Studii de fezabilitate

Proiectul va finanţa studii de fezabilitate pentru îmbunătăţirea serviciilor de ape şi epurare a apelor reziduale în comunele selectate. Obiectivul final este definit de atragerea surselor de finanţare UE pentru investiţii, adresate prioritar acelor comune care au impact asupra cursurilor de ape transfrontaliere, totalizând astfel 96 de studii de fezabilitate care urmează a fi finanţate. Vor fi asigurate, de asemenea, cel puţin la nivelul unei comune, fonduri pentru testarea şi demonstrarea fezabilităţii producerii biogazului prin fermentaţia anaerobă a gunoiului de grajd şi menajer.