Plantarea de perdele forestiere de protecţie şi reabilitarea păşunilor

Proiectul va sprijini activităţi de împădurire a terenurilor aparţinând comunei respective, plantarea de arbori ca perdele de protecţie acolo unde corpurile de apă necesită protecţie împotriva deversării de nutrienţi şi pentru a stopa deteriorarea terenurilor degradate, precum şi reabilitarea păşunilor. Pentru activităţile de împădurire, Proiectul va asigura fondurile pentru achiziţia puieţilor iar comuna va asigura forţa de muncă pentru plantare. În vederea reabilitării păşunilor, proiectul va asigura achiziţia de seminţe şi realizarea de împrejmuri pentru a atenua consecinţele negative ale păşunatului necontrolat şi pentru a îmbunătăţi calitatea pajiştilor. Aceasta asistenţă se va asigura în situaţia în care va fi solicitată de către comuna respectivă, concomitent cu asumarea responsabilităţilor legate de un management corespunzător al păşunilor. Volumul terenurilor degradate, precum şi numărul corpurilor de apă unde sunt necesare zone tampon pentru a reduce scurgerile nutrienţilor, variază de la o comună la alta.
Evaluarea rezultatelor obţinute în primele şase CDI şi a planurilor de acţiune care urmează a fi elaborate va genera o aproximare a cerinţelor. În consecinţă, necesităţile fiecărei comune vor fi evaluate anual, înainte de finalizarea planurilor de investiţii finanţate de către proiect pentru anul următor. Suprafeţele (exprimate în hectare) care vor fi plantate şi/sau reabilitate sunt estimate în prezent după cum urmează

ActivitateaAnulTotal
20092010201120122013
Plantări în Centre de Demonstrare şi Instruire (CDI) în localităţi ZVN110110---220
Plantări în alte localităţi ZVN care sunt adresate de către proiect (acceptate)-3003003002001100
Suprafeţe prevăzute pentru plantare cu arbori (cumulativ)110420720102013201320
Reabilitare păşuniUrmează a fi stabilit