Finanțarea Adițională - 2017 - 2022: Strategia de conștientizare publică şi sprijin pentru informare (3,5 MIL. EURO)

Sub-componenta 3.1. Realizarea activităților de conștientizare publică la nivel local, de bazin hidrografic, național și regional, inclusiv întâlniri, ateliere, excursii, vizite de studiu și evenimente și produse mass-media, pentru a prezenta proiectul și beneficiile sale, pentru a promova îmbunătățirea condițiilor de igienă în mediul rural precum și implementarea bunelor practici agricole. Se derulează o vastă campanie publică de informare în privința activităților și beneficiilor proiectului la la nivel local, de bazin hidrografic, naţional şi regional pentru a stimula replicarea activităţilor întreprinse în proiect în alte zone similare din România, precum şi în alte ţări riverane Mării Negre şi candidate UE. În special, componenta promovează îmbunătățirea condițiilor de igienă din mediul rural din toate regiunile agro-climatice din țară, implementarea bunelor practici agricole, precum tratarea cu compost, conservarea terenurilor agricole, rotaţia culturilor, etc. Se prevăd organizarea de ateliere de lucru naționale și regionale, vizite pe teren și de studiu în cadrul cărora sunt diseminate cunoştinţe şi dezvoltate aptitudini cu privire la tehnologii cu costuri mici, dar eficiente în ceea ce priveşte protecţia mediului; campanii de conștinetizare la nivel local, de bazin hidrografic, naţional şi regional (de exemplu, conferințe de deschidere și închidere a proiectului, diseminarea beneficiilor rezultând din implementarea proiectului, diseminarea surselor posibile de finanțare, un sistem de informare permanentă pentru agricultori, etc.). Proiectul folosește, de asemenea, mass-media (TV, radio, reviste agricole și de mediu), precum și activități cu școlarii ca mijloc de diseminare a beneficiilor activităților proiectului.

Campaniile de comunicare vor fi adaptate pentru diferite grupuri-țintă, inclusiv pentru cele vulnerabile, pentru minoritățile de gen și naționale, iar rapoartele de anchetă vor analiza sistematic rezultatele legate de aceste grupuri, pentru a crește eficiența activităților proiectului. În plus față de furnizarea de informații în cadrul campaniei de conștientizare, INPCP FA va oferi canale pentru implicarea directă a cetățenilor (de exemplu, informații de contact UMP, Facebook, Twitter). Oportunitățile pentru furnizarea de feedback, analiza unui astfel de feedback și raportarea înapoi către comunități pe marginea rezultatelor, vor fi întărite în cadrul Finanțării Adiționale. Campania de conștientizare publică și activitățile asociate vor reflecta nevoile și interesele diferitelor grupuri, cum ar fi comunitățile de romi și minoritățile de gen. Studiile privind cunoștințele, atitudinile și comportamentele vor fi extinse pentru a permite colectarea de date calitative, urmând ca rezultatele consolidate ale anchetelor să fie partajate cu comunitățile participante într-un format ușor de utilizat. Municipalitățile participante vor fi invitate să furnizeze rezumate ale consultării publice, inclusiv feedback-ul primit și răspunsurile oferite.

Subcomponenta 3.2. Formare și asistență pentru potențialii beneficiari. Unul dintre obiectivele acestei componente va fi de a promova instrumentele financiare care vor fi disponibile în cadrul INPCP FA pentru potențialii beneficiari. Acest obiectiv va fi atins prin întâlniri față-în-față, unde beneficiarii vor afla despre Apelurile de Propuneri și vor fi învățați cum să pregătească își propunerile pentru a fi eligibile. În acest scop, prin intermediul grupului de experți în Finanțarea Competitivă a Investițiilor (help desk), UMP va asigura instruire și sprijin pentru potențialii beneficiari pe parcursul fazelor de pregătire și implementare. Pentru beneficiarii ale căror propuneri au fost selectate pentru finanțare, se vor organiza ateliere de lucru specifice pe teme privind achizițiile și aspectele tehnice, astfel încât să se faciliteze o implementare de succes. Promovarea noului instrument financiar va fi, de asemenea, realizată prin intermediul canalelor media locale (spoturi radio și TV, articole de presă, etc.) și prin intermediul instrumentelor on-line.

Proiectul inițial - 2008 - 2017: Strategia de informare publică și replicare (2,58 MIL. EURO)

În cadrul proiectului a fost implementat un program de conștientizare publică cu scopul de a crește nivelul de înțelegere al practicilor agricole care protejează mediul și de a disemina bunele practici agricole pentru protecția apei și solului.

Campania de conștientizare la nivel național- 2009-2012

 • Au fost organizate evenimente: 6 workshopuri pe comunicare cu reprezentanţi ai autorităţilor din domeniul protecţiei mediului si apelor, 41 de evenimente locale si 12 evenimente în școli in localităţile incluse în proiect;
 • Au fost produse si distribuite peste 120.000 unități de materiale informative: mai multe tipuri de broșuri, pliante, mape, postere: mascote Picurici etc;
 • Au fost produse două spoturi TV, unul radio și un film documentar

Campanie de conștientizare publică la nivel de bazin hidrografic – 2012-2013

 • 11 workshop-uri la nivel de bazin hidrografic;
 • O caravană de informare în 87 de localităţi;
 • 87 de seminarii de formare de formatori;
 • 174 de seminarii locale dedicate fermierilor;
 • 87 de evenimente de educaţie ecologică dedicate copiilor;
 • 22 conferinţe de presă, 163 de comunicate de presă;
 • au fost publicate 1097 articole în presa locală și națională;
 • spot radio difuzat de 3048 ori;
 • 375 apariții TV/radio;
 • creaţie si distribuţie a 11 ediţii ale emisiunii dedicate proiectului „Între apă şi viaţă”;
 • materiale informative (tipărite și diseminate): pliante, afişe, bannere, fluturaşi, mape, manuale de formare de formatori; manuale de educaţie ecologică pentru copii etc;
 • comunicare interactivă – site dedicat campaniei, blog, conturi pe reţelele de socializare;
 • rapoarte saptamanale si locale de monitorizare a presei.

 Campanie pentru diseminarea beneficiilor Proiectului la nivel național, în vederea replicării intervențiilor acestuia în alte zone similare din România 2014-2016

 • Conferință internationala pe tema Implementarea Directivei Nitrați în Romania;
 • 7 workshop-uri dedicate autoritatilor responsabile cu implementarea, monitorizarea si controlul Directivei Nitrati la nivelul regiunilor de dezvoltare ale Romaniei;
 • 20 de seminarii locale pentru adulți și sesiuni de instruire pentru copii în 20 de localități incluse în proiect ;
 • Creatie și multiplicare de materiale promoționale și informative;
 • Creatie și difuzare de spot-uri radio; difuzarea s-a realizat înaintea fiecărui eveniment organizat;
 • Participarea la emisiuni ale televiziunilor și posturilor de radio locale a reprezentanților MMAP, UMP-INPC, precum şi a reprezentanţilor altor autoritati cu responsabilități în implementarea Directivei Nitrați – 8 participări;
 • Realizarea de articole și interviuri în presa națională și locală pe tema Directivei Nitrati – 20 articole;
 • Evenimente de presă (comunicate de presă, conferințe de presă) – cu ocazia evenimentelor organizate;
 • Crearea jocului PC “ Picurici”. Jocul este destinat copiilor cu vârste între 8 și 14 ani și îl are  ca personaj principal pe “Picurici”. Obiectivul este de a conștientiza și de a promova o schimbare comportamentală în ceea ce privește mediul, cu accent pe protecția apelor.
 • Comunicare interactivă – realizată pe blogul proiectului și pe rețelele de socializare ale acestuia (Facebook, Twitter) – postare permanentă

Campania de conştientizare publică pentru promovarea celor mai bune practici şi a instrumentelor financiare pentru Directiva Nitraţi (2016-2017)

 • Obiectivele campaniei de conştientizare au fost:
 • Diseminarea celor mai bune practici referitoare la Directiva Nitrați
 • Promovarea instrumentelor financiare pentru acțiunile implementate sub Directiva Nitrați în rândul beneficiarilor
 • Până în prezent au s-au desfăşurat toate cele trei serii de dezbateri judeţene în cadrul acestei campanii, astfel:
 • În perioada aprilie – mai 2016 au avut loc prima serie de dezbateri judeţene în 10 localităţi (Cluj-Napoca, Drobeta Turnu-Severin, Seini, Craiova, Zalău, Giurgiu, Târgovişte, Alba Iulia, Galaţi, Brăila), la care au fost prezenţi 845 de participanţi
 • În perioada iunie-iulie 2016 a avut loc cea de-a doua sesiune de dezbateri judeţene în 12 localităţi (Slobozia, Călăraşi, Constanţa, Târgu-Mureş, Ozun, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Vaslui, Focşani, Buzău, Oradea, Păuleşti), la care au fost prezenţi 1.228 de participanţi
 • În perioada august-septembrie 2016 a avut loc cea de-a treia sesiune de dezbateri judeţene în 19 localităţi (Caraş-Severin, Hunedoara, Bacău, Piatra-Neamţ, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea,Timişoara, Arad, Tulcea, Alexandria, Botoşani, Iaşi, Slatina, Piteşti, Ploieşti, Miercurea Ciuc, Braşov, Sibiu, Bucureşti)

Campania de Public Awareness

Situl oficial