry now invites eligible Individual Consultants to send their Curriculum Vitae for providing consulting services for developing EIA studies for 12 sewage construction works and 5 waste water treatment plants. The CVs must provide information indicating that the Consultant is qualified to perform the assignment, respectively:
• General information: duration of professional activity,background level of education and training, positions held, level of responsibility, etc.
• Specific information on the Consultant’s experience in the developing EIA studies
• Information on the Consultant’s experience in region with World Bank or EU funded projects (assignments carried out in EU member states and/or CEE countries). The Consultant will be selected using SIC (Selection of Individual Consultants), in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004.
Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours, from Monday to Thursday – 0900 to 1600 hours and Friday – 0900 to 1400 hours. The Curricula Vitae must be written in English language and have to be delivered to the address below by March 21, 2010, 1400 hours, local time. The CVs received by e-mail address are also accepted.

Ministry of Environment and Forestry Integrated Nutrient Pollution Control Project Management Unit
Attn: Mrs. Naiana MILEA, PMU Director
Mrs. Manuela UDROIU, procurement specialist
12, Libertatii Blvd., Sector 5, 2nd Floor, Room 304 B City: Bucharest ZIP Code: 040129 Country: Romania
Phone/Fax: +40-21-317-04-03
E-mail: manuela.udroiu@mmediu.ro
Published today, March 11, 2011


Invitaţie de participare
Nr. 235255 /23.02.2011
Contract/Licitaţie nr. 05/NCB/2011 – Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere
Împrumut nr. 4873-RO
Proiect „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” ID no. P093775

1. Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) pentru sprijinul financiar al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru finanţarea Contractului de lucrări pentru construcţia de Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere – 05/NCB/2011.
2. Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru lucrări de construcţie aferente următoarelor obiective de investiţii care vor fi construite în 9 localităţi, după cum urmează:
Lot 1: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Albeştii de Argeş, judeţul Argeş.
Lot 2: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Balta Albă, judeţul Buzău.
Lot 3: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Bonţida, judeţul Cluj.
Lot 4: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Crăieşti, judeţul Mureş
Lot 5: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Gherceşti, judeţul Dolj.
Lot 6: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Mihăeşti, judeţul Vâlcea.
Lot 7: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Peciu Nou, judeţul Timiş
Lot 8: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Sălacea, judeţul Bihor.
Lot 9: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Miroslava, judeţul Iaşi.

3. Setul complet al documentaţiei de licitaţie poate fi cumpărat de către ofertanţii interesaţi, pe baza unei solicitări scrise, începând cu data de 23.02.2011, de la adresa menţionată mai jos şi după plata unei sume de 100 LEI. Plata se face în numerar direct la sediul Unitătii de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. Ofertanţii interesaţi pot obţine alte informaţii la adresa de mai jos în timpul programului de lucru, de luni până joi, între orele 9:00 – 16:00 şi 9:00 – 13:00 in zilele de vineri.
4. Ofertele trebuie să fie valabile pentru o perioadă de 90 zile după deschiderea ofertelor şi vor trebui însoţite de o declaraţie de garantare a ofertei.
5. Selecţia se va desfăşura prin “Licitaţie naţională competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, (Mai 2004). Legislaţia românească privind Achiziţiile publice nu se aplică.
6. Ofertele vor fi depuse la următoarea adresă:
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia dnei Naiana MILEA, Director UMP
Persoane de contact: Catalina Criveanu, specialist achiziţii senior
Ştefan Nicolau, specialist tehnic senior monitorizare şi evaluare
Adresa: Bd.Libertăţii nr.12, sector 5, etaj 2, camera 304B, cod 040129, Bucureşti, România,
Tel.: +40 21 317 04 03; +40 21 311 71 60; +40 21 316 02 19
Tel/Fax: +40 21 317 04 03.
E-mail: catalina.criveanu@mmediu.rostefan.nicolau@mmediu.ro;
până la data de 04 Aprilie 2011, ora 13.00 când vor fi deschise în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care aleg să participe personal la şedinţa de deschidere. Nu este permisă transmiterea ofertelor în format electronic.
7. Ofertele întârziate vor fi returnate ofertanţilor fără a fi deschise.
Publicat astazi, 23.02.2011


Anunţ de intenţie pentru achiziţionarea a 962 europubele pentru gunoi menajer, pentru 8 comune

Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţionarea a 962 europubele pentru gunoi menajer, pentru următoarele 8 comune :Albeştii de Argeş- jud Argeş: Balta Albă-jud Buzău; Bonţida-jud Cluj; Crăieşti-jud Mureş; Gherceşti-jud Dolj; Mihaeşti-jud Vâlcea; Peciu nou-jud Timiş; Salacea-jud Bihor.

Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia mai 2004, utilizând procedura „Cumpărare”.

Cererea de ofertă este disponibilă în mod gratuit la adresa menţionată mai jos şi pe site-ul Ministerul Mediului si Pădurilor: www.mmediu.ro şi al Proiectului : www.inpcp.ro.

Data limită pentru prezentarea ofertelor este marţi, 24 Februarie, 2011, ora 14:00, la adresa Ministerul Mediului si Pădurilor – Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”(UMP-INPC), Bd. Libertăţii nr. 12, et. 4, cam. 429, Sector 5, Bucureşti.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa Ministerul Mediului si Pădurilor mai sus menţionată sau la telefon: +40 21 311 71 60, e-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro, persoană de contact: Raluca Mateescu.
Publicat astăzi, 10.02.2011

download cerere oferta


Anunţ de intenţie pentru achiziţionarea
unei aplicaţii informatice care sa asigure gestiunea proceselor de management al resurselor umane din cadrul ministerului

Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţionarea unei aplicaţii informatice care să asigure gestiunea proceselor de management al resurselor umane din cadrul ministerului. Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia mai 2004, utilizând procedura „Cumpărare”.

Cererea de ofertă este disponibilă în mod gratuit la adresa menţionată mai jos şi pe site-ul Ministerul Mediului si Pădurilor: www.mmediu.ro.

Data limită pentru prezentarea ofertelor este luni, 21 Februarie, 2011, ora 14:00, la adresa Ministerul Mediului si Pădurilor – Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”(UMP-INPC), Bd. Libertăţii nr. 12, et. 4, cam. 429, Sector 5, Bucureşti.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa Ministerul Mediului si Pădurilor mai sus menţionată sau la telefon: +40 21 311 71 60, e-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro, persoană de contact: Raluca Mateescu.
Publicat astăzi, 7.02.2011

download cerere oferta


ROMÂNIA
PROIECT CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI

Acord de împrumut 4873-RO, TF 058040-RO, ID Proiect P093775
Agricultură, pescuit şi silvicultură (Producţie animală – 20%, Culturi cereale – 20%)
Apă, sanitaţie şi protecţia împotriva inundaţiilor (Sanitaţie – 20%, Canalizare – 20%, Managementul deşeurilor – 20%)
SERVICII DE INSTRUIRE PRIVIND APLICAREA CODULUI DE BUNE PRACTICI AGRICOLE PENTRU PROTECŢIA APELOR ÎMPOTRIVA POLUĂRII CU NUTRIENŢI
Împrumut nr.4873-RO TF No.058040-RO
Proiect Nr. P093775

Guvernul României a primit finanţare de la Banca Mondială pentru realizarea proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”. Obiectivul general al proiectului este acela de a ajuta Guvernul României în procesul de implementare a Directivei UE privind protecţia calităţii apei împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole prin reducerea evacuărilor de nutrienţi în corpurile de apă, promovarea schimbărilor de conduită la nivelul comunelor, consolidarea capacităţii instituţionale şi de reglementare.
O parte din fondurile Proiectului vor fi alocate pentru finanţarea de servicii de instruire privind aplicarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nutrienţi.
Obiectivul serviciilor este de a organiza şi derula cursuri instruire, cu durata de o zi, într-un număr de 11 localităţi, zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi, cu privire la Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nutrienţi.
Pentru îndeplinirea obiectivului menţionat mai sus, Consultantul trebuie să deruleze cursuri de instruire în următoarele comune: Albeştii de Argeş, judeţul Argeş, Balta Albă, judeţul Buzău, Bonţida, judeţul Cluj, Crăieşti, judeţul Mureş, Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ, Gîrleni, judeţul Bacău, Gherceşti, judeţul Dolj, Mihăeşti, judeţul Vâlcea, Miroslava, judeţul Iaşi, Peciu Nou, judeţul Timiş, Sălacea, judeţul Bihor. Cursurile, cu durata de o zi, se adresează specialiştilor agricoli din cadrul primăriilor precum şi fermierilor interesaţi.
Numărul de participanţi este estimat la 20-25 persoane pentru fiecare localitate. Cursurile se vor organiza pe baza unui curriculum care va fi dezvoltat de consultant pe baza (i) Codului de bune practici agricole pentru protecţia apei împotriva poluării cu nitraţi elaborate în cadrul proiectului „Controlul Poluării în Agricultură”, (ii) a prevederilor Directivei UE 91/676/CEE, Directiva Nitraţi şi (iii) a altor prevederi relevante din legislaţia în vigoare privind protecţia mediului în agricultură.
Durata acestor servicii se estimează a fi de circa 3 luni, cursurile urmând a se derula în perioada septembrie – octombrie 2010.
Consultantul poate fi o firmă de formare profesională, o instituţie de învătământ sau un institut de cercetare-dezvoltare, cu experienţă dovedită în domeniul practicilor agricole şi a protecţiei mediului.
Consultantul trebuie să demonstreze experienţă profesională generală relevantă de cel puţin 10 ani, precum şi experienţă dovedită în cel puţin două proiecte similare care au implicat şi activităţi de formare profesională referitoare la protecţia mediului în domeniul agricol.
Se recomandă Consultantului să furnizeze o echipă de lectori, care să aibă experienţă practică dovedită, ca lectori în domeniile precizate mai sus.
Consultantul trebuie să înceapă serviciile imediat după semnarea contractului, astfel încât cursurile să poată fi organizate în perioada precizată mai sus.
Ministerul Mediului şi Pădurilor invită consultanții eligibili să transmită expresii de interes pentru furnizarea serviciilor de instruire privind aplicarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nutrienţi.
Expresiile de interes trebuie să cuprindă informaţii care să ateste că firma este calificată sa întreprindă serviciile menționate anterior, respectiv:
a) informații generale: domeniul de activitate şi data înființării companiei, adresă, contacte, numărul şi ţara de înregistrare, prezentarea serviciilor oferite, referinţe;
b) informaţii specifice privind experienţa firmei de consultanță în domeniul ce constituie obiectul prezentului anunţ de solicitare a expresiilor de interes, numărul anilor de experienţă în furnizarea de servicii de instruire dovedită în domeniul practicilor agricole şi a protecţiei mediului, descrierea unor proiecte similare;
c) informaţii privind disponibilitatea personalului specializat în domeniul ce constituie obiectul prezentului anunţ de de solicitare de expresii de interes: descrierea echipei propuse pentru furnizarea serviciilor de instruire, calificarea şi experienţa lectorilor, ani de experienţă.
Consultantul va fi selectat utilizând procedura de Selecţie pe baza calificării Consultantului (CQS – Selection Based on Consultant Qualification) în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale pentru Selectarea şi Angajarea Consultanților, mai 2004, revizuit în Octombrie 2006. (Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers –
http://www.worldbank.org).
Firmele de consultanță interesate pot obține informații suplimentare la adresa de mai jos, în intervalul orelor de program cuprins între 9.00 – 16.00 (luni-joi) şi 9.00 – 14.00 (vineri).
Expresiile trebuie trimise la adresa de mai jos până la data de 17 decembrie 2010, ora 14.00. Expresiile de interes transmise prin e-mail sunt acceptate.

Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”
Stefan Nicolau-Specialist Tehnic Monitorizare si Evaluare
Bd.Libertăţii nr.12, Sector 5, etaj 2, camera 304 B
Bucureşti, Cod 040129 România
Tel: +40-21-317.04.03
Fax: +40-21-317-04-03
E-mail: stefan.nicolau@mmediu.ro,


ADVERTISMENT

The Ministry of Environment and Forestry seeks recruitment of suitable staff to cover eight (8) positions within the Project Management Unit responsible with the implementation of the World Bank supported Integrated Nutrient Pollution Control Project, as it follows:
o 1 position – PMU Director
o 1 position – Senior Procurement Specialist
o 2 positions – Procurement Specialists
o 2 positions – Technical Specialist M&E
o 1 position – Secretary
o 1 position – Accountant

The minimum qualifications requested are:

For the Position of PMU Director:
• Academic education in the following areas: public administration, business administration, engineering, economics or another relevant ancillary area;
• At least 8 years of professional background in his area;
• At least 5 years background in management of international projects;
• Relevant experience in work with the World Bank;
• Excellent command of spoken and written English is a must.
• Ability to work with computer and good knowledge of Ms Office Package (Ms Word, Excel, Access, Outlook, Power Point);
• Excellent abilities to communicate with national and local authorities, international financial bodies and their representatives;
• Proven leadership skills.

For the position of Senior Procurement Specialist:
• Academic education, preferably in the following areas: public administration, business administration, economics, engineering, legal sciences or another relevant ancillary area;
• At least 5 years of working experience;
• Sound knowledge of the procurement procedures as governed by the Romanian legislation, as well as sound knowledge governing World Bank’s procurement procedures; Experience in working with World Bank procedures of other IFI’s is a plus;
• Advanced PC skills and sound knowledge of the MS Office package: MS Word, Excel, Outlook, Power Point;
• Good capacity to communicate with people from different backgrounds and positions, as well as with local and national authorities;
• Excellent command of spoken and written English is a must.

For the position of Procurement Specialist:
• Academic education, preferably in the following areas: public administration, business administration, economics, engineering, legal sciences or another relevant ancillary area;
• At least 3 years of working experience;
• Sound knowledge of the procurement procedures as governed by the Romanian legislation, as well as sound knowledge governing World Bank’s procurement procedures; Experience in working with World Bank is a plus;
• Advanced PC skills and sound knowledge of the MS Office package: MS Word, Excel, Outlook, Power Point;
• Good capacity to communicate with people from different backgrounds and positions, as well as with local and national authorities;
• Excellent command of spoken and written English is a must.

For the position of Technical Specialist Monitoring and Evaluation:
• Academic education in engineering or economics;
• A background of at least 5 years in the field;
• Practical experience in the field of monitoring and evaluation;
• Experience in monitoring the civil works;
• Sound knowledge of WB’s monitoring and assessment exigencies and procedures and experience in working with WB are a plus;
• Relevant experience in producing various reports to a large number of institutions;
• Advanced PC skills and sound knowledge of the MS Office package: MS Word, Excel, Access, Outlook, Power Point;
• Good capacity to communicate with people from different backgrounds and positions, as well as with local and national authorities;
• Must write/speak/read good English;

For the position of Accountant:
• High school education in the field of economics;
• At least 2 years of practical experience in the field of accounting and relevant experience in the field of public finance;
• Certification as “Authorized accountant” would be an advantage;
• Certification as Evaluator or expert accountant would be an advantage;
• Sound knowledge of national legislation which is applicable in the financial, accounting, labour and budget fields;
• Practical experience in management of fixed assets, petty cash procedures, accounting records;
• Basic knowledge of WB procedures and financial requirements are a plus;
• Relevant experience in preparing accounting reports such as monthly balance reports, accounting reports and balance sheets;
• Advanced PC skills and sound knowledge of the MS Office package: MS Word, Excel, Outlook, Power Point, as well as an accounting software application;
• Team working and good communication skills;
• Knowledge of English is a plus.

For the position of Secretary:
• High school education;
• At least 2 years of working experience;
• Proven experience in secretarial and translation activities would be an advantage;
• PC skills (MS Office, Internet, etc. are mandatory);
• Must write/speak/read good English. Holding a certificate in this respect is a must.

Details regarding the recruitment for the eight positions, the terms of reference and the required qualifications for each position are available at the bellow mentioned address or on the website of the Ministry of Environment and Forestry: www.mmediu.ro.

Interested candidates are invited to submit, both in Romanian and English languages, application letters describing how of each required qualifications is met, accompanied by a CV and other justifying documents enclosed, to the Secretariat of the Evaluation Commission, which will be ensured by the Human Resources Management within the Ministry of Environment and Forestry. The selection of the candidates will be carried out on the basis of the assessment of the presented CVs and the suitable candidates will be contacted by phone for the interview.
Closing date for application is ……. of November 2010, at 17.00 h.

Additional information can be obtained at the representative of the Human Resources Directorate, Ms. Doina Popescu, phone number 021 311.71.44, or at the address: Ministry of Environment and Forestry, 12, Libertǎţii Blvd., room, 303, District 5, Bucharest.


ANUNŢ

Ministerul Mediului şi Pădurilor organizează concurs pentru ocuparea a opt posturi în cadrul Unităţii de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (UMP), după cum urmează:

– 1 funcţie de director UMP;
– 1 funcţie de specialist achiziţii senior;
– 2 funcţii de specialist achiziţii;
– 2 funcţii de specialist tehnic monitorizare şi evaluare;
– 1 funcţie de contabil;
– 1 funcţie de secretar.

Calificările minime solicitate pentru fiecare funcţie sunt după cum urmează:

Pentru funcţia de Director UMP:
• Studii superioare în domeniile: administraţie publică, administrarea afacerilor, inginerie, economie sau alt domeniu conex relevant;
• Minim 8 ani experienţă de lucru în domeniu;
• Minim 5 ani experienţă în administrarea proiectelor internaţionale;
• Experienţă relevantă în lucrul cu Banca Mondială;
• Cunoaşterea limbii engleze scris/vorbit/citit este obligatorie;
• Abilităţi de operare pe calculator si o buna cunoaştere a pachetului MS Office (MS Word, Excel, Access, Outlook, Power Point);
• Excelente abilităţi de comunicare cu autorităţi naţionale, locale, organisme financiare internaţionale şi reprezentanţi ai acestora;
• Abilităţi dovedite de conducere.

Pentru funcţia de Specialist Achiziţii Senior:
• Studii superioare, cu preferinţă în domeniile: administraţie publică, administrarea afacerilor, economie, inginerie, ştiinţe juridice sau alt domeniu conex relevant;
• Minim 5 ani experienţă de lucru;
• O bună cunoaştere a procedurilor de achiziţii conform legislaţiei româneşti, precum şi bune cunoştinţe privind procedurile de achiziţii ale Băncii Mondiale. Experienţa de lucru cu Banca Mondială sau ale Organisme Financiare Internaţionale reprezintă un avantaj;
• Cunoştinţe avansate de lucru cu calculatorul şi o bună cunoaştere a pachetului MS Office (MS Word, Excel, Outlook, Power Point);
• Capacitate bună de comunicare cu persoane cu pregătiri şi statute diferite, precum şi cu autorităţi locale şi naţionale;
• O bună cunoaştere a limbii engleze scris/vorbit/citit este obligatorie.

Pentru funcţia de Specialist Achiziţii:
• Studii superioare, cu preferinţă în domeniile: administraţie publică, administrarea afacerilor, economie, inginerie, ştiinţe juridice sau alt domeniu conex relevant;
• Minim 3 ani experienţă de lucru;
• O bună cunoaştere a procedurilor de achiziţii conform legislaţiei romaneşti, precum şi cunoştinţe de bază privind procedurile de achiziţii ale Băncii Mondiale. Experienţa de lucru cu Banca Mondială reprezintă un avantaj;
• Cunoştinţe avansate de lucru cu calculatorul şi o bună cunoaştere a pachetului MS Office (MS Word, Excel, Outlook, Power Point);
• Capacitate bună de comunicare cu persoane cu pregătiri şi statute diferite, precum şi cu autorităţi locale şi naţionale;
• O bună cunoaştere a limbii engleze scris/vorbit/citit este obligatorie.

Pentru funcţiile de Specialist Tehnic Monitorizare şi Evaluare:
• Studii superioare în domeniul ingineriei sau economic;
• Minim 5 ani experienţă în domeniu;
• Experienţă practică în domeniul monitorizării şi evaluării;
• Experienţă dovedită în domeniul monitorizării lucrărilor civile;
• O bună cunoaştere a exigenţelor şi procedurilor de monitorizare şi evaluare ale Băncii Mondiale şi experienţa în lucrul cu Banca Mondială reprezintă un avantaj.
• Experienţă relevantă în producerea de rapoarte diverse către un număr mare de instituţii.
• Cunoştinţe avansate de lucru cu calculatorul şi o bună cunoaştere a pachetului MS Office (Ms Word, Excel, Access, Outlook, Power Point);
• Capacitate bună de comunicare cu persoane cu pregătiri şi statute diferite, precum şi cu autorităţi locale şi naţionale;
• O bună cunoaştere a limbii engleze scris/vorbit/citit este obligatorie.

Pentru funcţia de Contabil:
• Studii medii în domeniul economic;
• Cel puţin 2 ani experienţă practică în contabilitate şi experienţă relevantă în domeniul finanţelor publice;
• Certificarea ca şi contabil autorizat, reprezintă un avantaj;
• Calitatea de evaluator sau expert contabil autorizat reprezintă un avantaj;
• O bună cunoaştere a legislaţiei financiar – contabile, legislaţiei muncii şi privind bugetul;
• Experienţă practică privind gestiunea mijloacelor fixe, a procedurilor de casă, a înregistrărilor contabile;
• Cunoştinţe de bază privind procedurile şi cerinţele financiare ale Băncii Mondiale reprezintă un avantaj;
• Experienţă relevantă în producerea de rapoarte contabile la nivel de balanţă, dări de seamă contabile şi bilanţ;
• Cunoştinţe avansate de lucru cu calculatorul şi o bună cunoaştere a pachetului MS Office (MS Word, Excel, Outlook, Power Point), precum şi a unui software de contabilitate;
• Capacitate lucru în echipă şi o bună capacitate de comunicare;
• Cunoaşterea limbii engleze reprezintă un avantaj.

Pentru funcţia de Secretar:
• Studii medii;
• Minim 2 ani experienţă de lucru;
• Experienţa dovedită în munca de secretariat şi traducere reprezinta un avantaj;
• Abilităţi de operare pe calculator (obligatoriu accesarea MS-Office, Internetului, etc.);
• O bună cunoaştere a limbii engleze, atestată prin certificate, scris/vorbit/citit este obligatorie.

Detalii privind recrutarea celor opt persoane, termenii de referinţă, precum şi calificările solicitate pentru fiecare poziţie în parte, sunt disponibile la adresa menţionată mai jos sau pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor: www.mmediu.ro sau pe site-ul proiectului www.inpcp.ro .

Candidaţii interesaţi sunt invitaţi să depună la Secretariatul Comisiei de Evaluare, care va fi asigurat de către Direcţia Resurse Umane din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, cereri de înscriere la concurs, atât în limba română cât şi în limba engleză, în care să descrie modul în care este îndeplinită fiecare calificare minimă pentru funcţiile scoase la concurs, însoţite de CV şi alte documente justificative. Selecţia candidaţilor se va face pe baza evaluării CV-urilor prezentate, iar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi telefonic să se prezinte la un interviu.

Data limita pentru transmiterea cererilor este 30 noiembrie 2010, orele 17:00, la sediul Ministerul Mediului şi Pădurilor, Bd. Libertăţii nr. 12, et. 2, cam 303, Sector 5, Bucureşti.

Informaţii suplimentare privind conţinutul dosarului de concurs pot fi obţinute de la reprezentantul Direcţiei Resurse Umane, doamna Doina Popescu, tel. 021 311.71.44, sau la adresa Ministerul Mediului şi Pădurilor, Bd. Libertăţii nr. 12, et. 2, cam 303, Sector 5, Bucureşti.


Invitaţie de participare (IFB)
Data: 10.11.2010
Contract/oferta nr. 04/NCB/2010 – Construcţia de piezometre
Împrumut nr. 4873-RO
Proiect „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” ID no. P093775

1. Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) pentru sprijinul financiar al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru finanţarea Contractului de lucrări pentru Construcţia de piezometre – 04/NCB/2010.
2. Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru lucrări de construcţie de piezometre pentru monitorizare calităţii apelor subterane. 115 piezometre cu adâncimi cuprinse între 4,0 m şi 60,0 m vor fi construite în 10 bazine hidrografice, după cum urmează:
Lot 1:
– Administraţia Bazinală Buzău-Ialomiţa – 14 piezometre cu adâncimea totală de 455 m;
Lot 2:
– Administraţia Bazinală Siret – 11 piezometre cu adâncimea totală de 152 m;
– Administraţia Bazinală Prut – 10 piezometre cu adâncimea totală de 187 m;
Lot 3:
– Administraţia Bazinală Olt – 11 piezometre cu adâncimea totală de 198 m;
– Administraţia Bazinală Argeş-Vedea – 15 piezometre cu adâncimea totală de 219 m;
Lot 4:
– Administraţia Bazinală Banat – 10 piezometre cu adâncimea totală de 149 m;
– Administraţia Bazinală Jiu – 11 piezometre cu adâncimea totală de 185 m;
Lot 5:
– Administraţia Bazinală Someş-Tisa – 13 piezometre cu adâncimea totală de 153 m;
– Administraţia Bazinală Crişuri – 10 piezometre cu adâncimea totală de 159 m;
– Administraţia Bazinală Mureş – 10 piezometre cu adâncimea totală de 97 m.
3. Documentele de licitaţie pot fi obţinute de către ofertanţii interesaţi pe baza unei cereri scrise, începând cu data de 15 noiembrie 2010, de la adresa de mai jos. Documentele de licitaţie vor putea fi transmise şi prin e-mail, dar în cazul unor discrepanţe copia pe hârtie va prevala. Ofertanţii interesaţi pot obţine alte informaţii la adresa de mai jos în timpul programului de lucru, de luni până joi, între orele 9:00 – 16:00 şi 9:00 – 13:00 in zilele de vineri.
4. Ofertele trebuie să fie valabile pentru o perioadă de 90 zile după deschiderea ofertelor şi vor trebui însoţite de garanţie de participare în sumă de:
Lot 1: 3.400 lei (trei mii patru sute lei)
Lot 2: 2.500 lei (două mii cinci sute lei)
Lot 3: 3.100 lei (trei mii una sută lei)
Lot 4: 2.500 lei (două mii cinci sute lei)
Lot 5: 3.000 (trei mii lei)
În cazul ofertelor care acoperă mai multe loturi, suma garanţiei de participare va fi nu mai puţin decât totalul sumelor cerute ca garanţie de licitaţie pentru fiecare din loturile incluse în ofertă.
5. Selecţia se va desfăşura prin “Licitaţie naţională competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits (Mai 2004).
6. Ofertele vor fi depuse la următoarea adresă:

Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia d-lui Lorant PARA, Secretar General Adjunct
Persoana de contact: Ştefan Nicolau, specialist tehnic monitorizare şi evaluare
Naiana Milea, manager financiar
Adresa: Bd.Libertăţii nr.12, sector 5, etaj 2, camera 304B, cod 040129, Bucureşti, România,
Tel.: +40 21 311 71 60;
Fax: +40 21 317 04 03.

E-mail: stefan.nicolau@mmediu.ro,
E-mail: naiana.milea@mmediu.ro

până la data de 10 ianuarie 2011, ora 13.00. Nu este permisă transmiterea ofertelor în format electronic. Ofertele vor fi deschise în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care aleg să participe personal la şedinţa de deschidere.
7. Ofertele întârziate vor fi returnate ofertanţilor fără a fi deschise.


ANUNŢ PENTRU SOLICITAREA DE EXPRESII DE INTERES

ROMÂNIA
CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI
SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU ADMINISTRAREA SI SUPERVIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CENTRULUI DE PERFECTIONARE VOINA

Acord de împrumut nr. 4873-RO; TF No.058040-RO
Proiect Nr. P093775; Nr. referinţă 19/CQ/2010

Guvernul României a primit finanţare de la Banca Mondială pentru realizarea proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți. Obiectivul general al proiectului este acela de a ajuta Guvernul României în procesul de implementare a Directivei UE privind protecția calității apei împotriva poluării cauzate de nitrații proveniți din surse agricole prin reducerea evacuărilor de nutrienți în corpurile de apă, promovarea schimbărilor de conduită la nivelul comunelor, consolidarea capacității instituționale şi de reglementare.
O parte din fondurile Proiectului vor fi alocate pentru finanțarea de servicii de consultanţă pentru administrarea şi supervizarea execuţiei lucrărilor de construcţie a Centrului de perfecţionare Voina.
Obiectivele specifice ale serviciilor solicitate sunt (i) îndeplinirea funcţiei de Manager de proiect pentru contractul nr. 03/NCB/2010 – Construcţia Centrului de Perfecţionare Voina, constând în construcţia unei clădiri cu parter, etaj şi mansardă, (şantierul este localizat în comuna Lereşti, judeţul Argeş, zona Valea Largă) şi (ii) asigurarea supervizării adecvate a lucrărilor de construcţie şi administrarea contractului de lucrări.
Se estimează că serviciile vor trebui derulate pe o perioadă de 33 luni în conformitate cu fazele contractului de execuţie de lucrări, respectiv : 1 lună înainte de începerea lucrărilor, 18 luni pe perioada de execuţie a lucrărilor, 12 luni pe perioada de remediere a defectelor şi 2 luni după terminarea lucrărilor.
Consultantul trebuie să asigure servicii de supervizare completă pe perioada de 18 luni de execuţie a lucrărilor de construcţie, pentru aceasta mobilizând o echipă adecvată de experţi de supervizare. Totuşi, până la finalizarea serviciilor, ca o condiţie minimă obligatorie, Consultantul trebuie să mobilizeze personal adecvat, care periodic va sta pe şantier.
Considerând că cerinţele minime referitoare la personalul specializat sunt îndeplinite, Consultantul are libertatea de a propune structura echipei de supervizare care respectă cel mai bine cerinţele proiectului.
Suplimentar faţă de echipa menţionată – Personal Cheie, Consultantul trebuie să analizeze şi furnizeze pentru acest contract echipe suport de specialişti de teren şi de birou.
Toţi supervizorii locali şi inspectorii de şantier trebuie să fie autorizaţi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare pentru a putea desfăşura sarcinile şi activităţile solicitate. Consultantul trebuie să se asigure că personalul său are calificarile necesare pentru a putea superviza şi inspecta toate fazele/aspectele construcţiei.
Ratele de salarizare ale personalului trebuie să se încadreze în ratele de salarizare plătite în mod obişnuit experţilor pentru contracte similare.
Serviciile vor fi furnizate de către un Consultant calificat, cu experienţă relevantă în supervizarea de lucrări în domeniul construcţiilor civile şi infrastructurii aferente.
Consultantul trebuie să furnizeze personal adecvat (atât din punct de vedere al experienţei cât şi din punct de vedere al volumului de muncă alocat), precum şi echipamentul necesar pentru a implementa eficient toate activităţile solicitate la capitolul « Scopul serviciilor » şi pentru a îndeplini în final obiectivele generale şi specifice ale contractului.
Echipa de supervizare a Consultantului trebuie să aibă experientă în utilizarea computerului, să fie familiari cu software-ul Primavera sau Microsoft Project, trebuie să analizeze toate documentele transmise de contractori şi trebuie să verifice toate legăturile logice şi de resurse din cadrul programelor contractorilor.
Consultantul trebuie să tină seama de prevederile legii 10/1992 – “Calitatea în construcţii” în ceea ce priveşte prezenţa personalului autorizat necesar pentru supervizarea lucrărilor de construcţie.
Ministerul Mediului şi Pădurilor invită firmele de consultanţă eligibile să transmită expresii de interes cu privire la furnizarea serviciilor de consultanţă pentru administrarea şi supervizarea execuţiei lucrărilor de construcţie a Centrului de perfecţionare Voina.
Expresiile de interes trebuie să cuprindă informații care să ateste că firma de consultanță este calificată să întreprindă serviciile menționate anterior, respectiv:
1. Informații generale: domeniul de activitate şi data înfiinţării companiei, adresă, contacte, numărul şi ţara de înregistrare, prezentarea serviciilor oferite, referinţe;
2. Informații specifice: descrierea proiectelor similare care să dovedească experienţa în domeniul construcţiilor de clădiri şi a înfrastructurii aferente, precum şi în supervizarea de lucrări ;
3. Informaţii privind disponibilitatea personalului specializat în domeniul ce constituie obiectul prezentului anunţ: descrierea echipei propuse pentru asigurarea serviciilor de consultanţă, calificarea şi experienţa personalului, ani de experienţă.

Firma de consultanţă va fi selectată utilizând procedura de Selecţie pe baza calificării Consultantului (CQS – Selection Based on Consultant Qualification) în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale pentru Selectarea şi Angajarea Consultanților, mai 2004. (Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers –http://www.worldbank.org).
Firmele de consultanţă interesate pot obţine informaţii suplimentare la adresa de mai jos, în intervalul orelor de program cuprins între 9.00 – 16.00 (luni-joi) şi 9.00 – 14.00 (vineri).
Expresiile de interes trebuie trimise la adresa de mai jos până la data de 18 Octombrie 2010, ora 14.00. Expresiile de interes transmise prin e-mail sunt acceptate.

Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenția: Dl. Lóránt Para, Secretar General Adjunct
Dl. Ştefan Nicolau, Specialist Tehnic M&E
Bd. Libertății nr.12, etaj 2, Sector 5, camera 304 B
Bucureşti, Cod 040129 România
Tel: +40-21-317-04-03
Fax: +40-21-317-04-03
E-mail: stefan.nicolau@mmediu.ro,


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

ROMANIA
INTEGRATED NUTRIENT POLLUTION CONTROL PROJECT

CONSULTANT SERVICES FOR DEVELOPING THE TECHNICAL AND ECONOMIC DOCUMENTATION FOR AN INVESTMENT IN A BIOGAS DIGESTER

Loan No.4873-RO TF No.058040-RO
Project ID No. P093775

The Government of Romania has received financing from the World Bank toward the cost of the Integrated Nutrient Pollution Control Project. The overall development objective of the Project is to support the Government of Romania to meet the EU Nitrates Directive requirements by reducing nutrient discharges to water bodies, promoting behavioral change at the communal level and strengthening institutional and regulatory capacity.
Part of the proceeds of the Project will be allocated to finance a pilot biogas digester using livestock manure to demonstrate the feasibility of biogas/energy co-generation in one of the communes to obtain experience under Romanian climatic and social conditions. The objective of the assignment is to develop the technical and economical documentation for investments, including the Pre-feasibility Study, Feasibility Study, Technical Design and the bidding documents for the procurement and construction of a biogas digester.
The duration of the assignment is estimated to eight (8) months. The assignment will be carried out by a specialized firm with international expertise of at least 5 (five) years experience in the field of biogas digesters design, construction and operation. Only firms with proven actual experience with the design, construction, and operation of biogas digesters will be considered.

The Ministry of Environment and Forests now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the above mentioned consultant services.
The Expressions of Interest must provide information indicating that the Consulting firm is qualified to perform the above-mentioned services, respectively:
– general information: core business and years in business, address, contacts, number and country of registration; presentation of services provided, references;
– specific information on the consulting firm experience in the field of the assignment: number of years of professional experience as training provider, description of previous similar projects; previous experience in region with World Bank or EU funded projects (assignments carried out in EU member states and/or CEE countries) is considered a plus; a proven direct internationally experience of at least 2 similar projects successfully completed in the region is a must.
– information regarding the availability of appropriate specialized staff for the assignment: description of the team proposed to carry out the assignment, qualifications and expertise of proposed specialists.
The Consulting firm will be selected using CQS method (Selection Based on Consultant Qualifications) in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, May 2004.
Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours, from Monday to Thursday – 0900 to 1600 hours and Friday – 0900 to 1400 hours.
Expressions of interest have to be delivered to the address below by November 1st, 2010 14:00 hours, local time. Expressions of Interest received by e-mail address are accepted.

Ministry of Environment and Forestry
Integrated Nutrient Pollution Control Project Management Unit
Attn: Mr. Lorant PARA, Deputy General Secretary
Mr. Ştefan NICOLAU, Senior Technical Monitoring and Evaluation Specialist
12, Libertatii Blvd., Sector 5, 2nd Floor, Room 304 B
City: Bucharest ZIP Code: 040129 Country: Romania
Phone : +40 21 316 02 19
Fax: +40 21 317 04 03
E-mail: stefan.nicolau@mmediu.ro
E-mail: naiana.milea@mmediu.ro


SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE
Invitation for Bids (IFB)

ROMANIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
INTEGRATED NUTRIENT POLLUTION CONTROL PROJECT

Agriculture, fishing, and forestry (Animal production – 20%, Crops – 20%)
Water, sanitation and flood protection (Sanitation – 20%, Sewerage – 20%, Solid waste management – 20%)
PROCUREMENT OF EQUIPMENT FOR MANURE AND WASTE MANAGEMENT
Loan No.4873-RO; TF No.058040-RO
Project ID No. P093775
Contract/Bid No. 03/ICB/2010

The Government of Romania has received financing from the World Bank toward the cost of the Integrated Nutrient Pollution Control Project. The overall development objective of the Project is to support the Government of Romania to meet the EU Nitrates Directive requirements by reducing nutrient discharges to water bodies, promoting behavioral change at the communal level and strengthening institutional and regulatory capacity.
The Government of Romania intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for equipment for manure and waste management.
The Ministry of Environment now invites sealed bids from eligible bidders for procurement of the following equipments:
– LOT 1 is comprising the related goods, as follows:
– Frontal Loaders – 11 pcs.
– LOT 2 is comprising the related goods, as follows:
– Tractors – 17 pcs.
– LOT 3 is comprising the related goods, as follows:
-Trailers – 34 pcs.
– LOT 4 is comprising the related goods, as follows:
– Vacuum Tankers – 11 pcs.
– LOT 5 is comprising the related goods, as follows:
– Manure Spreaders – 11 pcs.
All the above mentioned goods shall be delivered to the headquarters of 11 communas designated as Training and Demonstrations Sites, respectively: (1) Neamt County, Dumbrava Roşie Communa Townhall; (2) Argeş County, Albeşti de Argeş, Communa Townhall; (3) Buzău County, Balta Albă Communa Townhall; (4) Iaşi County, Miroslava Communa Townhall; (5) Bacău County, Gîrleni Communa Townhall; (6) Mureş County, Crăieşti Communa Townhall; (7) Cluj County, Bonţida Communa Townhall; (8) Timiş County, Peciu Nou Communa Townhall; (9) Bihor County, Salacea Communa Townhall; (10) Dolj County, Gherceşti Communa Townhall and (11) Vâlcea County, Mihăieşti Communa Townhall.
The latest delivery date is July 31st, 2011.
Bidding will be conducted through the international competitive bidding procedures as specified in the World Bank’sGuidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, (May 2004), and is open to all eligible bidders as defined in the guidelines.
Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents from the Integrated Nutrient Pollution Control Project Management Unit at the address below during office hours 09.00 to 16.00 hours, Monday to Thursday, and 09.00 to 14.00 hours on Friday.
A complete set of bidding documents in English may be obtained by interested bidders based on the submission of a written application to the address below. The document will be sent by e-mail.
All bids must be delivered to the address below by November 8th, 2010, 1200 hours, local time and must be accompanied by a bid security as follows:
For LOT 1: EUR 13,500 (thirteen thousands, five hundred);
For LOT 2: EUR 12,800 (twelve thousands, eight hundred);
For LOT 3: EUR 9,700 (nine thousands, seven hundred);
For LOT 4: EUR 2,800 (two thousands, eight hundred);
For LOT 5: EUR 3,200 (three thousands, two hundred).
In the case of a bid covering multiple lots the bid security amount must be no less than the total of the required bid security amounts per each lot, as covered by the bid.
Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. The bids will be opened immediately thereafter, in the presence of bidders’ representatives, who choose to attend, at the address below.

The address referred to above is:
Ministry of Environment and Forestry
Integrated Nutrient Pollution Control Project Management Unit
Attn: Mr. Lorant PARA, Deputy General Secretary
Mr. Stefan NICOLAU, Monitoring and evaluation specialist
12, Libertatii Blvd., Sector 5, 2nd Floor, Rooms 304 B & C
City: Bucharest ZIP Code: 040129 Country: Romania
Phone: +40 21 317 04 03, +40 21 311 71 60
Facsimile no.: +40 21 317 04 03
E-mail: stefan.nicolau@mmediu.ro


ROMÂNIA PROIECT CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI
Acord de împrumut 4873-RO, TF 058040-RO, ID Proiect P093775
Agricultură, pescuit şi silvicultură (Producţie animală – 20%, Culturi cereale – 20%)
Apă, sanitaţie şi protecţia împotriva inundaţiilor (Sanitaţie – 20%, Canalizare – 20%, Managementul deşeurilor – 20%)
SERVICII DE INSTRUIRE PRIVIND APLICAREA CODULUI DE BUNE PRACTICI AGRICOLE PENTRU PROTECŢIA APELOR ÎMPOTRIVA POLUĂRII CU NUTRIENŢI
Împrumut nr.4873-RO TF No.058040-RO
Proiect Nr. P093775

Guvernul României a primit finanţare de la Banca Mondială pentru realizarea proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”. Obiectivul general al proiectului este acela de a ajuta Guvernul României în procesul de implementare a Directivei UE privind protecţia calităţii apei împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole prin reducerea evacuărilor de nutrienţi în corpurile de apă, promovarea schimbărilor de conduită la nivelul comunelor, consolidarea capacităţii instituţionale şi de reglementare.
O parte din fondurile Proiectului vor fi alocate pentru finanţarea de servicii de instruire privind aplicarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nutrienţi.
Obiectivul serviciilor este de a organiza şi derula cursuri instruire, cu durata de o zi, într-un număr de 11 localităţi, zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi, cu privire la Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nutrienţi.
Pentru îndeplinirea obiectivului menţionat mai sus, Consultantul trebuie să deruleze cursuri de instruire în următoarele comune: Albeştii de Argeş, judeţul Argeş, Balta Albă, judeţul Buzău, Bonţida, judeţul Cluj, Crăieşti, judeţul Mureş, Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ, Gîrleni, judeţul Bacău, Gherceşti, judeţul Dolj, Mihăeşti, judeţul Vâlcea, Miroslava, judeţul Iaşi, Peciu Nou, judeţul Timiş, Sălacea, judeţul Bihor. Cursurile, cu durata de o zi, se adresează specialiştilor agricoli din cadrul primăriilor precum şi fermierilor interesaţi.
Numărul de participanţi este estimat la 20-25 persoane pentru fiecare localitate. Cursurile se vor organiza pe baza unui curriculum care va fi dezvoltat de consultant pe baza (i) Codului de bune practici agricole pentru protecţia apei împotriva poluării cu nitraţi elaborate în cadrul proiectului „Controlul Poluării în Agricultură”, (ii) a prevederilor Directivei UE 91/676/CEE, Directiva Nitraţi şi (iii) a altor prevederi relevante din legislaţia în vigoare privind protecţia mediului în agricultură.
Durata acestor servicii se estimează a fi de circa 3 luni, cursurile urmând a se derula în perioada septembrie – octombrie 2010.
Consultantul poate fi o firmă de formare profesională, o instituţie de învătământ sau un institut de cercetare-dezvoltare, cu experienţă dovedită în domeniul practicilor agricole şi a protecţiei mediului.
Consultantul trebuie să demonstreze experienţă profesională generală relevantă de cel puţin 10 ani, precum şi experienţă dovedită în cel puţin două proiecte similare care au implicat şi activităţi de formare profesională referitoare la protecţia mediului în domeniul agricol.
Se recomandă Consultantului să furnizeze o echipă de lectori, care să aibă experienţă practică dovedită, ca lectori în domeniile precizate mai sus.
Consultantul trebuie să înceapă serviciile imediat după semnarea contractului, astfel încât cursurile să poată fi organizate în perioada precizată mai sus.
Ministerul Mediului şi Pădurilor invită consultanții eligibili să transmită expresii de interes pentru furnizarea serviciilor de instruire privind aplicarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nutrienţi.
Expresiile de interes trebuie să cuprindă informaţii care să ateste că firma este calificată să întreprindă serviciile menționate anterior, respectiv:
– informații generale: domeniul de activitate şi data înființării companiei, adresă, contacte, numărul şi ţara de înregistrare, prezentarea serviciilor oferite, referinţe;
– informaţii specifice privind experienţa firmei de consultanță în domeniul ce constituie obiectul prezentului anunţ de solicitare a expresiilor de interes, numărul anilor de experienţă în furnizarea de servicii de instruire dovedită în domeniul practicilor agricole şi a protecţiei mediului, descrierea unor proiecte similare;
– informaţii privind disponibilitatea personalului specializat în domeniul ce constituie obiectul prezentului anunţ de de solicitare de expresii de interes: descrierea echipei propuse pentru furnizarea serviciilor de instruire, calificarea şi experienţa lectorilor, ani de experienţă.
Consultantul va fi selectat utilizând procedura de Selecţie pe baza calificării Consultantului (CQS – Selection Based on Consultant Qualification) în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale pentru Selectarea şi Angajarea Consultanților, mai 2004, revizuit în Octombrie 2006. (Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers – http://www.worldbank.org).
Firmele de consultanță interesate pot obține informații suplimentare la adresa de mai jos, în intervalul orelor de program cuprins între 9.00 – 16.00 (luni-joi) şi 9.00 – 14.00 (vineri).
Expresiile trebuie trimise la adresa de mai jos până la data de 20 septembrie 2010, ora 1400. Expresiile de interes transmise prin e-mail sunt acceptate.

Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”
În atenția: Dl. Valentin Alexandrescu, Director UMP
Cornelia Munteanu, specialist achiziții
Bd.Libertăţii nr.12, Sector 5, etaj 2, camera 304 B
Bucureşti, Cod 040129 România
Tel: +40-21-316-02-19
Fax: +40-21-317-04-03
E-mail: cornelia.munteanu@mmediu.ro,


ANUNŢ PENTRU SOLICITAREA DE EXPRESII DE INTERES

ROMÂNIA PROIECT CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI
SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU ADMINISTRAREA SI SUPERVIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CENTRULUI DE PERFECTIONARE VOINA
Acord de împrumut nr. 4873-RO; TF No.058040-RO
Proiect Nr. P093775; Nr. referinţă 19/CQ/2010

Guvernul României a primit finanţare de la Banca Mondială pentru realizarea proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți. Obiectivul general al proiectului este acela de a ajuta Guvernul României în procesul de implementare a Directivei UE privind protecția calității apei împotriva poluării cauzate de nitrații proveniți din surse agricole prin reducerea evacuărilor de nutrienți în corpurile de apă, promovarea schimbărilor de conduită la nivelul comunelor, consolidarea capacității instituționale şi de reglementare.
O parte din fondurile Proiectului vor fi alocate pentru finanțarea de servicii de consultanţă pentru administrarea şi supervizarea execuţiei lucrărilor de construcţie a Centrului de perfecţionare Voina.
Obiectivele specifice ale serviciilor solicitate sunt (i) îndeplinirea funcţiei de Manager de proiect pentru contractul nr. 03/NCB/2010 – Construcţia Centrului de Perfecţionare Voina, constând în construcţia unei clădiri cu parter, etaj şi mansardă, (şantierul este localizat în comuna Lereşti, judeţul Argeş, zona Valea Largă) şi (ii) asigurarea supervizării adecvate a lucrărilor de construcţie şi administrarea contractului de lucrări.
Se estimează că serviciile vor trebui derulate pe o perioadă de 33 luni în conformitate cu fazele contractului de execuţie de lucrări, respectiv : 1 lună înainte de începerea lucrărilor, 18 luni pe perioada de execuţie a lucrărilor, 12 luni pe perioada de remediere a defectelor şi 2 luni după terminarea lucrărilor.
Consultantul trebuie să asigure servicii de supervizare completă pe perioada de 18 luni de execuţie a lucrărilor de construcţie, pentru aceasta mobilizând o echipă adecvată de experţi de supervizare. Totuşi, până la finalizarea serviciilor, ca o condiţie minimă obligatorie, Consultantul trebuie să mobilizeze personal adecvat, care periodic va sta pe şantier.
Considerând că cerinţele minime referitoare la personalul specializat sunt îndeplinite, Consultantul are libertatea de a propune structura echipei de supervizare care respectă cel mai bine cerinţele proiectului.
Suplimentar faţă de echipa menţionată – Personal Cheie, Consultantul trebuie să analizeze şi furnizeze pentru acest contract echipe suport de specialişti de teren şi de birou.
Toţi supervizorii locali şi inspectorii de şantier trebuie să fie autorizaţi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare pentru a putea desfăşura sarcinile şi activităţile solicitate. Consultantul trebuie să se asigure că personalul său are calificarile necesare pentru a putea superviza şi inspecta toate fazele/aspectele construcţiei.
Ratele de salarizare ale personalului trebuie să se încadreze în ratele de salarizare plătite în mod obişnuit experţilor pentru contracte similare.
Serviciile vor fi furnizate de către un Consultant calificat, cu experienţă relevantă în supervizarea de lucrări în domeniul construcţiilor civile şi infrastructurii aferente.
Consultantul trebuie să furnizeze personal adecvat (atât din punct de vedere al experienţei cât şi din punct de vedere al volumului de muncă alocat), precum şi echipamentul necesar pentru a implementa eficient toate activităţile solicitate la capitolul « Scopul serviciilor » şi pentru a îndeplini în final obiectivele generale şi specifice ale contractului.
Echipa de supervizare a Consultantului trebuie să aibă experientă în utilizarea computerului, să fie familiari cu software-ul Primavera sau Microsoft Project, trebuie să analizeze toate documentele transmise de contractori şi trebuie să verifice toate legăturile logice şi de resurse din cadrul programelor contractorilor.
Consultantul trebuie să tină seama de prevederile legii 10/1992 – “Calitatea în construcţii” în ceea ce priveşte prezenţa personalului autorizat necesar pentru supervizarea lucrărilor de construcţie.
Ministerul Mediului şi Pădurilor invită firmele de consultanţă eligibile să transmită expresii de interes cu privire la furnizarea serviciilor de consultanţă pentru administrarea şi supervizarea execuţiei lucrărilor de construcţie a Centrului de perfecţionare Voina.
Expresiile de interes trebuie să cuprindă informații care să ateste că firma de consultanță este calificată să întreprindă serviciile menționate anterior, respectiv:
1. Informații generale: domeniul de activitate şi data înfiinţării companiei, adresă, contacte, numărul şi ţara de înregistrare, prezentarea serviciilor oferite, referinţe;
2. Informații specifice: descrierea proiectelor similare care să dovedească experienţa în domeniul construcţiilor de clădiri şi a înfrastructurii aferente, precum şi în supervizarea de lucrări ;
3. Informaţii privind disponibilitatea personalului specializat în domeniul ce constituie obiectul prezentului anunţ: descrierea echipei propuse pentru asigurarea serviciilor de consultanţă, calificarea şi experienţa personalului, ani de experienţă.

Firma de consultanţă va fi selectată utilizând procedura de Selecţie pe baza calificării Consultantului (CQS – Selection Based on Consultant Qualification) în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale pentru Selectarea şi Angajarea Consultanților, mai 2004. (Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers –http://www.worldbank.org).
Firmele de consultanţă interesate pot obţine informaţii suplimentare la adresa de mai jos, în intervalul orelor de program cuprins între 9.00 – 16.00 (luni-joi) şi 9.00 – 14.00 (vineri).
Expresiile de interes trebuie trimise la adresa de mai jos până la data de 27 Septembrie 2010, ora 1400. Expresiile de interes transmise prin e-mail sunt acceptate.

Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”
În atenția: Dl. Valentin Alexandrescu, Director UMP
D-na Cornelia Munteanu, specialist achiziții
Bd. Libertății nr.12, Sector 5, etaj 2, camera 304 B
Bucureşti, Cod 040129 Romania
Tel: +40-21-317-04-03
Fax: +40-21-317-04-03
E-mail: cornelia.munteanu@mmediu.ro,