Consultare publică – Bichiș, județul Mureș

PLATFORMA DE COLECTARE ȘI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA BICHIȘ, LOC. BICHIȘ, OZD, NANDRA ȘI GÂMBUȚ”

Obiectivul de investiţii „Platforma de colectare și managementul gunoiului de grajd în comuna Bichiș, loc. Bichiș, Ozd, Nandra şi Gâmbuț” va fi construit în localitatea Bichiș, judeţul Mureș. Obiectivul general al proiectului este acela de a reduce deversările de nutrienţi în corpurile de apă, protejând apa şi terenurile expuse spre a fi afectate de deversările de nutrienţi, prin realizarea unei platforme de colectare și managementul gunoiului de grajd în comuna Bichiș, loc. Bichiș, Ozd, Nandra si Gâmbuț.

Consultarea publică pentru planul de management social şi de mediu elaborat pentru obiectivul de investiţii „Platformă de colectare şi managementul gunoiului de grajd în comuna Bichiş, loc. Bichiş, Ozd, Nandra şi Gâmbuţ” a avut loc la sediul Primăriei Bichiş, în data de 14.08.2018.

Planul de management social şi de mediu al obiectivului de investiţii „Platformă de colectare şi managementul gunoiului de grajd în comuna Bichiş, loc. Bichiş, Ozd, Nandra şi Gâmbuţ” poate fi consultat aici şi pe pagina de internet a Primariei Bichiş

Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării:

  • În atenţia Primăriei Bichiş: Primăria Bichiș, Comuna Bichiș, str. Principală, nr. 42, jud. Mureș; fax, telefon: 0265/483.113; email: bichis@cjmures.ro
  • În atenţia UMP INPC: Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 10, tel: 031 433 4020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro persoana de contact, Andreea Cazacioc, specialist politici asiguratorii andreea.cazacioc@mmediu.ro

Consultați PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL ŞI DE MEDIU

Transmiteți un mesaj: