Consultare publică – Fărtățești, județul Vâlcea

CONSTRUIREA A DOUĂ PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE ŞI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN SATELE CATEŢU SI RUSĂNEŞTI, COMUNA FÂRTĂTEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA”

Obiectivul de investiţii „Construirea a două platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în satele Cateţu şi Rusaneşti, comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea” va fi realizat în comuna Fartatesti, judetul Valcea: platforma din satul Catetu în partea de nord-vest a comunei, iar cea din satul Rusanesti în partea de sud-est a acesteia.

Consultarea publică pentru planul de management social şi de mediu elaborat pentru obiectivul de investiţii „Construirea a două platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în satele Cateţu şi Rusaneşti, comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea” a fost organizată de Primăria Fârtăţeşti, în data de 20.08.2018.

Planul de management social şi de mediu al obiectivului de investiţii „Construirea a două platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în satele Cateţu şi Rusaneşti, comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea”  poate fi consultat aici şi pe pagina de internet a Primariei Fârtăţeşti.

Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării:

  • În atenţia Primăriei Fârtăţeşti: prin e-mail: primariafartatesti@yahoo.com , fax: 0350524756, prin poştă, la adresa: Primăria Fartatesti, Comuna Fartatesti, jud. Vâlcea
  • În atenţia UMP INPC: Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 10, tel: 031 433 4020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro persoana de contact, Andreea Cazacioc, specialist politici asiguratorii andreea.cazacioc@mmediu.ro

Consultați PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL ŞI DE MEDIU

Transmiteți un mesaj: