Peste 70 de primării primesc finanțări pentru investiții managementul gunoiului de grajd

Astăzi, 15 februarie 2018, au fost finalizate și publicate rezultatele evaluării sub-proiectelor (Notelor Conceptuale) depuse în cadrul primuljui apel al PROGRAMULUI COMPETITIV DE FINANŢARE „Investiţii la Nivelul Comunităţilor Locale pentru Reducerea Poluării cu Nutrienţi”.

Finanțarea, în valoare totală de 139 mil lei, se face în cadrul Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adițională”, proiect implementat de către Ministerul Apelor și Pădurilor, în urma contractării de către România a unui împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD).

In funcție de nevoile și particularitățile locale, primăriile au putut opta pentru investiții în platforme comunale pentru managementul gunoiului de grajd, instalații de biogaz, stații de compostare sau crearea de perdele forestiere.

Evaluarea Notelor Conceptuale a fost făcută de o echipă de experți independenți, pe baza criteriilor publicate în Ghidul Solicitantului. Sub-proiectele au fost selectate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limitele bugetului alocat.

Astfel, Beneficiarii selectați vor intra în faza a doua a procesului de finanțare, care constă în depunerea, în termen de maxim cinci luni, a documentelor prevăzute în Ghidul Solicitantului, în secțiunea 3.2.2. Pregătirea și Depunerea Formularelor de Aplicare.