Consultări publice – Vetrișoaia, județul Vaslui

„CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A GUNOIULUI DE GRAJD, COMUNA VETRISOAIA, JUD. VASLUI”

Obiectivul de investiţii „Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, comuna Vetrişoaia, jud. Vaslui” va fi realizat în comuna Vetrişoaia, aflată la o distanță de 85 km față de municipiul Vaslui și 35 km de orasul Huși.

Consultarea publică pentru planul de management social şi de mediu elaborat pentru obiectivul de investiţii „Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, comuna Vetrişoaia, jud. Vaslui” a fost organizată de Primăria Vetrişoaia, în data de de 20.07.2018.

Planul de management social şi de mediu al obiectivului de investiţii „Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, comuna Vetrişoaia, jud. Vaslui”poate fi consultat aici şi pe pagina de internet a Primariei Vetrişoaia.

Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării:

  • În atenţia Primăriei Vetrişoaia: Primăria Vetrişoaia, Comuna Vetrişoaia, jud. Vaslui, e-mail: primariavetrisoaia@yahoo.com fax: 0235432003, tel: 0235432016
  • În atenţia UMP INPC: Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 10, tel: 0314334020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro persoana de contact, Andreea Cazacioc, specialist politici asiguratorii andreea.cazacioc@mmediu.ro

Consultați PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL ȘI DE MEDIU

Transmiteți un mesaj: